Sluiswachterskade

Wat voor moois kan er ontstaan op deze plek in het Zuid-Willemspark?

We zijn op zoek naar initiatiefnemers die deze locatie kunnen laten bruisen. Passend voor de buurt en voor het Zuid-Willemspark. Zodat het een plek wordt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Initiatieven die een relatie leggen met het water hebben daarbij onze voorkeur. 

Locatie

De locatie van de Sluiswachterskade is vlakbij en onder de Lambooijbrug, aan de zijde van de Van Veldekekade. Vroeger lag hier ‘Sluis 1’. Dat zie je terug aan het voormalige sluiswachtershuis (Van Veldekekade 35) en aan de versmalling van de Zuid-Willemsvaart. 

Inschrijvingsleidraad

Eerder deden we al een marktverkenning naar de mogelijkheden voor deze plek. Ook spraken we omwonenden. Dit namen we mee in een inschrijvingsleidraad. In dit document staat wat er wel en niet mogelijk is op de plek. Ook staan er zes thema’s in waarop we voorstellen beoordelen. Het gaat om de meerwaarde dat een plan voor het Zuid-Willemspark heeft, de functionele invulling, de inpassing op de locatie en in de omgeving, de meerwaarde voor de buurt, duurzaamheid en de financiële onderbouwing.  

Praktisch

Iedereen die geïnteresseerd is en een concreet voorstel met een bedrijfsplan heeft, kan zich inschrijven tot en met 10 december. In de Inschrijvingsleidraad staan alle stappen van de procedure beschreven. De locatie bezichtigen kan op 5 en 14 oktober. Hiervoor is aanmelding vooraf nodig. Ook een vragenronde maakt onderdeel uit van de inschrijfprocedure. Via een selectieprocedure kiezen we het beste initiatief. In februari maken we bekend welke inschrijving geselecteerd is.   

Wat vooraf ging…

Eerder deden we een marktverkenning en kon iedereen ideeën doorgeven. We ontvingen 16 bijzondere en creatieve ideeën! Daarbij waren kleinschalig overnachten en horeca populair. Ook werd er met een maatschappelijke en educatieve bril gekeken: hoe kun je deze plek op een andere manier gebruiken.

Zuid-Willemspark

De locatie van de Sluiswachterskade is een plek met kansen in het gebied van het Zuid-Willemspark. Het Zuid-Willemspark, dat zich ontwikkelt van kanaal naar park, heeft de ambitie om een levendige en groene plek te zijn. Een gebied voor ontmoeting en recreatie. 

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl.  

Inschrijvingsleidraad marktuitvraag (pdf)

De pdf voldoet (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Luchtfoto locatie Sluiswachterskade       Foto van het Sluiswachtershuis