EKP-terrein

Selectiefase afgerond

De eerste fase van de aanbestedingsprocedure is eind januari 2019 afgerond. Drie marktpartijen voldoen aan alle criteria die de gemeente, NS Vastgoed BV en PostNL Real Estate BV hebben vastgesteld voor de selectiefase. Deze partijen, AM BV, Stam + De Koning Vastgoed BV en de combinatie BPD Ontwikkeling BV / Van Wijnen Zuid BV hebben ruime kennis en ervaring om de gebiedsontwikkeling voor het EKP-terrein Noord tot een succes te maken.

Op 22 januari jl. heeft het college van B&W besloten om deze drie marktpartijen te selecteren en hen uit te nodigen voor de Dialoogfase van de aanbestedingsprocedure.

Dialoogfase afgerond

De dialoogfase startte met een Meet & Greet op 12 februari 2019. Belanghebbenden in de Noordelijke Spoorzone (bewoners, werkers, bezoekers), maar ook iedere Bosschenaar die mee wil denken met de ontwikkeling van het voormalige Expeditie Knooppunt van PostNL is uitgenodigd om kennis te maken met de drie geselecteerde marktpartijen.

Tijdens de Meet & Greet kon men speeddaten met een van de marktpartijen. Tips en aanbevelingen zijn opgehaald in een interactieve vragenronde. Enkele betrokkenen uit de Spoorzone gaven in een korte pitch aandachtspunten mee. De drie marktpartijen hebben zich voorgesteld in een korte presentatie. Zij zijn vervolgens met alle opgehaalde informatie aan de slag gegaan in het vervolg van de dialoogfase.

In de maanden tot de zomer zijn de marktpartijen in gesprek gegaan met de gemeente, NS en PostNL. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod zoals energie en duurzaamheid, mobiliteit, het ruimtelijke en functionele programma, inpassing in de omgeving en de verkoopvoorwaarden voor de grond. De partijen rekenen en tekenen aan een schetsontwerp.

Gunningsfase

De drie marktpartijen zijn uitgenodigd voor de volgende stap: de Gunningsfase.

In het najaar 2019 dienen de marktpartijen hun schetsplan in, een bod voor de grond en een aanpak hoe zij de omgeving willen betrekken bij de uitwerking van hun plan.

Eind dit jaar is waarschijnlijk bekend wie de winnende marktpartij is. Deze partij gaat daarna aan de slag met de uitwerking van hun schetsplan en plan van aanpak.