IoT STADSLAB

Over het IoT Stadslab

In een tijd waarin data en digitalisering essentieel zijn voor onze samenleving, streven wij als IoT Stadslab ernaar slimme oplossingen te ontwikkelen die onze gemeenschap vooruit helpen. We geloven in de kracht van samenwerking, waarbij we als gemeente ’s-Hertogenbosch nauw betrokken zijn bij het bedrijfsleven en het onderwijs. Samen zetten we ons in voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen met als doel de leefomgeving van Den Bosch te verbeteren.

Samenwerken

Innovatielab Den Bosch

Onder de noemer InnovatieLab Den Bosch speelt het IoT Stadslab, met onder andere de Avans Hogeschool, een leidende rol in het faciliteren van dit samenwerkingsverband. Dit biedt niet alleen een fysieke locatie met alle benodigde faciliteiten, maar ook een open speelveld dat uitnodigt tot samenwerking en creativiteit. Dankzij deze nauwe samenwerking zijn we beter in staat om in te spelen op de kansen die ons voordoend. De synergie die ontstaat door het delen van kennis en inzichten vormt de kracht van onze samenwerking. Hierin betrekken we steeds meer partners om kennis te delen in het kader van Hybride Leren.

 

Foto van de hybride werkomgeving

Hybride leren in de praktijk

Hybride Leren staat centraal in onze aanpak. Studenten en professionals leren van en met elkaar, waarbij de werkomgeving de toekomstige beroepssituatie weerspiegelt. Door buiten de vertrouwde muren van school of bedrijf te werken aan relevante praktijkopdrachten en innovatievraagstukken, kunnen individuen stappen zetten richting hun doelen en ambities.

Den Bosch Datastad en Slimme Oplossingen

Het programma "Den Bosch Datastad" is een ambitieus initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch dat vier essentiële programmalijnen omvat, gericht op het versterken van onze positie als een innovatieve, datavaardige gemeente. Eén van de pijlers is "Slimme oplossingen voor de samenleving". Vanuit dit programma stimuleert de gemeente de ontwikkeling van praktische data-oplossingen en toepassingen voor maatschappelijke vraagstukken. In het IoT Stadslab vindt een deel van de praktische, digitale innovatie plaats. Andere vergelijkbare lab-omgevingen zijn LabXL en Lab Sociaal.

Lees meer over datastad

Foto van twee studenten die een proef bij het water doen

Projecten en resultaten

Onze projecten variëren in doel en omvang, maar hebben allemaal als gemeenschappelijk doel: het vormgeven van een slimmere, duurzamere toekomst voor ’s-Hertogenbosch. Door innovatieve technologieën te ontwikkelen en implementeren, zoals een Digital Twin en een Urban Data Platform met AI-toepassingen, streven we voortdurend naar vooruitgang.

Bekijk de Storymap om er achter te komen welke innovaties er al zijn toegepast!
 

Screenshot van storymap Spoorzone 's-Hertogenbosch

Kom in contact

Heb je vragen, wil je bij ons stage lopen, of ben je geïnteresseerd in een samenwerking met het IoT Stadslab? Neem gerust contact met ons op! We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en partnerschappen om de toekomst van onze stad nog slimmer te maken. We kijken uit naar je bericht en naar de mogelijkheid om samen te werken aan een slimmere en betere stad voor ons allemaal.

Contact opnemen

Adres: Parallelweg 30, 5223 AL ’s-Hertogenbosch

Partners