Wonen tussen kunst en dieze

Met de ontwikkeling van het voormalige Expeditie Knooppunt van PostNL wordt een belangrijke stap gezet in de Noordelijke Spoorzone. Ambities die we voor dit gebied hebben vastgelegd, zoals groen, duurzaam, toekomstgerichte mobiliteit en een levendig stedelijk woongebied dat goed is ingebed in de omgeving, krijgen vorm in het plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’.”

Roy Geers,
wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling

Een nieuw stuk binnenstad

In december 2019 is er een winnaar gekozen voor de ontwikkeling van het EKP-terrein Noord aan de Parallelweg: SDK Vastgoed (VolkerWessels) met hun stedenbouwkundig plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’. In het plan wordt een creatieve woon-, werk- en leerhotspot gerealiseerd met zo’n 820 woningen en een aantrekkelijke openbare ruimte. Spil in het plan is de bestaande EKP-hal die grondig wordt verbouwd tot het ‘KuBus’-gebouw. De kunstacademie AKVǀSt.Joost krijgt hierin een permanente plek, maar ook creatieve werkfuncties en horeca.

Van Inspiratiesessie naar werksessies

Omwonenden en andere geïnteresseerden worden al enige jaren betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Hun reacties en ideeën tijdens de Inspiratiesessie EKP-terrein hebben een belangrijke plek gekregen in het Ontwikkelkader EKP-terrein van januari 2018. Ook konden zij bij de start van de aanbestedingsprocedure in gesprek met de marktpartijen. In het voorjaar 2020 is de volgende stap gezet: zo’n 75 mensen reageerden op de enquête van SDK Vastgoed. Ongeveer de helft daarvan wil actief meedenken tijdens een of meerdere werksessies. Thema’s zoals wonen, openbare ruimte, mobiliteit en functies worden hier besproken. De eerste werksessie start na de zomer.

Geïnteresseerd in het verslag van de enquête van SDK Vastgoed? Lees hier meer.

Inspraak

De gemeente heeft uitgangspunten vastgelegd voor de toekomstige bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het EKP-terrein Noord. Deze uitgangspunten zijn te lezen in de conceptversies van het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan die vanaf 2 juni tot en met 13 juli 2020 ter inzage hebben gelegen. Omwonenden en andere belanghebbenden konden in deze periode reageren via de enquête op www.menti.com, in gesprekken met de gemeente of met een inspraakreactie. Al deze reacties worden meegenomen in het Eindverslag inspraak. Naar verwachting worden de definitieve versies van het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan eind 2020/begin 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Lees hier de reacties op de Menti-enquête.

Lees en luister mee

Geïnteresseerd in het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan? Klik hieronder op de zwarte blokken en luister en bekijk de toelichting.

Tip: check vooraf of het geluid van je computer of smartphone aan staat.

Inleiding Ruimtelijke uitgangspunten Programma Openbare ruimte Mobiliteit (verkeer en vervoer) Duurzaamheid, energie & milieu

Vraag en antwoord

Wat is een Ruimtelijk functioneel kader? Of een Beeldkwaliteitplan? Wat wordt hierin geregeld? En wat is de aanpak voordat er wordt gebouwd? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je hieronder.            

Algemeen Proces en plan van aanpak Ruimtelijke uitgangspunten Beeldkwaliteit Programma 
Openbare ruimte Verkeer en vervoer Duurzaamheid en milieu

Ruimtelijk en functioneel kader EKP-terrein Noord

In het Ruimtelijk en functioneel kader staan de uitgangspunten voor de bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte op het EKP-terrein Noord. Daarbij kun je denken aan de maximale bouwhoogtes, de plekken van de pleinen, belangrijke routes en zichtlijnen, of de functies die in het projectgebied zijn toegestaan. Maar er zijn ook uitgangspunten vastgelegd voor bijvoorbeeld energie, duurzaamheid, ecologie en mobiliteit.

Wil je het Ruimtelijk en functioneel kader inzien?

Klik dan HIER.

 

Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord

Welke uitstraling krijgt de bebouwing en de openbare ruimte? Welke kleuren en materialen worden er straks gebruikt? En hoe is de samenhang tussen de verschillende bouwblokken en plekken in het plangebied? Deze vragen worden beantwoord in het Beeldkwaliteitplan.

Wil je het Beeldkwaliteitplan inzien?

Klik dan HIER.

Meer informatie

Meer informatie over het concept-stedenbouwkundig plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’ is te lezen op de website van SDK Vastgoed.