IoT STADSLAB

Het IoT (Internet of Things) Stadslab is een plek waar we bouwen aan de digitalisering van
’s-Hertogenbosch. Het is een technische werkplaats waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken, kennisdelen en experimenteren. Samen onderzoeken we de mogelijkheden die ontstaan wanneer fysieke objecten en de virtuele wereld samenkomen.

Samenwerken, kennisdelen en experimenteren
Het IoT Stadslab ligt op bedrijventerrein Grasso / Grenco (Parallelweg 30). Hier zijn jonge, innovatieve ICT bedrijven gehuisvest. Doelstelling is om met technologie en data de openbare ruimte te innoveren. Daarbij richten we ons op het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en sociale veiligheid van de openbare ruimte.

Duurzame samenwerking
We werken in het IoT Stadslab samen met verschillende partijen, waaronder docenten en studenten van Avans, HAS, Koning Willem I College en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Samen bouwen we het Stadslab uit tot een duurzame samenwerkingsplek, waar we vormgeven aan toepassingen voor de slimme buitenruimte.

Meer informatie
Heb je ideeën, vragen of wil je meedoen met het IoT Stadslab? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@iotstadslab.nl