Veelgestelde vragen Bloemenkampkwartier

Omdat veel bewoners en geïnteresseerden verschillende vragen hebben, hebben we vragen & antwoorden op een rij gezet. Je vindt onze antwoorden op: het plan, bestaande woningen, nieuwbouw, openbare ruimte en verkeer & parkeren. Staat jouw vraag en niet bij? Laat het ons weten via het digitaal contactformulier.

 1. Plan/algemeen
 2. Planning en fasering
 3. Bestaande bebouwing
 4. Wonen en andere functies
 5. Nieuwbouw
 6. Openbare ruimte
 7. Verkeer en parkeren

*Bij sommige vragen gebruiken we de term ‘Binnengebied’. Hieronder in de afbeelding ziet u wat we hiermee bedoelen.

Luchtfoto Bloemenkamp met aanduiding renovatie, binnengebied, locatie Zusterflat

Plan/algemeen

1. Om welk gebied gaat het?

Het Bloemenkampkwartier is het gebied in de Bossche Binnenstad, achter het winkelcentrum de Arena, tussen de Zuid-Willemsvaart, de Tolbrugstraat, de Pastoor de Kroonstraat en de Jan Heinsstraat. 

2. Waarom wordt er een nieuw plan gemaakt?

Het Bloemenkampkwartier biedt kansen om hier extra betaalbare en duurzame woningen toe te voegen en van dit gebied een fijne buurt te maken die past in de binnenstad: groen, autoluw en sociaal veilig.

3. Wie maakt het plan?

Het plan wordt gemaakt in opdracht van de gemeente samen met de woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland.

4. Wat is het plan?

We willen de voormalige Zusterflat en 159 woningen in het binnengebied slopen. Er komen circa 475 nieuwe woningen terug. Hoofdzakelijk betaalbare huurwoningen en een nieuwe openbare ruimte. De woningen van Mooiland aan de buitenrand worden gerenoveerd.

5. Wat gebeurt er met de Arena en de woningen en bedrijfspanden aan de Tolbrugstraat?

De gemeente, BrabantWonen en Mooiland vinden het belangrijk dat er een fijn gebied met veel betaalbare woningen komt. Daarom kijken we nu vooral naar het gebied dat ons eigendom is, en passen we de Arena en particuliere panden in.

Planning en fasering

1. Hoe ver staan jullie met het plan?

De gemeente, BrabantWonen en Mooiland onderzoeken de haalbaarheid van dit plan. Daarom hebben we een schetsplan gemaakt. Zo krijgen we een beeld hoe het gebied eruit kan komen te zien, en hoeveel woningen er ongeveer kunnen worden gebouwd.

2. Hoe zeker is het plan? Staat alles vast?

We moeten nog veel stappen zetten voordat het plan definitief is. Een belangrijke stap is het Ontwikkelkader dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Hierin komen de uitgangspunten voor de bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte. De nieuwbouwplannen zijn nog niet definitief.

3. Wat staat (wel) vast?

Het staat vast dat de woningen van Mooiland aan de buitenrand van het plangebied worden gerenoveerd. Ook staat vast dat de voormalige Zusterflat en de woningen van BrabantWonen in het binnengebied worden gesloopt. Mooiland heeft een voorlopig sloopbesluit genomen.

4. Wanneer wordt het Ontwikkelkader vastgesteld?

De planning is om het Ontwikkelkader in het najaar 2024 vast te stellen in de gemeenteraad.

5. Wat gaat er als eerste gebeuren?

De eerste stap is de sloop van de voormalige Zusterflat aan de Zuid-Willemsvaart, in 2024. Er is gestart met de voorbereidende werkzaamheden van de sloop. Op de locatie zusterflat komen de eerste nieuwe woningen van het Bloemenkampkwartier.

