BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een fonds dat gemeenten en bedrijven ondersteunt om hun duurzaamheidsambities te realiseren. Het fonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Wat is er mogelijk?

Ondernemers met een financieringsbehoefte tussen de 50.000 euro en 2,5 miljoen euro kunnen bij het fonds aankloppen. Voor kleine financieringsaanvragen – tussen de 50 en 100.000 euro – is er een eenvoudig traject opgezet. Hierbij staat het rentetarief vast, kan de aanvraag online afgehandeld worden en binnen een paar dagen is duidelijk of de aanvraag  is goedgekeurd. Bij aanvragen voor een financiering tussen de 100.000 en 2,5 miljoen euro is een investment manager betrokken die een businesscase opstelt. Doorgaans neemt dit 2 à 3 maanden in beslag.

Duurzaamheid en maatschappelijke impact

Er zijn vijf thema’s waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend. Mobiliteit, leefbaarheid, circulair, energie en sport met als overkoepelende factor duurzaamheid en maatschappelijke impact. Hiermee wil het fonds gemeenten en ondernemingen bereiken zodat ze die partijen met groene ambities kunnen ondersteunen.

Verschil met bank

Het BNG Duurzaamheidsfonds onderscheidt zich door initiatieven te financieren die banken laten liggen. Het fonds hanteert een heel breed begrip van duurzaamheid. Zo financierden zij een partij die waterstoflaadpunten bij bedrijven wilde installeren. Een bank zal dat niet zo snel doen. Het fonds heeft geen dwingend commercieel winstoogmerk. Zij kijken en denken met ondernemers mee.

Voorwaarden van een succesvolle aanvraag

Een financieringsaanvraag moet aan een aantal eisen voldoen. Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert 80 procent en 20 procent moet eigen inbreng zijn. Dit deel kan ook via een bank of ander fonds worden opgehaald. In beperkte gevallen mag het project een niet-bewezen technologie bevatten, maar de voorkeur wordt gegeven aan bewezen technologieën. En er moet sprake zijn van een robuuste financiële businesscase. Tenslotte wordt gekeken of het project bijdraagt aan de gemeentelijke en provinciale duurzaamheidsdoelstellingen.