Hybride Leren (HYLEO) in het Innovatie Kwartier Den Bosch

Logo OPZuidLogo REACT EU

Hybride Leren, wat is dat?

In een hybride leeromgeving wordt leren in de school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk. Hierbij worden de school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar gebracht. Studenten, docenten én de beroepspraktijk (overheid en bedrijfsleven) werken in deze omgeving vanuit verschillende disciplines samen aan maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken waarbij verschillende vak- en kennisdisciplines bij elkaar moeten worden gebracht en die om een ‘out of the box’ aanpak vragen.

Innovatie Kwartier Den Bosch

De Hybride Leeromgeving gaat landen in het te ontwikkelen Innovatie Kwartier Den Bosch (hierna aangeduid als IKDB). Waar samen wonen, samen werken, samen leren, samen leven samenkomt in een bruisend werk-, innovatie en woongebied gericht op data en ICT. Dit is het gebied rondom Grasso, Grenco en EKP-Zuid in de Bossche Spoorzone. 

In feite is er nu al sprake van een Hybride Leeromgeving in dit gebied door samenwerking van verschillende partners: de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Koning Willem I College, Avans Hogeschool, SPARK Makers Zone en NV BIM. Samen werken ze aan de verdere ontwikkeling van het Hybride Leren in het IKDB. In de komende jaren krijgt dit steeds meer vorm met de ontwikkeling van labs, experimenteer ruimtes en verschillende ontmoetingsplekken. Ook de verdere ontwikkeling van een krachtige bedrijven community die hierbij aan kan sluiten. 

Data en ICT

In het IKDB focussen we ons op het gebruik van data en ICT en geven hiermee invulling aan de positie van ‘s-Hertogenbosch als datastad. Met behulp van data en digitalisering kunnen we oplossingen aanjagen voor uitdagende maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, de bouwopgave, de energietransitie, en transities in het domein van de landbouw. 

Nieuw talent

Deze ontwikkelingen hebben verder als doel om nieuw talent en professionals op te leiden, bij te scholen of om te scholen. Dit is interessant voor bedrijven die nieuwe producten of diensten willen ontwikkelen en op zoek zijn naar personeel, of hun personeel willen trainen en bijscholen. Het is ook interessant voor onderwijsinstellingen, docenten en hun studenten. Zij komen in contact met het bedrijfsleven en met studenten van andere studierichtingen. En zij ervaren in de praktijk hoe het is om te werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

Binnen het HYLEO project wordt er met verschillende partijen ook gekeken naar het onderwijs zelf. Zo zijn de Avans Hogeschool en het Koning Willem 1 College in samenwerking met SPARK aan het kijken hoe deze onderwijsinstanties hun lesmateriaal up-to-date kunnen houden doormiddel van leermodules uit het bedrijfsleven. 

Een voorbeeld hiervan is het uittesten van de 3D print leermodule van SPARK. SPARK heeft als expert op het gebied van 3D Printen, up to date kennis over de nieuwste 3D print technieken en is ook actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Vanuit de Avans en het Koning Willem 1 College zullen de komende periode zowel studenten als docenten opgeleid worden doormiddel van dit soort leermodules.

Avans Hogeschool is als kennispartner bij diverse maatschappelijke projecten voor en met de stad betrokken, vanuit het onderwijs en de onderzoek lectoraten. Op het thema Datastad waarbij studenten bijvoorbeeld werken aan technische Internet of Things oplossingen. 
Ze geven adviezen over herinrichtingsvraagstukken in multidisciplinaire projecten. Vanuit onderzoek brengt Avans Hogeschool relevante kennis en livinglabs in op thema’s als veiligheid, inzet van technologie of duurzaamheid. Ook ondersteunen ze het regionale MKB met praktische hulp bij hun data en digitaliseringsuitdagingen.

Om het onderwijs en het werkveld nog meer met elkaar te verbinden worden er binnen de hybride leeromgeving daarnaast ook geregeld verschillende challenges neergelegd vanuit het werkveld. Deze innovatie wedstrijden hebben als doel om ook om bedrijven binnen het IKDB verder te helpen met maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is de close-the-loop challenge waarbij zowel studenten als mensen uit het werkveld worden uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen voor circulaire producten of diensten. 

Versnelling door EU-subsidie

Dit programma wordt ondersteund door de EU middels een subsidie uit het REACT-EU fonds. Dit fonds richt zich onder andere op de transitie naar een groene en digitale economie. De ontwikkeling van de hybride leeromgeving in het IKDB draagt hieraan bij. 

De Faunatorens

Een concreet voorbeeld van een Hybride leerproject zijn de faunatorens. Koning Willem I college en Avans Hogeschool werken samen met studenten van verschillende opleidingen aan een het project genaamd de faunatorens. De studenten hebben de volgende opdracht gekregen: 

''In 's-Hertogenbosch wil de gemeente drie faunatorens gaan bouwen. Het gebied kent veel hoogbouw en weinig groen. Zoals mensen in torens zijn gaan wonen is het idee dat dieren en planten dat gaan ook gaan doen in de hoogte in de faunatorens om in een zwaar verstedelijkt gebied de natuur toch een kans te geven.''

Ze zijn aan de slag gegaan met dit project. Bekijk de twee video's om een impressie te krijgen van de ontwikkeling van het project van de studenten.

YouTube video 1  YouTube video 2

Het project is uitgevoerd als een opdracht voor het IOT-stadslab. Dit is een mooi voorbeeld van een hybride leer project met een echte opdrachtgever en vraagstuk.