Wonen tussen kunst en dieze

Met de ontwikkeling van het voormalige Expeditie Knooppunt van PostNL wordt een belangrijke stap gezet in de Noordelijke Spoorzone. Ambities die we voor dit gebied hebben vastgelegd, zoals groen, duurzaam, toekomstgerichte mobiliteit en een levendig stedelijk woongebied dat goed is ingebed in de omgeving, krijgen vorm in het plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’.”

Roy Geers,
wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling

Tekening van het gebied Spoorzone

Creatieve schakel in de Noordelijke Spoorzone

Het EKP-terrein Noord wordt een creatieve schakel binnen de Noordelijke Spoorzone. Het terrein ligt als knooppunt tussen de Brabanthallen, de Bossche Stadsdelta en het innovatiedistrict Grenco-terrein. 

De ligging aan de Dieze geeft de nieuwe woonbuurt identiteit. Ook voegen we op deze plek een aantrekkelijke openbare ruimte toe. De Dieze-oever en verbindingen worden in samenhang met de Bossche Stadsdelta ontworpen. 

SDK Vastgoed: Uit de kunst, aan de Dieze

Sinds december 2019 is SDK Vastgoed de partij die de plannen voor dit terrein realiseert. Deze ontwikkelaar kwamen als winnaar uit de aanbestedingsprocedure met hun stedebouwkundig plan “Uit de kunst, aan de Dieze”. In het plan wordt een creatieve woon-, werk- en leerhotspot gerealiseerd met zo’n 820 woningen en een aantrekkelijke openbare ruimte.

Spil in het plan is de bestaande EKP-hal die grondig wordt verbouwd tot het ‘KuBus’-gebouw, wat staat voor Kunst & Business. De kunstacademie AKVǀSt.Joost krijgt hierin een permanente plek, maar ook creatieve werkfuncties en horeca. Een nieuwe energieke stadswijk, waar de dynamische stedeling zich mengt met jong en creatief talent. Zo  omschrijft de ontwikkelaar dit nieuwe EKP terrein.

Impressie oostgevels EKP terrein. Impressie binnenstraatje van EKP terrein

Ontwikkeling in drie fases

De ontwikkeling en realisatie van EKP bestaat uit 3 fases. Fase 1 bestaat uit 4 nieuwe woongebouwen, de verbouwing van KuBus en de realisatie van een parkeergarage met mobiliteitshub. In de mobiliteitshub komen verschillende duurzame deelvoertuigen voor bewoners en omwonenden. In de woongebouwen is plek voor 401 appartementen, veelal voor kleinere huishoudens. Verder komen er op de begane grond andere functies zoals horeca, bedrijvigheid en dagelijkse voorzieningen.

De vergunning voor fase 1 is door SDK Vastgoed aangevraagd en ligt nu ter visie. De basis voor deze fase ligt vast in het ruimtelijk functioneel kader en beeldkwaliteitplan . Als de vergunning wordt verleend kan de bouw van start. Ondertussen is SDK Vastgoed bezig met de voorbereiding van de verkoop van de woningen in deze eerste fase.

Ruimtelijk en functioneel kader en beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord

In het Ruimtelijk en functioneel kader staan de uitgangspunten voor de bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte op het EKP-terrein Noord. Daarbij kun je denken aan de maximale bouwhoogtes, de plekken van de pleinen, belangrijke routes en zichtlijnen, of de functies die in het projectgebied zijn toegestaan. Maar er zijn ook uitgangspunten vastgelegd voor bijvoorbeeld energie, duurzaamheid, ecologie en mobiliteit. De gemeenteraad heeft het ruimtelijk en functioneel kader en ook het beeldkwaliteitplan op 8 december 2020 vastgesteld. Lees en bekijk de vergadering op de website van Raadsinformatie.

Meer informatie

Meer informatie over het concept-stedenbouwkundig plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’ is te lezen op de projectwebsite van EKP-terrein Noord. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook inschrijven om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de verkoop van Fase 1.

Impressie van gebouw F van EKP terrein.