Herinrichting Sluis 0

Sluis 0 is aan het einde van haar levensduur gekomen. Reden voor ons om, naast het vervangen van de sluis, ook de plek eromheen te veranderen in een aangename en groene plek waar u op of aan het water kunt verblijven. Veel groener dan de betonnen bak met water, omringd door een stalen hek. Waterschap Aa en Maas plaatst als extra bescherming tegen het veranderende klimaat spuikanalen onder het park. Deze grote buizen zorgen ervoor dat overvloedige regenval naar de Maas afgevoerd wordt.

Bouwteam

In het bouwteam hebben we de technische uitgangspunten van het project Sluis 0 bepaald. We bespreken daar onder andere in hoe we op de beste manier dit project kunnen uitvoeren. Dat doen we samen met de aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid - Van den Herik. Ook het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat zijn hierin deelnemers. Samen met het bouwteam werken we aan het uitwerken van het plan. Daar zijn we nog niet mee klaar. De uitvoeringswerkzaamheden starten niet op korte termijn.

Wat doen we op dit moment?

De uitwerking van dit project is complex en vraagt op verschillende vlakken afstemming en doorberekeningen. We willen samen met de beste techniek op een goede manier de sluis bouwen. Zodat de vernieuwde sluis straks goed past binnen de aangename en groene plek waar u op of aan het water kunt verblijven. Waarbij we ook rekening houden met wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.