Sluiswachterskade

Welk idee heeft u voor deze plek in het Zuid-Willemspark?

Wij zijn op zoek naar inspirerende, creatieve en kansrijke ideeën voor een nieuwe invulling die bijdraagt aan de ambities van het Zuid-Willemspark. Tot 1 februari kunt u reageren op de marktverkenning Sluiswachterskade. Laat ons weten hoe u kijkt naar de toekomst van deze plek! 

Inspiratiedocument Zuid-Willemspark

       

Waar?

We zoeken ideeën voor de locatie Sluiswachterskade in het Zuid Willemspark. Dit is het gebied aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart naast en onder de Lambooijbrug. Vroeger lag hier ‘Sluis 1’ en dat is nog terug te zien aan het voormalige sluiswachtershuis (van Veldekekade 35) en de versmalling van de Zuid-Willemsvaart.

Waarom?

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze plek in het Zuid-Willemspark doet de gemeente een marktverkenning. Met behulp van de creatieve ideeën, de kennis, expertise en ervaring die deze marktverkenning oplevert, wil de gemeente kijken wat interessante en passende mogelijkheden kunnen zijn voor de toekomst van deze locatie. De input die wordt verkregen uit de marktverkenning, wordt gebruikt om af te wegen wat qua beleid, visie en wet en regelgeving passende kaders zijn om te komen tot een uitvraag aan de markt in het voorjaar van 2021. We bepalen daarvoor dus de bandbreedte op basis van de informatie die we ophalen uit de marktverkenning.

Praktisch

Hieronder kunt u het bestand van de marktverkenning en overige relevante informatie downloaden.
Kunt u een bestand niet openen? Stuur ons een mail: sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl.

Heeft u vragen? Tot en met 10 januari kunt u schriftelijk vragen stellen door een mail te sturen naar sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl. Antwoorden op algemene technische vragen worden hier (uiteraard geanonimiseerd) na 15 januari 2021 gedeeld.