Sluiswachterskade

Kleinschalige stadscamping en ontmoetingsplek

De Sluiswachterskade krijgt een nieuwe invulling. Wouter de Mol en Derek van Tilburg kwamen met de inschrijving in de marktuitvraag voor deze plek. De initiatiefnemers willen van de plek een kleinschalige stadscamping maken met een pluk- en moestuin en een ontmoetingsplek (theetuin/stadsstrand) met daghoreca. Het initiatief past daarmee bij de ambities van het Zuid-Willemspark: een aantrekkelijke en levendige plek aan het water, waar reuring kan ontstaan en die meerwaarde biedt voor de buurt.

Foto van initiatiefnemers Sluiswachterskade: Wouter de Mol en Derek van Tilburg

Marktuitvraag

Eerder riepen we mensen op om met een initiatief te komen voor deze plek. Tijdens de diverse kijkdagen kwamen zo’n 40 geïnteresseerden langs. Dit leidde uiteindelijk tot 8 inschrijvingen. Een mooi aantal! Zeker, omdat een inschrijving flink wat werk vraagt in de vorm van een uitgebreid plan van aanpak en een financiële onderbouwing. Er viel dus echt wel iets te kiezen. 

Locatie

De locatie van de Sluiswachterskade is vlakbij en onder de Lambooijbrug, aan de zijde van de Van Veldekekade. Vroeger lag hier ‘Sluis 1’. Dat zie je terug aan het voormalige sluiswachtershuis (Van Veldekekade 35) en aan de versmalling van de Zuid-Willemsvaart. 

En nu verder

Alle kampeerders, buurtbewoners, zonaanbidders en terrasgangers moeten nog wel even geduld hebben voor de plek opengaat. Er moet namelijk ook nog een procedure doorlopen worden om het bestemmingsplan aan te passen. Een dialoog met de omgeving maakt onderdeel uit van dat traject.

Zuid-Willemspark

De locatie van de Sluiswachterskade is een plek met veel kansen. Het ligt in het gebied van het Zuid-Willemspark, dat we steeds aantrekkelijker willen maken. Dat doen we door het gebied zoveel mogelijk groen te maken en ruimte te geven aan levendigheid, ontmoeting en recreatie. We kijken dan ook vol verwachting uit naar de opening van deze nieuwe plek voor het Zuid-Willemspark, voor de buurt én voor 's-Hertogenbosch.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar zuidwillemspark@s-hertogenbosch.nl.  

Wil je Wouter en Derek een vraag stellen, dan doe je dat via sluiswachterskade@gmail.com.  

  Foto van het Sluiswachtershuis Luchtfoto locatie Sluiswachterskade