EKP-terrein

In de Spoorzone liggen volop kansen. Dat geldt ook voor het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL aan de Parallelweg. Beter bekend als het EKP-terrein. We zien in de Spoorzone belangrijke opgaven. Denk aan toekomstgerichte mobiliteit en het toevoegen van een stedelijke mix aan functies. Liefst zo duurzaam en vernieuwend mogelijk. Het EKP-terrein is bij uitstek een locatie in de Spoorzone waar deze kansen invulling krijgen.

Aanbestedingsprocedure EKP-terrein Noord
Op 15 oktober 2018 heeft de gemeente in samenwerking met NS Vastgoed BV en PostNL Real Estate BV de aanbestedingsprocedure ‘Gebiedsontwikkeling EKP-terrein Noord’ opgestart.

Start Dialoogfase

De eerste fase van de aanbestedingsprocedure is eind januari 2019 afgerond. Drie marktpartijen voldoen aan alle criteria die zijn vastgesteld voor de selectiefase. Deze partijen, AM BV, Stam + De Koning Vastgoed BV  en de combinatie BPD Ontwikkeling BV / Van Wijnen Zuid BV hebben ruime kennis en ervaring om de gebiedsontwikkeling voor het EKP-terrein Noord tot een succes te maken. Op 22 januari jl. heeft het college van B&W besloten om deze drie marktpartijen te selecteren en hen uit te nodigen voor de Dialoogfase van de aanbestedingsprocedure.

Het vervolg

Na de Meet & Greet op 12 februari gaan de marktpartijen in gesprek met de gemeente, NS en PostNL. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals energie en duurzaamheid, mobiliteit, het ruimtelijke en functionele programma en de verkoopvoorwaarden voor de grond. De partijen gaan rekenen en tekenen aan een voorlopig ontwerp.

Rond de zomer dienen de marktpartijen hun plan in, een bod voor de grond en een aanpak hoe zij de omgeving willen betrekken bij de uitwerking van hun plan. De gunning vindt na de zomer plaats.

GEGEVENS EKP-TERREIN NOORD

Plangebied:                  Circa 4,5 hectare
Eigendom:                    PostNL Real Estate BV, NS Vastgoed BV, Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Beoogd gebruik           Stedelijk programmamix met hoofdzakelijke wonen

Informatie:
Brochure