sluis 0

Herinrichting Sluis 0

We gaan samen met waterschap Aa en Maas aan de slag met de herinrichting van Sluis 0. Dit is een onderdeel van het Zuid-Willemspark, een park dat de binnenstad met het buitengebied verbindt, van het Máximakanaal tot aan de Maas.

Planning werkzaamheden 

Op dit moment zijn we bezig met het ontwerpfase. Op dinsdag 16 april is het eerste ontwerp gedeeld met direct omwonenden. Begin 2020 contracteren we een aannemer. In het najaar van 2020 starten we met de eerste werkzaamheden buiten. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot zomer 2022.

 

Voorlopig ontwerp

We investeren bovendien in een nieuwe, doorvaarbare Sluis 0. De verdere ontwikkeling van het Zuid-Willemspark krijgt hiermee een impuls, samen met de vergroening van dit gebied

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de heer Scheffers, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn e-mailadres is i.scheffers@s-hertogenbosch.nl.