Sluiswachterskade

Wat voor moois kan er ontstaan op deze plek in het Zuid-Willemspark?

Op onze oproep hebben we 16 ideeën ontvangen!

Iedereen kon tot 1 februari hiervoor zijn of haar ideeën doorgeven. Een eerste stap om de markt te verkennen. Het waren allemaal bijzondere en creatieve ideeën. Voor iedereen die met ons meedacht: dankjulliewel.

Kleinschalig overnachten en horeca zijn populair. Het werd vaak genoemd, al verschilden de ideeën over hoe je dat kan invullen. Ook werd met een maatschappelijke en educatieve bril gekeken: hoe kun je deze plek op een andere manier gebruiken? En waar de een zich vooral richtte op toeristen, dacht de andern na over een plek voor Bosschenaren. Er is volop rekening gehouden met de verschillende doelgroepen, en hoe het aansluit bij het Zuid-Willemspark.

Hoe gaat het nu verder?

We zijn heel blij met alle reacties die we ontvingen op onze vragen. Deze informatie kunnen we goed gebruiken om kaders op te stellen. Deze kaders hebben betrekking op beleid, visie en wet- en regelgeving. Deze zijn nodig om een uitvraag te doen aan de markt. Deze uitvraag willen we nog dit voorjaar starten.

Gesprekken met de directe omgeving

Voordat we de marktuitvraag starten, gaan we in gesprek met omwonenden. Van hen willen we horen welke kansen ze zien en wat zij ons eventueel nog willen meegeven. Deze gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in maart 2021. De direct omwonenden ontvangen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. De informatie die we hier ophalen nemen we mee in de overwegingen rond de marktuitvraag.

Marktuitvraag

In de marktuitvraag vragen we initiatiefnemers om met een voorstel te komen. Daar hoort ook een financiële onderbouwing bij. In onze uitvraag nemen we een aantal voorwaarden op. Je kunt daarbij denken aan financiële-, ruimtelijke- en maatschappelijke voorwaarden, en aan technische informatie. Ook geven we aan wat ze van de gemeente mogen verwachten bij het uitvoeren van hun plannen.

Uiteindelijk kiezen we een partij die het terrein mag exploiteren en haar plan kan uitvoeren. Het doel is om van de Sluiswachterskade een bruisende plek te maken. Voor de buurt en voor het Zuid-Willemspark. De ingestuurde ideeën zijn daarvoor veelbelovend!       

Wat zijn de volgende stappen?

  • Alle ontvangen ideeën en informatie verwerken we om de kaders vast te stellen voor de marktuitvraag. 
  • De gesprekken met de directe omgeving vinden naar verwachting plaats in maart 2021.  
  • De marktuitvraag maken we openbaar ergens in het voorjaar 2021.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl.   

Om welk gebied gaat het?

Alle ideeën hadden betrekking op de locatie Sluiswachterskade in het Zuid-Willemspark. Dit is het gebied aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart, en ligt naast en onder de Lambooijbrug. Vroeger lag hier ‘Sluis 1’ en dat zie je terug aan het voormalige sluiswachtershuis (van Veldekekade 35) en aan de versmalling van de Zuid-Willemsvaart.