Gezocht: commissieleden

’s-Hertogenbosch zoekt commissieleden voor de adviescommissie meerjarensubsidies Professionele Kunsten ’s-Hertogenbosch 2025-2028.

Wil jij bijdragen aan het aanbod van kunst en cultuur dat de meerstemmigheid en diversiteit in onze gemeente weerspiegelt? En zo meebouwen aan de toekomst van Cultuurstad van het Zuiden? Dat kan als lid van de Commissie Bosch Cultuursysteem. We zijn op zoek naar meerdere commissieleden.

Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners zich kunnen vinden in het culturele aanbod van onze gemeente. We hopen dan ook reacties te ontvangen van kandidaten met een grote diversiteit in leeftijd, (culturele) achtergrond, gender en vakgebied. 

De Commissie Bosch Cultuursysteem (BC)

De commissie Bosch Cultuursysteem bestaat uit externe leden met uiteenlopende expertises die samen tot een gewogen advies komen. Deze commissie beoordeelt op dit moment de aanvragen voor projectsubsidies. Hieraan voegen we de beoordeling van de aanvragen voor de meerjarige subsidieregeling Professionele Kunsten ’s-Hertogenbosch 2025-2028 toe.

De huidige commissie BC bestaat uit twaalf externe leden. Als nieuw commissielid word je benoemd voor de advisering op de regeling Professionele Kunsten 2025-2028. Dit kan uitgebreid worden naar de beoordelingen van de projectsubsidies.

Wat doet een commissielid?

Een commissielid:

 • bestudeert vooraf de subsidieaanvragen,
 • neemt deel aan vergaderingen,
 • geeft een deskundig oordeel over ingediende plannen en
 • maakt in de vergadering een integrale afweging over alle ingediende aanvragen.

Onder leiding van de technisch voorzitter komt de commissie gezamenlijk tot een advies over een toewijzing of afwijzing voor elke aanvraag.

Wie zoeken we?

We zoeken meerdere kandidaten met uiteenlopende ervaring, kennis en achtergronden. We zijn op zoek zijn naar een breed georiënteerde commissie. Daarom nodigen we je ook uit om te reageren als je (bestuurlijke) ervaring hebt buiten de culturele sector.

Herken je jezelf in een of meerdere van de volgende eigenschappen?

 • kennis en ervaring om meerjarige beleidsplannen te beoordelen op hun artistieke en/of organisatorische kwaliteit;
 • kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingen in cultuur, en in de rol van cultuur in een cultureel diverse samenleving;
 • kennis en ervaring op het gebied van podiumkunsten, visuele kunsten, letteren, bibliotheek, presentatie-instellingen, musea, festivals en podia, cross-over en hybride kunstvormen, urban, gaming etc;
 • kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en governance; marketing en communicatie; publiekswerking; educatie; en/of talentontwikkeling binnen of buiten de culturele sector;
 • kennis van het Bossche culturele veld. Daarnaast kennis van het regionale en/of (inter)nationale culturele veld;
 • bestuurlijke of organisatorische kennis binnen of buiten de culturele sector;
 • adviesvaardigheden, een integere werkhouding, goede communicatieve vaardigheden en een hart voor cultuur.

Dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature. Uit de reacties wordt er een brede poule van kandidaten samengesteld. Bij de samenstelling van de commissie letten wij op evenwicht tussen gender, leeftijd en afkomst.

Onafhankelijkheid

De commissieleden en voorzitter zijn niet bestuurlijk, zakelijk of persoonlijk betrokken bij aanvragende kunst- en cultuurinstellingen. Daarom zoeken we commissieleden die geen directe belangen hebben bij culturele organisaties in gemeente ’s-Hertogenbosch.

Tijdsbesteding en vergoeding

Commissieleden hebben in de maanden februari tot en met juli 2024 voldoende tijd. Je bereidt je voor op de vergaderingen door aanvragen te lezen en te toetsen aan de hand van criteria. Tijdens de vergaderingen beoordeelt de commissie de aanvragen. Daarom is het belangrijk dat alle commissieleden aanwezig zijn. 

De vergoeding per vergadering is € 300,-. Dit is exclusief btw en reiskostenvergoeding. Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse trein of € 0,19 per km inclusief parkeren.

Reageren

We ontvangen graag je cv en een motivatiebrief met daarin in elk geval antwoord op de volgende vragen: 

welke kennis en ervaring neem je mee en waarin zit jouw toegevoegde waarde?

wat is je betrokkenheid bij kunst en cultuur in 's-Hertogenbosch en daarbuiten?  

Reageren op de vacature voor commissieleden kan tot en met 26 november 2023.

Reacties – uitsluitend per e-mail in het Nederlands en als pdf-bestand – stuur je naar: cultuur@s-hertogenbosch.nl. Vermeld in de onderwerpregel “vacature commissie BC”.

Gesprekken met kandidaten

Gesprekken met kandidaat-leden op 8, 11 en 13 december.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Marijn Moerbeek door te mailen naar m.moerbeek@s-hertogenbosch.nl.