Bossche Stadsdelta: een nieuw stukje stad

Nieuw fase breekt aan voor Bossche Stadsdelta

Het is even stil geweest, maar er is zeker niet stilgezeten. Er is weer een nieuwe slag gemaakt in het project Bossche Stadsdelta. Op de plek waar de Dommel, Zuid- Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, zal de Bossche Stadsdelta ontstaan. Een gemengd stedelijk gebied met een mix van cultuur en recreatie, wonen en werken. Op basis van alle onderzoeken en de resultaten uit de haalbaarheidsfase constateert ons college dat er voldoende basis om nu de plannen, in samenwerking met stakeholders en belanghebbenden, te gaan uitwerken.  De ontwikkeling zal gefaseerd in deelgebieden verlopen.  

Wethouder Mike van der Geld: “De Bossche Stadsdelta wordt een levendig nieuw deel binnenstad. Er blijkt plaats voor enkele honderden woningen méér dan eerder gedacht; 1600 tot 1700 woningen. Een groter deel daarvan zal sociale huur worden (30%) en mimimaal 40% wordt middenhuur of betaalbare koop. Daarnaast is er plaats voor maar liefst 45.000 m² cultuur, werken en horeca. Een oeverpark moet er uitnodigen tot buiten verblijven, bewegen en ontmoeten. En auto’s krijgen een plek uit het zicht in parkeergarages, zodat de nadruk op fietsen en lopen ligt. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Met ’s-Hertogenbosch hebben we een hoog ambitieniveau. En we willen ’s-Hertogenbosch meer stad maken. Waar het goed wonen, werken, studeren én ontmoeten is én blijft. Waar woningen bij blijven komen, waar bedrijven in investeren, mogelijkheden om te studeren de ruimte krijgen, we de natuur koesteren en het goed ontmoeten is. De Bossche Stadsdelta gaat deze ambitie mee waarmaken. Het wordt een veelzijdig en levendig deel van de binnenstad. Met reuring en een goede mix van allerlei functies. Zodat het een aantrekkelijke en dynamische plek wordt voor iedereen.”

Een ronde cirkel met functies van de Bossche Stadsdelta
Indicatie van verdeling 45.000 m2 programma voor wonen/werken/horeca/recreatie

Dynamisch gebied

De Bossche Stadsdelta wordt een dynamisch stedelijk gebied. Niet alleen van en voor alle Bosschenaren, maar ook ver daarbuiten.  Het biedt volop ruimte voor inspirerende en laagdrempelige nieuwe ideeën. Voor plannen op het kruisvlak van ontmoeting, cultuur, sport, werk en duurzame vernieuwing. Het is daarna de uitdaging om dit gebied ‘voor eeuwig jong’ en daarmee dynamisch te houden. Dit vraagt ook iets van de toekomstige gebouwen.

Het gebied wordt meer afgestemd op de voetganger en fietser. Met verbindende routes wordt het onderdeel van het stedelijk weefsel.

Download het Gebiedsperspectief

In 2020 heeft de raad het Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta vastgesteld. Een verdiepende haalbaarheidsanalyse was nodig voordat er met het ontwikkelplan voor de gebiedsontwikkeling kan worden gestart. Deze haalbaarheidsfase is nu afgerond. Daarin zijn ook de tussentijds toegevoegde opgaven uit het bestuursakkoord meegenomen. Het college heeft op 21 maart 2023 besloten dat zij de resultaten van de haalbaarheidsfase met een positief advies om de gebiedsontwikkeling verder uit te gaan werken, zal voorleggen aan de gemeenteraad.  

Structuurkaart Bossche Stadsdelta inclusief legenda

De belangrijkste conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek:

  • Er is vertrouwen in de haalbaarheid, waarbij we samen optrekken met partners 
  • Er kunnen meer woningen worden gebouwd dan eerder in het Gebiedsperspectief was voorzien. Daarbij zet het college nog nadrukkelijker in op woningen voor alle doelgroepen, dus een groter aandeel sociale en ook betaalbare woningen. 
  • Het wordt een nieuw levendig stuk stad, in aanvulling op de binnenstad. Met circa 45.000 m² voor andere functies dan wonen, biedt het gebied extra ruimte voor cultuur, werken, leisure en horeca. Die functies krijgen dus meer ruimte dan wat er nu is. 
  • Ook wordt ingezet op een aantrekkelijke en gezonde buitenruimte. Zo komt er een oeverpark en aantrekkelijke routes die uitnodigen tot bewegen en ontmoeten.
  • Het parkeren gebeurt niet op straat, maar uit het zicht in parkeergarages. 
  • De resultaten van de haalbaarheidsfase worden op 9 mei voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat besluit vormt het startsein om het gebied de Bossche Stadsdelta vervolgens verder uit te werken.  

Lees alle resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Bossche Stadsdelta, waarin ook alle conclusies staan verwoord.

Rapportage Haalbaarheidsanalyse

In samenwerking met betrokkenen

Op basis van alle onderzoeken en de resultaten uit de haalbaarheidsfase constateren we dat er voldoende basis is om nu de plannen, in samenwerking met stakeholders en belanghebbenden, uit te werken. Deze samenwerking is essentieel voor de haalbaarheid van de totale gebiedsontwikkeling.

Meer informatie

Heb je vragen? Stuur dan een email naar bosschestadsdelta@s-hertogenbosch.nl. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief Spoorzone.

Aanmelden nieuwsbrief
Lees de laatste nieuwsbrief