Veelgestelde vragen Orthen - d'n Herp

Wonen voor iedereen

Hoe kan ik mij inschrijven voor de woningen?

De huurwoningen van BrabantWonen worden ongeveer een half jaar voor de oplevering verhuurd. Dan worden ze geadverteerd via de website van Thuispoort. Als u interesse heeft, raden we u aan inschrijftijd op te bouwen. Zorg daarom dat u inschreven staat bij Thuispoort. Via deze website komen de woningen later in de verhuur.

Thuispoort is de nieuwe website van WoonService Regionaal. Bent u al ingeschreven bij Woonservice Regionaal? Dan gaat uw inschrijving automatisch over naar Thuispoort.

Voor welke doelgroepen worden deze woningen gebouwd?

We willen dat het een gemengde buurt wordt, dus voegen we woningen toe voor verschillende doelgroepen: alleenstaanden, stellen en kleine gezinnen, in verschillende leeftijdsgroepen (starters, doorstromers, alleenstaanden, stellen, ouderen, kleine gezinnen). Voor lage, midden en hoge inkomens. We willen ook nog kijken naar mogelijkheden voor een doelgroep die zorg of begeleiding nodig heeft.

Komen er ook andere voorzieningen? Zoals een buurthuis of wijkcentrum?

Het is een overwegend woongebied. Er is beperkte ruimte voor andere functies; denk hierbij aan een kinderdagverblijf en/of gezondheidscentrum. De invulling wordt nog verder onderzocht.

Parkeren & verkeer

Komen er voldoende parkeerplaatsen? 

Het ontwerpteam is bekend met de huidige problematiek in de bestaande wijken en probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij het ontwerp van de nieuwe buurt. 

Wordt de verkeersdrukte van de Zandzuigerstraat/het knooppunt meegenomen in de plannen?

Het ontwerpteam is bekend met de huidige problematiek in de bestaande wijken en probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij het ontwerp van de nieuwe buurt.

Ontwerp

Hoe zijn de looproutes ingericht van het parkeerhuis naar de appartementencomplexen?

Dit is nog niet bekend. Het plan wordt nog uitgewerkt. We zitten nu nog in schetsfase. We zorgen dat deze looproutes heel efficiënt en aantrekkelijk zijn. Deze vraag hoort bij de inrichting van het terrein en het landschapsplan. We gaan het schetsplan uitwerken tot een stedenbouwkundig plan. Hierna kunnen we deze looproutes beter in beeld brengen.

Hoogbouw

Het uitzicht voor de woningen aan de Adelheidstraat lijkt door de hoogbouw te worden belemmerd. Kan deze bouw verder naar achter en lager?

Er zijn voldoende afstanden gehanteerd tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe ontwikkeling. En de nieuwe gebouwen zijn zodanig gepositioneerd dat je langs en tussen de gebouwen in kan kijken. Ook het verschil in het maaiveld heeft een gunstig impact. Het maaiveld in het plangebied ligt stuk lager dan de de bestaande bebouwing.

In de verdere fase van planontwikkeling kunnen we met Sketch Up studie/modellen deze vraag over de belemmering van uitzichten duidelijker in beeld brengen.

Planning

Wat kunnen we wanneer verwachten?

De ambitie is om in 2026 te starten met de bouw van de eerste appartementencomplexen en de laatste op te leveren in 2032/33.

Uitvoering

Hoe verloopt het slopen?

In het voorjaar 2024 wordt het kasgebouw (voormalig fietsdepot) gesloopt. De overige gebouwen worden volgens planning in 2025/ 2026 gesloopt.

Krijgen buurtbewoners te maken met bouwverkeer/overlast?

Er kan niet worden gesloopt en gebouwd zonder overlast. We doen ons uiterste best om de overlast te beperken en hierover zo goed mogelijk te communiceren. Bij voorkeur in samenspraak met een vertegenwoordiging van bewoners en bedrijven uit de omgeving.

Gaat het bouwtraject niet samenvallen met de bouw van twee andere projecten in Orthen-Links? (Appartementen op plek Kortingknaller en nieuwbouw voor Cello aan de Orthensedonk)

Naar verwachting loopt de uitvoering van deze projecten niet gelijktijdig, maar we houden dit in de gaten.

Terug naar projectpagina