Citadelpoort

In de Citadelpoort gaat een hoop gebeuren. Het gebied wordt 'verbouwd'. Zie op de luchtfoto hiernaast om welk gebied het gaat. Dit betekent veel voor de buurt, voor de wijk en voor de hele stad. Op deze pagina leest u wat de gemeente gaat doen.

Niet alleen deze locatie wordt 'verbouwd'. We werken aan het hele gebied De Bossche Stadsdelta. Het project Tramkade valt bijvoorbeeld ook in de Bossche Stadsdelta. En verder wordt gewerkt aan verschillende locaties langs het spoor. 

De ontwikkeling van het gebied Citadelpoort bestaat uit; Woningbouwopgave Citadelpoort, aanleg Lage Diezebrug, sloop Hoge Diezebrug, aanpassing kruising Vogelstraat-Orthenseweg, realiseren herhuisvesting Design Museum Den Bosch, realiseren parkeergarage Citadelpoort, verplaatsing verdeelstation Enexis, aanleg openbare ruimte en aanleg evenementenplein.

Luchtfoto Citadelpoort en omgeving waarop een stippellijn getekend staat om welk stukje het gaat

Met de gebiedsontwikkeling de Bossche Stadsdelta wordt een nieuw dynamisch stedelijk gebied in de Brede binnenstad gecreëerd als aanjaagplek voor Cultuurstad van het Zuiden. Er is ruimte voor een gevarieerd woningaanbod met ruimte voor ontmoeting, cultuur, religie, sport, werk en duurzame innovatie. Binnen de gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta wordt het deelgebied Citadelpoort aangepakt.

Wat gaan we doen?

We zijn op dit moment bezig met de stedenbouwkundige uitwerking van het gebied Citadelpoort. Daarna volgt de uitwerking in een gebiedspaspoort. In een gebiedspaspoort staat wat, waar gaat komen in het gebied. Een gebiedspaspoort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens vastgesteld. Daarna kunnen we het ontwerp verder uit gaan werken.

Werkzaamheden

Deze werkzaamheden vinden alleen in de openbare ruimte plaats. Zo meten we het gebied op (zoals de bomen, lantaarnpalen, etc). Op deze wijze krijgen we een actueel beeld van het gebied. Deze informatie gaan we gebruiken voor de plannen Citadelpoort. Van deze werkzaamheden ondervindt u naar verwachting geen hinder. Wel kunt u het landmeetkundig bureau metingen zien doen.

Inloopbijeenkomst woensdag 6 december

Omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen voor een inloopbijeenkomst op woensdag 6 december. Tijdens deze avond laten we zien waar we op dit moment staan en waar we aan werken. Daarnaast krijgen bezoekers een indruk van de planning en kunnen ze vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. De avond vindt plaats op: 

Datum: woensdag 6 december

Tijd: Tussen 17.30 en 20.30 uur

Locatie: Wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3        

Blijf op de hoogte

We houden omwonenden graag op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten in het gebied Citadelpoort. Dit doen we via een nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief wordt verzonden na de inloopbijeenkomst. Daarnaast publiceren we de laatste informatie ook op deze website. 

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

  • 6 december 2023 - Inloopbijeenkomst Citadelpoort
  • Nader te bepalen - Landmeetwerk

Vragen?

Heb je vragen over het ontwikkelgebied Citadelpoort? Neem contact met ons op.

Stuur een bericht

Bovenstaande foto's voldoet (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het niet om deze foto's te bekijken en/of te begrijpen? Wij kunnen je daarmee helpen. Neem hiervoor contact op via het digitaal contactformulier