6. Wordt de locatie Zusterflat meteen bebouwd na de sloop van de bestaande bebouwing?

Nee, er wordt niet meteen gebouwd. Dat duurt nog een tijdje. Er wordt nog getekend en gerekend aan het nieuwe plan. Ook is er een vergunningsprocedure nodig voordat er kan worden gestart met de bouw.

7. Worden alle woningen tegelijk gesloopt?

De woningen worden niet tegelijk gesloopt, maar in fases. De eerste woningen in het binnengebied worden pas gesloopt als de nieuwbouw op de locatie Zusterflat is opgeleverd.

8. Wordt het plan in een keer ontwikkeld?

Nee, het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor kunnen de huidige bewoners als ze dat willen doorverhuizen binnen het Bloemenkampkwartier.

9. Wanneer is het plan voor het Bloemenkampkwartier gereed?

We verwachten dat het zo’n 10 jaar duurt voordat alle nieuwe woningen in het Bloemenkampkwartier gereed zijn.

Bestaande bebouwing

1. Hoeveel woningen worden er gesloopt?

We slopen de voormalige Zusterflat aan de Zuid-Willemsvaart en 159 woningen in het binnengebied.

2. Welke woningen worden gesloopt?

BrabantWonen sloopt de voormalige Zusterflat en de woningen:

 • Carolushof  51 t/m 169 (oneven huisnummers)
 • Bloemenkamp 26 t/m 46 (even huisnummers)
 • Pastoor de Kroonstraat 183 t/m 203 (oneven huisnummers)

Mooiland wil de volgende woningen slopen:

 • Mathildastraat 11 t/m 73 (oneven huisnummers)
 • Bloemenkamp 52 t/m 110 (even huisnummers)
 • Bloemenkamp 182 t/m 212 (even huisnummers)

Luchtfoto waarop aangegeven wordt welke delen worden gesloopt

3. Is het 100% zeker dat mijn woning wordt gesloopt?

BrabantWonen heeft het besluit genomen om naast de Zusterflat ook 81 woningen van BrabantWonen te slopen in het binnengebied aan Pastoor de Kroonstraat (laagbouw), Bloemenkamp en de Carolushof). Mooiland heeft een voorlopig sloopbesluit genomen voor (78) woningen in het binnengebied.

4. Wanneer wordt mijn woning gesloopt?

De woningen worden niet tegelijk gesloopt, maar in verschillende fases. De eerste woningen in het binnengebied worden pas gesloopt als de nieuwbouw op de locatie Zusterflat klaar is. Op z’n vroegst is dit in 2027 (afhankelijk van de bouw Zusterflat).

5. Welke woningen worden gerenoveerd?

Mooiland gaat de volgende (174) woningen renoveren:

 • Bloemenkamp 112 t/m 180 (even huisnummers)
 • Jan Heinsstraat 3 t/m 131 (oneven huisnummers)
 • Pastoor de Kroonstraat 301 t/m 419 (oneven huisnummers)
 • Zuid-Willemsvaart 61 t/m 91 (oneven huisnummers)

6. Wat houdt de renovatie in?

Mooiland bereidt de renovatie voor. De gebouwen hebben een ingewikkelde technische staat. Dit betekent dat er een uitgebreide voorbereiding nodig is. De renovatie wordt ingrijpend voor de bewoners en ook dat wil Mooiland zorgvuldig voorbereiden. Op dit moment kan Mooiland nog niet zeggen wanneer we starten met de renovatie. Mooiland  informeert bewoners direct als zij een goede planning hebben van de werkzaamheden.

Wonen en andere functies

1. Hoeveel woningen worden er gebouwd?

Op de locatie Zusterflat denken we aan circa 150 woningen. In het binnengebied denken we aan circa 325 woningen. Het precieze aantal woningen wordt duidelijker als de bouwplannen verder zijn uitgewerkt.

