Bossche Stadsdelta: een nieuw stukje stad

Bossche Stadsdelta: een nieuw stukje stad

Hoe kan het gebied van de Kop van ’t Zand en Orthenpoort-Zuid er na 2025 uitzien? De meeste inwoners kennen in die omgeving waarschijnlijk de Tramkade en de Verkadefabriek. Maar het gebied dat we willen ontwikkelen met nieuwe functies is veel groter. Het ligt aan beide kanten van de Dieze en is een belangrijke schakel tussen binnenstad, Spoorzone en Zuid-Willemspark. De werktitel voor dit gebied is de Bossche Stadsdelta. Samen met de stad zetten we nu de eerste stappen om tot een nieuwe invulling van het gebied te komen. Het college heeft ambities opgesteld voor dit gebied.

Over eeuwig jong, gastvrijheid en de moerasdraak

In het ambitiedocument staan drie thema’s. Het eerste thema heet “Voor eeuwig jong”. Hier kijken we hoe we met de inrichting en de gebouwen blijvend innovatief en flexibel kunnen inspelen op steeds veranderende wensen en ideeën.

Het tweede thema is ‘talent voor gastvrijheid’. Dat gaat over hoe de mensen naar het gebied komen. En over de kwaliteit en aantrekkelijkheid van deze routes.

Het laatste thema heet ‘ruimte voor de moerasdraak’. Zo werd ‘s-Hertogenbosch in de middeleeuwen ook wel genoemd. Deze naam heeft te maken met de continue strijd tussen stad en water. Door het veranderend klimaat weer een heel actueel thema. In de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta bekijken we hoe we de waterveiligheid in onze gemeente én in de rest van Brabant kunnen vergroten.

In gesprek met de stad 
Wat het gebied voor de stad kan betekenen halen we de komende maanden op. We vragen je welke kansen en ideeën je ziet voor deze plek. We benutten deze periode ook om kennis uit de stad te halen. Om samen te onderzoeken of de ambities hier te realiseren zijn.

Op 23 november was het Kort &Krachtig Festival waar ongeveeer 100 aanwezigen het gebied eens op een andere manier hebben bekeken.

Iedere donderdagmiddag inloop 
Iedere donderdagmiddag (tot 20 februari 2020) kan iedereen tussen 13.00 en 17.00 uur binnenlopen in het Werkwarenhuis op de Tramkade. Daar kun je in gesprek met de mensen die met de visievorming van het gebied bezig zijn en je ideeën over dit gebied inbrengen. Ook kun je daar de maquette zien.

CITIZEN SCIENCE LABS

De gemeente organiseerde op donderdag 6 en vrijdag 7 februari een tweedaagse workshop voor Bosschenaren met verschillende achtergronden en met net dat beetje extra kennis. We nodigden hen uit om de thema’s uit het ambitiedocument Bossche Stadsdelta (Kop van ‘t Zand en Orthenpoort-Zuid) concreet te maken:

Ze dachten mee over de volgende vier opgaven: 

1. Fun for Free

De opgave

De gemeente wil een Bossche Stadsdelta waar alle Bosschenaren zich welkom voelen en elkaar kunnen ontmoeten zonder perse geld te hoeven uitgeven. 

Bosschenaren en andere experts onderzochten hoe je via samenwerking gastvrije, inclusieve en betaalbare ontmoetingsplekken programmeert. En welke kansen de digitale biedt wereld om dat te versterken.

Meer weten

Check dan de Introductie in het ambitiedocument Bossche Stadsdelta.

Wil je weten wat de twee dagen hebben opgeleverd? Bekijk het filmpje over dit thema:

 

 

 

2. Ruimte voor het onbekende

De opgave

De gemeente wil een Bossche Stadsdelta waar blijvend ruimte is voor projecten, experimenten en activiteiten die zo nieuw en innovatief zijn dat we ze nu nog niet kennen.

Bosschenaren en andere experts onderzochten hoe je daarvoor de juiste condities creeert en wie je daarvoor nodig hebt. Het gaat om coalities, eigendom, flexibiliteit, ontwerp, organisatie, beheer, tijdelijkheid en financiering van gebouwen en openbare ruimte.

Meer weten

Check dan het thema Voor Eeuwig Jong in het ambitiedocument Bossche Stadsdelta.

Wil je weten wat het heeft opgeleverd? Bekijk het filmpje over dit thema:
 

3. Schone bodem, meer water

De opgave

De gemeente wil een Bossche Stadsdelta waar de oude vuilnisbelt tegen redelijke kosten wordt gesaneerd en er ruimte voor groen, water en bebouwing ontstaat.

Bosschenaren en andere experts onderzochten hoe je bestaande en nieuwe technologie kan inzetten, bijvoorbeeld om waardevolle materialen en energie uit vervuilde grond te winnen (‘mining’).

Meer weten

Check dan het thema Ruimte voor de Moerasdraak in het ambitiedocument Bossche Stadsdelta.

Wil je weten wat de twee dagen hebben opgeleverd? Bekijk het filmpje over dit thema:


 

4. Bourgondische routes

De opgave

De gemeente wil een Bossche Stadsdelta waar de wandelaar en fietser alle ruimte krijgen en de automobilist in garages buiten het gebied parkeert.

Bosschenaren en andere experts onderzochten hoe je bewoners en bezoekers verleidt om ‘the last mile’ vanuit het station of een parkeergarage te wandelen.

Meer weten

Check dan het thema Talent voor Gastvrijheid in het ambitiedocument Bossche Stadsdelta.

Wil je weten wat de twee dagen hebben opgeleverd? Bekijk het filmpje over dit thema:


 

 

Ren je Rot

We nodigen je uit om mee te doen aan de ‘Ren Je Rot’ bijeenkomst op woensdag 4 maart van 18.30 tot 21.30 uur in het werkwarenhuis aan de Tramkade.

Hoe gaan we verder?

Nadat we alle input van inwoners en andere partijen hebben opgehaald, maken we een visie voor het gebied. Deze leggen we aan de gemeenteraad voor. Zij neemt er in het voorjaar een besluit over. Dat is een eerste aanzet voor de gebiedsontwikkeling die een lange adem vergt.

Tot 2025 loopt het huidige experiment Tramkade nog door. Die tijd benutten we slim door bijvoorbeeld alvast het bestemmingsplantraject te doorlopen. Vanaf 2025 kan dan gelijk de schop de grond in en start de realisatiefase. Ook die kan zomaar 10 jaar in beslag nemen. Maar dan hebben we wel een uniek stukje stad erbij.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meedoen? Schrijf dan een email aan: bosschestadsdelta@s-hertogenbosch.nl