Smart City Monitor: Data vormt de stad van morgen

De Smart City Monitor is een innovatieve tool, die door het slim inzetten van data de binnensteden van ’s-Hertogenbosch en Breda aantrekkelijker, beter bereikbaar, gezonder, veiliger, vitaler en duurzamer maakt. Data uit de Smart City Monitor biedt een schat aan informatie en inzichten, die cruciaal zijn voor het transformeren van steden naar een toekomstbestendige samenleving. Zodat het voor iedereen goed wonen, leven en werken blijft.

Het initiatief voor de Smart City Monitor komt van zes partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid (gemeente ’s-Hertogenbosch, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Breda University of Applied Sciences (BUAS), Argaleo en Geodan) en stamt uit de coronatijd. Zowel de binnenstad van ’s-Hertogenbosch als van Breda zijn economisch sterke gebieden, maar in de coronatijd beiden hard geraakt door de lockdowns. Mensen bleven uit de binnesteden weg, ook na de lockdowns. De data uit de Smart City Monitor werd ingezet om mensen te laten zien wanneer het veilig, gezond en aantrekkelijk was om de binnensteden weer te bezoeken. Openbare orde en veiligheid konden real time zien hoe druk en daarmee hoe veilig het in de steden was”, vertelt Jeroen Steenbakkers, directeur van Argaleo. “Het werkte fantastisch.”

Pilot

Inmiddels zijn de binnensteden weer even levendig als voor corona. De Smart City Monitor wordt nu onder andere ingezet om inzichten te verzamelen over drukte tijdens bijvoorbeeld een evenement. Op d’n Elfde van d’n Elfde is in ’s-Hertogenbosch een pilot gedraaid. En ook tijdens Koningsdag en Jazzfestival in Breda is de SCM getest. De Smart City Monitor koppelde diverse informatiebronnen, visualiseerde deze en zette het in voor simulaties. Daarmee kon je bijvoorbeeld real time zien waar het (te) druk werd tijdens d’n Elfde van d’n Elfde of welke toegangswegen mensen gebruikten om de stad in te komen. “Zo konden we bezoekers veilig van A naar B sturen,” vertelt Tom van Tilburg van Geodan. “Ook tijdens afgelopen de Jazzfestivals in beide steden is de Smart City Monitor succesvol ingezet.”

Drie doelen

De Smart City Monitor heeft naast het in real-time situaties kunnen weergeven, nog twee doelen: het inventariseren van trends en ontwikkelingen en het kunnen voorspellen van effecten van interventies. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen in de openbare ruimte, maar ook aan verkeersstromen en duurzaamheid,” legt Irene Portier - Bouma, projectleider van de Smart City Monitor uit. “Alle verzamelde data biedt een schat aan informatie. Inzicht in mobiliteit bijvoorbeeld, dus waar mensen zich wanneer begeven, maar ook info over energieverbruik, CO2-uitstoot. Al die informatie helpt ons weer om beleid te maken. Daardoor kunnen we de behoeften van inwoners en ondernemers beter begrijpen en efficiëntere keuzes maken voor de stadbesturen.”

Privacy

De Smart City Monitor maakt gebruik van geavanceerde technologieën om die betrouwbare en gedetailleerde informatie te verstrekken. De data die gebruikt wordt bevatten echter geen persoonsgegevens. “We willen geaggregeerde informatie over een locatie."