sluis 0

Herinrichting Sluis 0

Sluis 0 is aan het einde van haar levensduur gekomen. Reden voor ons om, naast het vervangen van de sluis, ook de plek eromheen te veranderen in een aangename en groene plek waar u op of aan het water kunt verblijven. Veel groener dan de betonnen bak met water, omringd door een stalen hek. Waterschap Aa en Maas plaatst als extra bescherming tegen het veranderende klimaat grote buizen onder het park. Zo kan overvloedige regenval naar de Maas afgevoerd worden.

Voorlopig ontwerp

Met het projectteam van de gemeente en het waterschap bereiden we nu het voorlopig ontwerp voor. Dit is de fase waarin we technische onderzoeken doen en de bouwtekeningen verder uitwerken. Deze onderzoeken helpen ons om te begrijpen hoe de bodem en de bestaande sluis met de bruggen zijn opgebouwd. Ook onderzoeken we hoe het water uit het buitengebied straks veilig voor parkbezoekers en pleziervaartuigen door het Zuid-Willemspark kan stromen.

Vooruitzicht

De komende maanden richten we ons op het kiezen van een aannemer. De aannemer maakt dan deel uit van ons projectteam in de ‘bouwteamfase’. Dit is de fase waarin we ons verder verdiepen in de techniek waarmee we de werkzaamheden gaan uitvoeren. De aannemer heeft een belangrijke rol als ervaren specialist. Vroeg in het project helpt hij risico’s in kaart te brengen en samen oplossingen te bedenken. Naar verwachting starten we in januari 2021 samen met de aannemer de bouwteamfase.

Uitvoering

Rond de zomer van 2021 zijn de eerste echte uitvoeringwerkzaamheden in het projectgebied te zien. Dat is later dan we afgelopen jaar hadden voorzien. Het veiligheidsplan had meer tijd nodig dan we hadden gepland. Maar door de verdere uitwerking van het plan zijn we nog beter voorbereid voor de komende bouwteamfase. Ook veroorzaakt het coronavirus helaas vertraging. We zetten ons in om, binnen de opgelegde maatregelen, zoveel mogelijk door te blijven gaan. Dat betekent wel dat we de planning met enig voorbehoud afgeven.