Mobiele galerie

Minitopia

De mobiele galerie is een artistiek woonexperiment van Stichting Minitopia. In de mobiele galerie maak je kennis met een nieuwe duurzame manier van leven en bekijk je bijzondere woningen die worden gemaakt door kunstenaars, designers, architecten en amateurs. De galerie is ingegeven door deze ideeën over flexibel wonen en wordt ontworpen door Fier van den Berge, zelf ook bewoner van het Minitopia terrein. De compacte reizende tentoonstelling trekt door Brabant om zo aandacht te vragen voor alternatieve woonvormen. Met een programma dat bestaat uit artistieke ingrepen op het terrein van Minitopia, de mobiele galerie en een publicatie, wil de organisatie de onderliggende maatschappelijke boodschap een duw in de rug geven. In deze tentoonstelling zijn delen van het boek te zien, filmpjes over bewoners, foto’s van de huizen, en teksten over het concept en de werkwijze. De galerie is net als de woningen van Minitopia flexibel: gemakkelijk mee te nemen, overal neer te zetten en heeft een uniek design om waarmee het Minitopia verhaal wordt verteld en uitgebeeld.