Bossche Stadsdelta: een nieuw stukje stad

Nieuw fase breekt aan voor Bossche Stadsdelta

Op de plek waar de Dommel, Zuid- Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, zal de Bossche Stadsdelta ontstaan. Een gemengd stedelijk gebied met een mix van cultuur en recreatie, wonen en werken. Op basis van alle onderzoeken en de resultaten uit de haalbaarheidsfase zijn we gestart met het opstellen van een ontwikkelplan voor de Bossche Stadsdelta. De ontwikkeling zal gefaseerd in deelgebieden verlopen. 

Ontwikkelplan Bossche Stadsdelta 13 tot en met 27 mei 2024 ter inzage

De Bossche Stadsdelta staat aan de vooravond van het afronden van het Ontwikkelplan. Een preview van de plannen is gepresenteerd op de informatiebijeenkomst op 5 februari 2024. De preview (zie afbeelding hiernaast) wordt in het Ontwikkelplan omgezet in kaders. Deze kaders worden vastgelegd om de samenhang en relatie tussen deelgebieden te waarborgen. Voor onder meer (beeld)kwaliteit, programma, ruimtelijke invulling, milieu en duurzaamheid.

Ter inzage

Van 13 tot en met 27 mei 2024 wordt het Ontwikkelplan Bossche Stadsdelta ter inzage gelegd. Je kunt hierop in die periode een schriftelijke reactie indienen. Als je op dit moment vragen hebt over dit Ontwikkelplan kun je contact opnemen via het digitaal contactformulier.

Sneak preview ontwikkelplan kaart bossche stadsdelta

Het (concept) Ontwikkelplan met bijbehorende stukken is vanaf 13 mei tot en met 27 mei 2024 te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/plannen onder het kopje Gebieds- en structuurvisies in procedure. Ook liggen de stukken vanaf 13 mei tot en met 27 mei 2024 ter inzage in het Stadskantoor. Je kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Reageren

Een schriftelijke reactie kun je sturen naar: Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 16234343. Ook is het mogelijk om een reactie digitaal in te dienen met DigiD. Je gebruikt daarvoor het digitaal formulier. Graag onder vermelding van zaaknummer 16234343. 

Graag nog in gesprek?

Als je nog in gesprek wil over het Ontwikkelplan, kun je hiervoor contact opnemen met de projectleider, Johan van Heumen, via het digitaal contactformulier. Vermeld de vraag in de e-mail zodat wij ons hier zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden. Wij nemen dan contact met je op.

Planning

De planning is dat het Ontwikkelplan na de zomer vastgesteld wordt door de gemeenteraad. De gemeente is al gestart met de voorbereiding van de gebiedspaspoorten Tramkade en Citadelpoort. Voor Citadelpoort wordt een participatief ontwerpproces met betrokkenen gehouden.

Wethouder Mike van der Geld: “De Bossche Stadsdelta wordt een levendig nieuw deel binnenstad. Er blijkt plaats voor enkele honderden woningen méér dan eerder gedacht; 1600 tot 1700 woningen. Een groter deel daarvan zal sociale huur worden (30%) en mimimaal 40% wordt middenhuur of betaalbare koop. Daarnaast is er plaats voor maar liefst 45.000 m² cultuur, werken en horeca. Een oeverpark moet er uitnodigen tot buiten verblijven, bewegen en ontmoeten. En auto’s krijgen een plek uit het zicht in parkeergarages, zodat de nadruk op fietsen en lopen ligt. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Met ’s-Hertogenbosch hebben we een hoog ambitieniveau. En we willen ’s-Hertogenbosch meer stad maken. Waar het goed wonen, werken, studeren én ontmoeten is én blijft. Waar woningen bij blijven komen, waar bedrijven in investeren, mogelijkheden om te studeren de ruimte krijgen, we de natuur koesteren en het goed ontmoeten is. De Bossche Stadsdelta gaat deze ambitie mee waarmaken. Het wordt een veelzijdig en levendig deel van de binnenstad. Met reuring en een goede mix van allerlei functies. Zodat het een aantrekkelijke en dynamische plek wordt voor iedereen.”

Een ronde cirkel met functies van de Bossche Stadsdelta
Indicatie van verdeling 45.000 m2 programma voor wonen/werken/horeca/recreatie

Structuurkaart Bossche Stadsdelta inclusief legenda

Dynamisch gebied

De Bossche Stadsdelta wordt een dynamisch stedelijk gebied. Niet alleen van en voor alle Bosschenaren, maar ook ver daarbuiten.  Het biedt volop ruimte voor inspirerende en laagdrempelige nieuwe ideeën. Voor plannen op het kruisvlak van ontmoeting, cultuur, sport, werk en duurzame vernieuwing. Het is daarna de uitdaging om dit gebied ‘voor eeuwig jong’ en daarmee dynamisch te houden. Dit vraagt ook iets van de toekomstige gebouwen.

Het gebied wordt meer afgestemd op de voetganger en fietser. Met verbindende routes wordt het onderdeel van het stedelijk weefsel.

Download het Gebiedsperspectief (pdf)

In 2020 heeft de raad het Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta vastgesteld. Een verdiepende haalbaarheidsanalyse was nodig voordat er met het ontwikkelplan voor de gebiedsontwikkeling kan worden gestart. Deze haalbaarheidsfase is nu afgerond. Daarin zijn ook de tussentijds toegevoegde opgaven uit het bestuursakkoord meegenomen. Het college heeft op 21 maart 2023 besloten dat zij de resultaten van de haalbaarheidsfase met een positief advies om de gebiedsontwikkeling verder uit te gaan werken, zal voorleggen aan de gemeenteraad.  

Lees alle resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Bossche Stadsdelta, waarin ook alle conclusies staan verwoord.

Rapportage Haalbaarheidsanalyse (pdf)

In samenwerking met betrokkenen

Op basis van alle onderzoeken en de resultaten uit de haalbaarheidsfase constateren we dat er voldoende basis is om nu de plannen, in samenwerking met stakeholders en belanghebbenden, uit te werken. Deze samenwerking is essentieel voor de haalbaarheid van de totale gebiedsontwikkeling.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem contact op.  Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief Spoorzone.

Contact opnemen
Aanmelden nieuwsbrief
Lees de laatste nieuwsbrief