2. Welk type woningen worden er gebouwd?

Er worden appartementen gebouwd, in verschillende groottes. De nadruk ligt op woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

3. Worden de nieuwe woningen betaalbaar?

Het woonprogramma wordt vastgelegd in het Ontwikkelkader. Voor de locatie zusterflat denken we aan circa 80% sociale huur en 20% middenhuur. In het binnengebied denken we aan circa 60% sociale huur, 25% middenhuur en 15% koopwoningen.

4. Komen er ook seniorenwoningen?

In principe zijn de woningen er voor iedereen, dus niet met een specifiek label voor senioren. Het is wel zo dat bijna alle nieuwe woningen in het Bloemenkwartier geschikt zijn voor ouderen en mindervaliden (levensloopbestendig).

5. Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik voorrang op een nieuwe huurwoning in het Bloemenkampkwartier?

Ja, de bewoners die moeten verhuizen omdat hun woning wordt gesloopt, hebben voorrang op een nieuwe huurwoning.

6. Wanneer kan ik mij inschrijven voor een nieuwe huurwoning?

De plannen zijn pril, we moeten nog veel stappen zetten voordat er gebouwd kan worden. Op dit moment kun je je nog niet inschrijven voor een nieuwe huurwoning. Als je interesse hebt, raden we je aan inschrijftijd op te bouwen. Zorg daarom dat je inschreven staat bij Thuispoort. Via deze website komen de woningen later in de verhuur. Thuispoort is de nieuwe website van WoonService Regionaal. Ben je al ingeschreven bij Woonservice Regionaal? Dan gaat de inschrijving automatisch over naar Thuispoort.

7. Wanneer is er meer bekend over de koopwoningen?

De koopwoningen worden waarschijnlijk in een van de latere fases gebouwd. Het duurt nog een aantal jaren voordat er meer bekend wordt.

Nieuwbouw

1. Waarom wordt er zoveel gebouwd in het Bloemenkampkwartier?

Het Bloemenkampkwartier ligt in de binnenstad. Hier willen we een groter aantal woningen terug bouwen, zodat er meer mensen kunnen genieten van alle voorzieningen op loop- en fietsafstand. Ook willen we zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen. Hier is grote behoefte aan.

2. Hoe hoog wordt de nieuwbouw?

De maximale hoogtes van de gebouwen worden vastgelegd in het Ontwikkelkader. Voor de locatie Zusterflat denken we aan een maximale hoogte van 7 tot 8 lagen. Voor het binnengebied denken we aan gebouwen met 4 verdiepingen plus een kap of terugliggende bebouwing van 2 lagen. Ook willen we een aantal (kleinere) blokken bouwen met een hoogte van maximaal 8 lagen.

3. Staat de locatie van de nieuwbouw vast?

Nee, dat staat nog niet vast. In het Ontwikkelkader leggen we de (globale) uitgangspunten die de basis zijn voor de uitwerking van de bouwplannen. Wel hebben we een beeld wat en waar we ongeveer willen bouwen. Dat staat in het schetsplan van maart 2024.

4. Wat zijn de effecten van de nieuwbouw op mijn woning?

Dat hangt af waar uw woning staat. Een deel van de nieuwbouw komt ongeveer op dezelfde plek als de huidige, te slopen woningen. Een deel komt op een andere plek. Ook krijgt een deel van de nieuwbouw een andere hoogte dan de bestaande, te slopen gebouwen. Het uitzicht, de bezonning en de beleving vanuit uw woning wordt waarschijnlijk anders dan nu.

5. Komt er nog zon in het binnengebied?

Bij het maken van de plannen wordt er een bezonningsstudie gemaakt. We kijken of er voldoende uren zon is. Maar ook schaduw is belangrijk, vanwege hittestress.

Openbare ruimte

1. Waar komen de pleinen en routes te liggen?

De precieze plek van de nieuwe pleinen en routes is nog niet bekend. We vinden het belangrijk dat mensen er op een fijn en logische manier kunnen lopen en verblijven.

