Herinrichting Sluis 0

Sluis 0 is aan het einde van haar levensduur gekomen. Reden voor ons om, naast het vervangen van de sluis, ook de plek eromheen te veranderen in een aangename en groene plek waar u op of aan het water kunt verblijven. Veel groener dan wat nu een betonnen bak met water is, omringd door een stalen hek. Waterschap Aa en Maas is nauw betrokken om binnen dit project voorzieningen te treffen voor de piekafvoer. Dit is het afvoeren van een grote hoeveelheid water in korte tijd. Zo kan overvloedige regenval naar de Maas afgevoerd worden.

Wat hebben we gedaan?

Met het bouwteam hebben we de afgelopen jaren de technische uitgangspunten van het project Sluis 0 bepaald. Samen met onder andere de aannemer en waterschap Aa en Maas hebben we het plan uitgewerkt. De uitwerking van dit project was complex en vroeg op verschillende vlakken afstemming en doorberekeningen. Inmiddels is deze fase afgerond. De aannemer heeft vervolgens inzichtelijk gemaakt hoeveel het kost om het project uit te voeren. Na onderhandeling blijkt dat het project in de huidige markt niet te realiseren is binnen het beschikbaar gestelde budget.

Hoe nu verder?

De kosten voor de uitvoering passen niet binnen de financiële kaders zoals die door de gemeenteraad en het bestuur van waterschap Aa en Maas zijn vastgesteld. Belangrijkste oorzaken voor de hogere kosten zijn de sterk gestegen prijzen van grondstoffen, materialen en energie. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekerheid in levertijden van producten hebben invloed op de prijs. In samenspraak met de aannemer is daarom besloten om geen uitvoeringsovereenkomst te sluiten voor de realisatie van de sluis.

De gemeente en het waterschap beraden zich hoe nu verder te handelen. Daar wordt ook de gemeenteraad bij betrokken. In de eerste helft van 2023 moet duidelijk worden hoe het vervolg eruit kan gaan zien. Totdat duidelijk is hoe we verder gaan, blijft de sluis buiten gebruik. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren wij u wanneer duidelijk is hoe we verder gaan met de realisatie van Sluis 0.