Festival ‘Van wie is de economie’ door FOW (Future of Work)

Het festival ‘Van wie is de economie?’ wil visies en verhalen vanuit verschillende disciplines en sectoren een platform bieden. Op deze manier wil ze de dialoog stimuleren over hoe de economie eruitziet als onze behoeften ondergeschikt worden aan de eisen voor een gezond ecosysteem en een rechtvaardige samenleving. Aanvrager Future of Work wil op zoek gaan naar nieuwe handelingsperspectieven samen met publiek, burgers, makers, bedrijven en wetenschappers. Voortbouwend op eerdere projecten over economie, brengen de curatoren expertise binnen onderzoek, economie, storytelling, design en kunst samen om voorbeeldpraktijken te presenteren en te initiëren.