2. Hoe ziet de openbare ruimte er straks uit?

De uitgangspunten voor de openbare ruimte leggen we vast in het Ontwikkelkader. We willen een prettig, groen, klimaatbestendig en sociaal veilig gebied maken, voor voetgangers en fietsers. De randen van het gebied worden autoluw(er).

3. Hoe zorgen jullie ervoor dat het in dit gebied niet snikheet wordt door de vele gebouwen en stenen die erbij komen?

Het gebied maken we klimaatbestendig door minder verharding, meer groen, voldoende schaduw en zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te hergebruiken. Waterberging is op deze plek in de binnenstad een uitdaging vanwege de lage ligging en hoge grondwaterstanden.

4. Komt er meer groen?

Ja, we willen zo veel mogelijk groen in alle vormen: bomen, vakken met planten, binnentuinen en daktuinen, gevel- en dakgroen, maar ook geveltuintjes en voortuinen. Ook willen we een parkje maken in de Pastoor de Kroonstraat, naast de Binnendieze. 

5. Wat gebeurt er met de bestaande bomen?

De bestaande, waardevolle bomen proberen we zoveel in te passen. Als bestaande bomen niet gehandhaafd kunnen worden, dan worden ze bij voorkeur verplant.

6. Hoe wordt de openbare ruimte veilig?

Dit doen we op verschillende manieren, door:

 • prettige routes en plekken waar de bewoners graag gebruik van maken en elkaar tegenkomen;
 • zoveel mogelijk voordeuren aan de openbare ruimte;
 • zoveel mogelijk ‘ogen’ op de openbare ruimte door voorkanten en woonruimtes in te passen;
 • op bijzondere plekken ontmoetingsruimtes en andere levendige functies inpassen;
 • goede verlichting.

Verkeer en parkeren

1. Wat gebeurt er met de Tolbrugstraat?

We willen van de Tolbrugstraat een mooie entree naar de binnenstad maken: smaller, groener en autoluw. Dit doen we door de bestaande in- en uitrit naar de parkeergarage Arena te verplaatsen naar de Zuid-Willemsvaart (Kanaalboulevard).

2. Wordt de Pastoor de Kroonstraat autoluw?

Ja, de Pastoor de Kroonstraat wordt autoluwen groener. De autotoegang naar het parkeerterrein Carolushof wordt verplaatst naar de Zuid-Willemsvaart-Bloemenkamp. Ook willen we een groen, autovrij parkje maken in het noordelijke deel van de Pastoor de Kroonstraat, naast het water.

3. Wordt het binnengebied van het Bloemenkampkwartier ook autovrij/luw?

Ja, we willen een autovrije openbare ruimte in het binnengebied. De auto’s komen onder een dek te staan. Het dek wordt ingericht als binnenhof met veel groen en verblijfsplekken. Ook de nieuwe pleinen worden autovrij.

4. Wordt het parkeren op het binnengebied afgesloten voor alleen de bewoners?

Dat weten we nog niet. In de huidige situatie kunnen bezoekers en vergunninghouders ook parkeren in het Carolushof. We onderzoeken of een deel van deze parkeerplaatsen kan worden opgeheven.

5. Krijgt elke bewoner een parkeerplaats?

Nee, er komen minder parkeerplaatsen dan het aantal woningen. Dit past in het beleid van de gemeente. In de binnenstad willen we minder auto’s en gelden lage parkeernormen. Ook willen we de parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruiken (dubbelgebruik).

6. Waar moeten mijn bezoekers parkeren?

Bezoekers van de binnenstad kunnen parkeren in de openbare parkeergarages en op de transferia aan de randen van de stad.

7. Komen er ook deelauto’s?

We onderzoeken of er een aantal deelauto’s kunnen worden ingepast.

8. Komen er ook stallingsplekken voor de fiets?

Ja, we vinden het belangrijk dat er voldoende, goede fietsvoorzieningen komen voor de bewoners, bezoekers en mensen die in het gebied werken. Het plan moet voldoen aan de gemeentelijke fietsparkeernormen.