Citadelpoort

In de Citadelpoort gaat een hoop gebeuren. Het gebied wordt 'verbouwd'. Zie op de luchtfoto hiernaast om welk gebied het gaat. Dit betekent veel voor de buurt, voor de wijk en voor de hele stad. Op deze pagina vertellen we wat de gemeente gaat doen.

Niet alleen deze locatie wordt 'verbouwd'. We werken aan het hele gebied De Bossche Stadsdelta. Het project Tramkade valt bijvoorbeeld ook in de Bossche Stadsdelta. En verder wordt gewerkt aan verschillende locaties langs het spoor. 

De ontwikkeling van het gebied Citadelpoort bestaat uit; Woningbouwopgave Citadelpoort, aanleg Lage Diezebrug, sloop Hoge Diezebrug, aanpassing kruising Vogelstraat-Orthenseweg, realiseren herhuisvesting Design Museum Den Bosch, realiseren parkeergarage Citadelpoort, verplaatsing verdeelstation Enexis, aanleg openbare ruimte en aanleg evenementenplein.

Luchtfoto Citadelpoort en omgeving waarop een stippellijn getekend staat om welk stukje het gaat

Met de gebiedsontwikkeling de Bossche Stadsdelta wordt een nieuw dynamisch stedelijk gebied in de Brede binnenstad gecreëerd als aanjaagplek voor Cultuurstad van het Zuiden. Er is ruimte voor een gevarieerd woningaanbod met ruimte voor ontmoeting, cultuur, religie, sport, werk en duurzame innovatie. Binnen de gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta wordt het deelgebied Citadelpoort aangepakt.

Wat gaan we doen?

We zijn op dit moment bezig met de stedenbouwkundige uitwerking van het gebied Citadelpoort. Daarna volgt de uitwerking in een gebiedspaspoort. In een gebiedspaspoort staat wat, waar gaat komen in het gebied. Een gebiedspaspoort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens vastgesteld. Daarna kunnen we het ontwerp verder uit gaan werken.

Meedenken over het stedenbouwkundig ontwerpproces

De gemeente werkt aan het gebied Citadelpoort. Op dit moment tekenen we hoe het gebied ingedeeld kan worden.  Donderdag 11 april heeft er een introductiesessie voor bewoners plaatsgevonden voor het ontwerpproces. Tijdens deze sessie hebben we gekeken naar de huidige stand van de plannen en hebben we vooruit gekeken naar het vervolg. Binnenkort starten we met het maken van het stedenbouwkundig ontwerp. Dit doen we in drie werksessies samen met een groep mensen uit de omgeving en met medewerkers van de gemeente. De uitkomst van de werksessies is een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Dit advies wordt voor de zomer gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

Terugblik inloopbijeenkomst december 2023

Woensdag 6 december 2023 was er een inloopbijeenkomst over het projectgebied Citadelpoort. Bezoekers hebben vragen gesteld aan medewerkers van de gemeente, BrabantWonen en het Design Museum. Van deze inloopbijeenkomst is een verslag gemaakt. 

Lees het verslag (pdf)

Bekijk de panelen (pdf)

Blijf op de hoogte

We houden omwonenden graag op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten in het gebied Citadelpoort. Dit doen we via een nieuwsbrief. Daarnaast publiceren we de laatste informatie ook op deze website. 

Aanmelden nieuwsbrief Lees de laatste nieuwsbrief

Werkzaamheden

Januari 2024 - Sonderingsonderzoek
December 2023 - Landmeetwerk
Oktober 2023 - Onderzoek bodemkwaliteit

Nog op de agenda

  • Nader te bepalen - Landmeetwerk

Vragen?

Heb je vragen over het ontwikkelgebied Citadelpoort? Neem contact met ons op.

Stuur een bericht

Bovenstaande foto's voldoet (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het niet om deze foto's te bekijken en/of te begrijpen? Wij kunnen je daarmee helpen. Neem hiervoor contact op via het digitaal contactformulier