Ruimte voor vernieuwing in cultuursector

Per 2025 start een volgende periode voor het cultuurbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In dit beleid maken we onder meer keuzes hoe we het geld binnen de begroting willen besteden. Aan de inhoud verandert niet al te veel. Hiermee wil de gemeente de culturele sector meer rust geven. Er komt wel meer ruimte voor nieuwe organisaties, projecten én voor makers. Regelingen worden breder toegankelijker. En de gemeente wil niet-traditioneel georganiseerde amateurkunsten beter ondersteunen. Je kunt daarbij denken aan groepen binnen ‘urban art’.

Er komt geld bij

Het budget voor organisaties die meerjarig subsidie ontvangen gaat met 300.000 euro omhoog. Een aantal grotere partijen krijgt nu al zekerheid over gemeentelijke financiering voor de komende periode. Het gaat bijvoorbeeld om Huis73 (bibliotheek), Theater aan de Parade en Willem-Twee. 
De gemeente vraagt van deze partijen wel wat terug. Ze moeten meer verantwoordelijkheid nemen in het ondersteunen van kleinere organisaties en individuele kunstenaars in onze gemeente. Ondersteuning op het gebied van talentontwikkeling van lokale makers bijvoorbeeld.

Wethouder Mike van der Geld: “Jaarlijks besteedt onze gemeente ruim 20 miljoen euro aan culturele instellingen en projecten. Dat is een groot bedrag, wat je misschien niet 1-2-3 verwacht. We doen dus veel. Al hoor ik ook vaak terug dat er behoefte is aan meer. Daarom zijn er straks extra mogelijkheden. Ook voor nieuwe organisaties. Zo willen we zorgen voor vernieuwing en cultuurstad van de toekomst een impuls geven. En cultuur nog beter en dichter bij onze inwoners brengen, zodat iedereen erdoor geraakt en geïnspireerd kan worden.” 

Nieuwe regelingen

We blijven in de nieuwe planperiode professionele kunsten, amateurkunsten en volksfeesten - zoals Carnaval, Sinterklaas en Koningsdag - ondersteunen. 
En we gaan werken met regelingen waarop iedereen kan inschrijven. Zo ontstaat er een gelijker speelveld. Aan de voorkant wordt duidelijker waar een aanvraag aan moet voldoen. Ook komt er een adviescommissie voor de subsidieaanvragen door professionele culturele organisaties. Deze commissie gaat het college adviseren over het wel of niet toekennen van deze subsidies. 

Instellingen en partijen die al een meerjarensubsidie ontvangen en/of gebruik maken van een fonds krijgen een mail van de gemeente. Daarin maken we verder duidelijk wat de nieuwe planperiode betekent en met wie er contact kan zijn bij vragen. 

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd hierover een besluit te nemen op 14 november. Bekijk het raadsvoorstel (pdf).