EKP-terrein

Winnaar aanbestedingsprocedure bekend

Op 5 december 2019 maakten de gemeente ’s-Hertogenbosch, NS Vastgoed en PostNL Real Estate de winnaar bekend van de aanbestedingsprocedure ‘Gebiedsontwikkeling EKP-terrein Noord’: SDK Vastgoed uit Eindhoven gaat de komende jaren aan de slag met de uitwerking en ontwikkeling van hun plan. Dat doen zij samen met de omgeving en toekomstige bewoners en gebruikers.

Uit de Kunst aan de Dieze

De ambitie van SDK Vastgoed is om van het EKP-terrein Noord een culturele woon,- werk- en leerhotspot te maken, een schakel tussen het Grenco-/Grassoterrein en de Kop van ’t Zand (Bossche Delta), tussen het Centraal Station en de Dieze-oever. Centrale spil is de bestaande hal die ingrijpend wordt verbouwd tot het ‘KuBus’-gebouw (wat staat voor kunst en business). In KuBus krijgt de kunstacademie AKV St. Joost een definitieve plek, aangevuld met horeca, expositieruimte en werkruimtes voor creatieve starters en bedrijven.

Impressie 'KuBus'-gebouw

Wonen voor de dynamische stedeling

Op het EKP-terrein Noord komen woningen voor mensen die graag in een dynamische, stedelijke omgeving willen wonen. Studenten, starters en doorstromers, mensen die van de reuring houden en andere mensen willen ontmoeten. De nabijheid van het station en de Bossche binnenstad is natuurlijk een pré. Door een slimme stedenbouwkundige opzet en de focus op een- en tweepersoonshuishoudens is er ruimte voor meer dan 800 woningen.

Sfeerimpressie van SDK Vastgoed (Gekozen gebiedsontwikkelaar)

Groen en autovrij

De openbare ruimte wordt groen en autovrij met meerdere pleinen waar ontmoeting, experiment en evenementen plaatsvinden. De Veemarktweg wordt verlegd waardoor er een ruime, groene en aantrekkelijke Dieze-oever ontstaat met ruimte voor wonen en recreatie. Heldere, aantrekkelijke zichtlijnen en langzaam verkeersroutes verbinden het nieuwe woongebied met de omgeving.

Impressie van het conceptplan voor het EKP-terrein Noord

Toekomstbestendig en duurzaam

Op het EKP-terrein Noord komen veel ontwikkelingen samen op het gebied van duurzaamheid en energie. De ambities op dit vlak zijn hoog, van energieneutraal, groenblauwe daken en natuurinclusief bouwen. Ook wordt er volop ingezet op duurzame (deel)mobiliteit. Zo komt er een multimodale mobiliteitshub waar elektrische deelauto’s en -fietsen 24/7 ter beschikking staan. Niet alleen bewoners maar ook omwonenden kunnen hier gebruik van maken.

Vervolg

De komende tijd worden er afspraken vastgelegd over het plan en de verdere aanpak. Daarna wordt er een startbijeenkomst georganiseerd om het plan te delen met bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving (planning voorjaar 2020). Ook wordt het mogelijk om mee te denken over de uitwerking van het plan.

Het streven is om in 2022 te beginnen met de verbouwing van de EKP-hal en de bouw van de eerste woningen.