Toekomst Tramkade

Deze pagina is bedoeld voor (toekomstige) huurders van de Tramkade, initiatiefnemers, ontwikkelaars en overig geïnteresseerden. Je vindt hier meer informatie over de gebiedsontwikkelingen en toekomstperspectief van deelgebied Tramkade. 

Sinds het voorjaar 2014 zwijgen de machines van mengvoederfabriek de Heus voorgoed zijn silo’s leeg. Gemeente ’s-Hertogenbosch, inmiddels eigenaar van het complex, heeft de Tramkade vooruitlopend op stedelijke herontwikkeling, afgelopen jaren in gebruik gegeven voor placemaking. Sindsdien blazen onder andere de Kaaihallen, de Mengfabriek en het Werkwarenhuis de Tramkade nieuwe leven in.

Het Tramkadegebouw dat we nu kennen als de Mengfabriek, tevens Rijksmonument, is rond 1909 gebouwd. Gunstig gelegen aan het water en het spoor op de kop van de wijk ’t Zand, was dit het begin van de voormalige meelfabriek Bruyelle. In 1933 werd de fabriek verkocht aan coöperatieve bakkersorganisatie Meneba en vijftien jaar later ruilde de meelfabriek van plek met de mengvoederfabriek Koudijs uit Rotterdam. De fabriek werd ondertussen flink uitgebreid. Pas vanaf 1983 kwam de fabriek in bezit van De Heus Voeders.

Stappen richting de toekomst

De Tramkade is gedurende het 10-jarig experiment, vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta, uitgegroeid tot een onderscheidende plek in de stad. Ondernemers in dit gebied hebben laten zien dat dit een rauw, bruisend en ondernemend stadsdeel kan zijn. Waar veel mensen graag komen en waar we ook trots op zijn. Nu nadert er een periode van transitie. Waarbij we aan de voet staan van een belangrijk traject waarin we straks nog meer ruimte kunnen bieden aan makers en creatieven.

Planning

Als onderdeel van het gehele ontwikkelplan voor de Bossche Stadsdelta, wordt er in Q2 van 2024 het gebiedspaspoort vastgesteld. Vervolgens streven we ernaar om in de tweede helft van 2024 met uitvragen en selectierondes voor de toekomstige gebruikers te starten. Hierbij hopen we natuurlijk dat ook de huidige huurders met plannen deelnemen, zodat we zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen verschaffen over welke partijen zich definitief in het gebied kunnen vestigen. De ingediende plannen en initiatieven worden beoordeeld aan de hand van transparante selectiecriteria. Samen met de geselecteerde partijen werken we vervolgens de plannen voor de Tramkade verder uit, met als doel synergie en samenhang te bevorderen. Om het gebied in de overgangsfase levendig en bruisend te houden, gaat de kwartiermaker in samenwerking met een Klankbordgroep Tramkade, kijken naar de mogelijkheden om het gebied tijdens de transitiefase levendig te houden. Bijvoorbeeld door tijdelijk (op dag- of weekbasis) ruimte te bieden aan initiatieven op het gebied van sport, cultuur en kunst.

Aanmelden voor de klankbordgroep kan via het digitaal contactformulier.

In gesprek over de toekomst

Vanaf mei 2023 is Maarten de Wolff aangesteld als kwartiermaker en projectleider van de Tramkade. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen en de voortgang van het project. Maarten heeft eerder een belangrijke rol gespeeld bij meerdere soortgelijke projecten (o.a. NYMA in Nijmegen). Hij fungeert als aanspreekpunt voor de huidige huurders en andere initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de toekomstige ontwikkelingen.

Doorlopend worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd waarbij je in gesprek kan met de kwartiermaker. Dit zijn contactmomenten om ideeën uit te wisselen over eventuele toekomstplannen.

Ook worden er regematig themabijeenkomsten georganiseerd. Zie hieronder het overzicht. Deze bijeenkomsten zijn alléén bedoelt voor in vestiging geïnteresseerden. 

Datum Thema
Voorjaar 2024 Planning vervolgtraject/uitvraag planselectie

Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan via het digitaal contactformulier onder vermelding van je contactgegevens.

Vragen en op de hoogte blijven

Neem contact op

Aanmelden nieuwsbrief Lees de laatste nieuwsbrief

Lees het verhaal van Maarten de Wolff

Meer informatie over het afsluiten van het 10-jarige experiment op de Tramkade? Ga naar de pagina Einde experiment.