EKP-terrein

Met de ontwikkeling van het voormalige Expeditie Knooppunt van PostNL wordt een belangrijke stap gezet in de Noordelijke Spoorzone. Ambities die we voor dit gebied hebben vastgelegd, zoals groen, duurzaam, toekomstgerichte mobiliteit en een levendig stedelijk woongebied dat goed is ingebed in de omgeving krijgen vorm in het plan ‘uit de kunst, aan de Dieze'.”

Roy Geers,
wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling

Luister, lees en praat mee

Eind vorig jaar is er een winnaar gekozen voor de ontwikkeling van het EKP-terrein Noord aan de Parallelweg: SDK Vastgoed (VolkerWessels) met hun stedenbouwkundig plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’. Nu wordt de volgende stap genomen: het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan liggen vanaf 2 juni tot en met 13 juli ter inzage.

Vanwege de corona maatregelen zit een informatiebijeenkomst er voorlopig niet in. Op deze website geven we daarom veel informatie. Dit doen we op verschillende manieren: luister en bekijk de toelichting, lees de belangrijkste vragen en antwoorden, geef jouw mening of ga met ons of met elkaar in gesprek. Ook lees je hoe je een (officiële) inspraakreactie kan geven op het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan.

Luister en bekijk de toelichting

In het Ruimtelijk en functioneel kader en in het Beeldkwaliteitplan zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de toekomstige bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het EKP-terrein Noord. Klik hieronder op het onderwerp dat jou interesseert en luister en bekijk de toelichting.

Tip: check vooraf of het geluid van je computer of smartphone aan staat.

Inleiding Ruimtelijke uitgangspunten Programma Openbare ruimte Mobiliteit (verkeer en vervoer) Duurzaamheid, energie & milieu

Vraag en antwoord

Wat is een Ruimtelijk functioneel kader? Of een Beeldkwaliteitplan? Wat wordt hierin geregeld? En wat is de aanpak voordat er wordt gebouwd? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je hieronder. Heb je een vraag die er niet bij staat, mail ons naar spoorzone@s-hertogenbosch.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen en antwoorden in juni wekelijks worden aangevuld. Of we kijken hoe we je op een andere manier kunnen helpen met je vraag.

Algemeen Proces en plan van aanpak Ruimtelijke uitgangspunten Beeldkwaliteit Programma 
Openbare ruimte Verkeer en vervoer Duurzaamheid en milieu

Geef jouw mening

We zijn erg benieuwd wat je vindt van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan. We hebben daarom een aantal vragen en stellingen bedacht. Via je mobiel of computer kun je vanuit thuis jouwmening geven. Je kunt je reactie invullen vanaf 29 mei tot en met 13 juli 2020. In dit bestand (pdf) kun je de reacties lezen die tot 22 juni zijn binnen gekomen.

Hoe werkt het?

Ga naar www.menti.com/fpb19j93ff en vul de volgende code in: 53 84 85.

Kies ‘submit’ of ‘toepassen’ en vul jouw antwoorden in.

Tip: Luister of bekijk vooraf de toelichting op het Ruimtelijke en functioneel kader en Beeldkwaliteitplan en/of de vraag en antwoorden.

In gesprek

Tijdens de inspraakperiode kun je met de gemeente in gesprek gaan over onderwerpen uit het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan. Dat kan in een persoonlijk gesprek van 30 minuten of in een groepsgesprek van 1 uur met andere (bekende of onbekende) omwonenden of belanghebbenden van het EKP-terrein Noord.

Interesse in een gesprek? Lees HIER meer.

Ruimtelijk en functioneel kader EKP-terrein Noord

In het Ruimtelijk en functioneel kader staan de uitgangspunten voor de bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte op het EKP-terrein Noord. Daarbij kun je denken aan de maximale bouwhoogtes, de plekken van de pleinen, belangrijke routes en zichtlijnen, of de functies die in het projectgebied zijn toegestaan. Maar er zijn ook uitgangspunten vastgelegd voor bijvoorbeeld energie, duurzaamheid, ecologie en mobiliteit.

Wil je het Ruimtelijk en functioneel kader inzien?

Klik dan HIER.

 

Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord

Welke uitstraling krijgt de bebouwing en de openbare ruimte? Welke kleuren en materialen worden er straks gebruikt? En hoe is de samenhang tussen de verschillende bouwblokken en plekken in het plangebied? Deze vragen worden beantwoord in het Beeldkwaliteitplan.

Wil je het Beeldkwaliteitplan inzien?

Klik dan HIER.

Inspraak

Het Ruimtelijk en functioneel kader EKP-terrein Noord en het Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord liggen vanaf 2 juni tot en met 13 juli 2020 ter inzage. Tijdens deze periode kun je een (officiële) inspraakreactie geven. Hoe? Lees HIER hoe je dat doet.

Wat gebeurt er met een inspraakreactie?

Na afloop van de inspraakperiode verwerken we de inspraakreacties in een inspraakverslag. We lichten toe of en zo ja op welke manier inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt dit vast en legt het definitieve Ruimtelijk en functioneel Kader en het Beeldkwaliteitplan voor aan de gemeenteraad. We verwachten dat de gemeenteraad eind dit jaar het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan vaststelt.

Meer informatie

Meer informatie over het concept-stedenbouwkundig plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’ is te lezen op de website van SDK Vastgoed.