Bossche Stadsdelta: een nieuw stukje stad

Hoe kan het gebied van de Kop van ’t Zand en Orthenpoort-Zuid er na 2025 uitzien? Dat was de vraag die de afgelopen maanden voorlag. En waar we samen met omwonenden en professionals over in gesprek zijn gegaan. Vanaf november 2019 zijn er verschillende gesprekken en bijeenkomsten geweest. De opbrengst namen we mee in de uitwerking van het gebiedsperspectief, zoals nu voorligt.

Wethouder Mike van der Geld: “Dit gebied heeft het in zich om extra dynamiek en kwaliteit aan de stad toe te voegen. Als de Diezebrug verplaatst en lager wordt, ontstaat er een prachtig gebied dat uitnodigt voor ontmoeting. Tegelijk zorgen we voor een watersysteem dat klaar is voor een veranderend klimaat. We zetten in de hele gebiedsontwikkeling in op duurzaamheid. Het blijft bovendien een gebied waar volop ruimte blijft voor experiment en nieuwe ideeën!”.

Dynamisch gebied

De Bossche Stadsdelta wordt een dynamisch stedelijk gebied. Niet alleen van en voor alle Bosschenaren, maar ook ver daarbuiten.  Het biedt volop ruimte voor inspirerende en laagdrempelige nieuwe ideeën. Voor plannen op het kruisvlak van ontmoeting, cultuur, sport, werk en duurzame vernieuwing. Het is daarna de uitdaging om dit gebied ‘voor eeuwig jong’ en daarmee dynamisch te houden. Dit vraagt ook iets van de toekomstige gebouwen.

Het gebied wordt meer afgestemd op de voetganger en fietser. Met verbindende routes wordt het onderdeel van het stedelijk weefsel.

Wonen, werken en cultuur

Het gebied willen we ontwikkelen met een gevarieerd woningaanbod dat bij de mix van functies past. Het erfgoed willen we benutten, het geeft kleur aan de identiteit aan het gebied. We denken nu aan ongeveer 1300 woningen. Met daarin een verdeling van sociale en middeldure woningen, en aanbod in de vrije sector.

Naast het wonen, is er straks ook volop aanbod van werkomgevingen en cultuur. Alles bij elkaar zo ongeveer 45.000 m2. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige aanbod. De verhouding tussen commercieel en niet-commercieel werken en cultuur gaat richting fifty-fifty, zodat er aanzienlijk meer ruimte voor non-profit-initiatieven ontstaat.

Binnen de invulling van het gebied past ook hoogbouw. De relatie met de omgeving en de beleving in de openbare ruimte bepalen waar hoogbouw mogelijk is. De bouwhoogte blijft in verhouding laag in het oostelijke deel van de Kop van ’t Zand. Het zicht op het monumentale Molengebouw speelt daarbij een belangrijke rol. Op andere plekken, aansluitend op het naastgelegen EKP-Noord en ook in Orthenpoort Zuid, kunnen enkele torens van 50 tot 70 meter ontstaan.

Water en erfgoed

In dit gebied wordt water de grote verbinder. Een Rondje Waterplein is bijna 2 kilometer lang en brengt je van de zuidoever naar de noordoever. De Hoge Diezebrug? De oude verdwijnt, en er komt een nieuwe lage brug op een andere plek in het gebied. Zo maken we de Stadsdelta meer toegankelijk. En de Citadel en omgeving wordt in al haar cultuurhistorie beter zichtbaar. Het gebied wordt ook meer afgestemd op de voetganger en fietser. Met verbindende routes wordt het onderdeel van het stedelijk weefsel.

Structuurkaart

In de Noordelijke Spoorzone zien wij kansen voor een prachtige gebiedsontwikkeling. Op de plek waar de Dommel, Zuid Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, willen we de Bossche Stadsdelta laten ontstaan. Een gemengd stedelijk gebied met een mix van cultuur en recreatie, wonen en werken. Niet alleen van en voor alle Bosschenaren, maar ook ver daarbuiten. 

Bekijk hiernaast de Ruimtelijke structuurkaart om hier een beeld van te krijgen.  Deze kaart staat overigens ook in het Gebiedsperspectief.

 

Ter inzage

Vanaf 8 juni 2020 ligt het concept-Gebiedsperspectief voor 4 weken ter inzage. Dit is een laatste stap in het participatietraject van deze fase. In deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. Je leest hier op welke manier dit kan. Ook organiseren we een webinar waarin we het gebiedsperspectief zoals dat nu ligt toelichten.

Webinar

Op 18 juni was er een online presentatie (webinar) waarin we lieten zien welke kansen er zijn voor dit gebied. Was het niet mogelijk om dit webinar live te volgen, kijk dan hier het webinar terug.

Gesprek met de stad

In november 2019 stelde het college het ambitiedocument vast. Daarna gingen we het gesprek aan met de stad en omgeving. De eerste stap was het Kort &Krachtig Festival. In een middag daagden we geïnteresseerden uit om door een andere bril naar het gebied te kijken. Om op deze manier de kansen te zien.

De volgende stap was het Citizens Science Lab. In twee dagen tijd verdiepten ongeveer 80 betrokken bewoners en professionals zich in 4 thema’s uit het ambitiedocument. Ze gingen in op dilemma’s en zochten naar mogelijke oplossingen. Dit leverde op 4 thema’s de volgende filmpjes op:

1. Fun for Free

 

2. Ruimte voor het onbekende

3. Schone bodem, meer water

4. Bourgondische routes

De derde stap was de Ren je Rot bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lieten we zien hoe we de input vanuit het Citizen Science Lab (de tweedaagse workshop) verwerkten in scenario’s. Ook de input uit het Werkatelier en het Kort & Krachtig Festival namen we hierin mee Tijdens deze avond legden we keuzes per thema voor waar de aanwezigen hun voorkeur voor uit konden spreken.

Vanaf eind november tot eind februari was er iedere donderdagmiddag een inloopatelier in het Werkwarenhuis. Tijdens deze middagen vonden gesprekken plaats en was er ruimte om vragen te stellen aan het projectteam.

Hoe gaan we verder?

We verwerken de inspraakreacties tot een Eindverslag Inspraak. De verwachting is dat we dat samen met het Gebiedsperspectief in december aan de raad kunnen aanbieden. Daarna start het proces met partijen om te kijken of deze plannen haalbaar zijn.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meedoen? Schrijf dan een email aan: bosschestadsdelta@s-hertogenbosch.nl.