Wonen tussen kunst en dieze

''De Noordelijke Spoorzone krijgt de komende jaren een nieuw gezicht met de ontwikkeling van het EKP-terrein Noord. Hier wordt niet alleen fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een stedelijk woongebied. Ook werkfuncties, horeca en creatief en innovatief onderwijs krijgen een plek. Duurzaam, groen en klimaatneutraal, klaar voor de toekomst.''

Mike van der Geld,
wethouder van o.a. Duurzame Verstedelijking

Creatieve schakel in de Noordelijke Spoorzone

Het EKP-terrein Noord wordt een creatieve schakel binnen de Noordelijke Spoorzone. Het terrein ligt als knooppunt tussen de Brabanthallen, de Bossche Stadsdelta en het Innovatie Kwartier. De ligging aan de Dieze geeft de nieuwe woonbuurt identiteit. Ook voegen we op deze plek een aantrekkelijke openbare ruimte toe met veel groen en ruimte voor waterberging. De Dieze-oever en verbindingen worden in samenhang met de Bossche Stadsdelta ontworpen. 

Start verkoop Dubois

Dubois wordt met een hoogte van 60 meter een van de blikvangers van het EKP-terrein Noord. De woontoren bestaat uit 128 koopappartementen en biedt bewoners straks een schitterend uitzicht op de Dieze en de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch. In de toren komt een grote diversiteit aan appartementen - van compacte studio’s tot exclusieve penthouses. Eind april 2024 zijn de eerste 92 woningen in verkoop gegaan. De belangstelling is groot. Alle woningen zijn gereserveerd en de verkoopgesprekken zijn opgestart. Meer informatie en nieuws over de verkoop vind je op de website van EKP.

SDK Vastgoed: Uit de kunst, aan de Dieze

SDK Vastgoed is de partij die de plannen voor dit terrein realiseert. Deze ontwikkelaar kwam als winnaar uit de aanbestedingsprocedure met hun stedenbouwkundig plan “Uit de kunst, aan de Dieze”. In het plan wordt een creatieve en duurzame woon-, werk- en leerhotspot gerealiseerd en een aantrekkelijke openbare ruimte. 

In het gebied komen zo’n circa 820 woningen, voornamelijk appartementen gericht op de ‘dynamische stedeling’. Het gaat om mensen (jong en oud) die graag in een levendig stedelijk gebied willen wonen nabij het centraal station, binnenstad en culturele voorzieningen. De focus ligt op woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens in een mix van doelgroepen: studenten, starters, maar ook empty-nesters en tweeverdieners. Huur en koop, van sociale huur tot dure koop. De plinten worden ingevuld met kleinschalige bedrijvigheid, voorzieningen, horeca en fietsvoorzieningen.

Spil in het plan is de voormalige postsorteerhal van PostNL die door de toekomstige eigenaar Avans Hogeschool grondig wordt verbouwd tot het ‘KuBus’-gebouw, wat staat voor Kunst & Business. Avans bundelt hier haar opleidingen op het gebied van kunst, design, creatieve technologie en innovatie: de kunstacademie AKVǀSt.Joost, de opleiding Business Innovation en de Koningstheateracademie. Ook is er ruimte voor creatieve werkfuncties en horeca. Het kloppend hart in een nieuwe energieke stadswijk, waar de dynamische stedeling zich mengt met jong en creatief talent. Zo omschrijft de ontwikkelaar dit nieuwe EKP-terrein.

Duurzaam en klimaatbestendig

Het EKP-terrein Noord wordt een groen, duurzaam en klimaatbestendig plan. Door de Veemarktweg te verleggen ontstaat er langs de Dieze niet alleen ruimte voor twee woongebouwen maar ook voor de aanleg van het Diezepark met groen, waterberging, speel- en ontmoetingsplekken en een looproute langs het water. Ook de Parallelweg, de nieuwe pleinen, straten en daken krijgen een groene inrichting met waterberging. Zonnepanelen en een gezamenlijk energiesysteem met WKO (warmtekoudeopslag) en aquathermie zorgen voor een energieneutraal gebied. De bebouwing wordt natuurinclusief.

Op het toekomstige EKP-terrein Noord wordt volop gebruik gemaakt van duurzame mobiliteit. Dat gebeurt door het aanbieden van deelmobiliteit op maat (waaronder deelauto’s) en oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de centrale parkeergarage met mobiliteitshub. Het gebruik van openbaar vervoer en de fiets wordt gestimuleerd. Dit gebeurt door goede fietsenstallingen en aantrekkelijke wandel- en fietsroutes naar onder andere het centraal station. Het aantal parkeerplaatsen is beperkt en wordt flexibel ingezet. 

 

Foto van een groene omgeving waar kinderen aan het spelen zijn

Plattegrond indeling EKP-terrein

Fase 1 EKP-terrein Noord

De ontwikkeling en realisatie van EKP-terrein Noord bestaat uit drie fases. De plannen voor Fase 1 zijn nu verder uitgewerkt, binnen de uitgangspunten van het Ruimtelijk en Functioneel Kader en het Beeldkwaliteitplan die door de Raad in december 2020 zijn vastgesteld. Het programma van Fase 1 bestaat uit vier nieuwe woongebouwen met totaal 401 appartementen en plintfuncties, waaronder kleinschalige bedrijvigheid, voorzieningen, horeca en fietsvoorzieningen. Het woonprogramma van Fase 1 bestaat uit circa 40% sociale huur waaronder zo’n 80 studentenwoningen, 20 tot 30% middeldure huur of koop en 30 tot 40% vrije sector huur of koop. In Fase 1 wordt ook de centrale parkeervoorziening met mobiliteitshub gebouwd en wordt de voormalige postsorteerhal verbouwd tot KuBus.

  

Meer informatie

Meer informatie over het concept-stedenbouwkundig plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’ is te lezen op de website van EKP. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook inschrijven om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de verkoop.