Gemeente ’s-Hertogenbosch en BrabantWonen tekenen overeenkomst Citadelpoort

Op maandag 22 april hebben wethouder Mike van der Geld en Minko de Weerd, directeur BrabantWonen de intentieovereenkomst Citadelpoort ondertekend voor de gebiedsontwikkeling van de Citadelpoort. In deze overeenkomst is afgesproken ze samenwerken om tot de herontwikkeling van het gebied Citadelpoort te komen.

De samenwerking gaat over het toevoegen van een woon- en niet-wonen programma in het ontwikkelgebied Citadelpoort. Het wonen-programma bestaat uit circa 185 woningen in de sociale huur, middenhuur, dure huur en (middel)dure koop. BrabantWonen wordt eigenaar van de sociale huurwoningen en middenhuur woningen. In Citadelpoort wordt ook het Design Museum Den Bosch gevestigd en een parkeergarage ter vervanging van de Tolbruggarage.

Hoe nu verder?

Momenteel vindt een participatief ontwerpproces plaats. Hierin wordt door direct betrokkenen gezamenlijk gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor Citadelpoort. Gemeente 's-Hertogenbosch werkt dit uit tot een Gebiedspaspoort voor het gebied. Dit wordt naar verwachting in de tweede helft van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.