Herinrichting Wilhelminaplein

De herinrichting van het Wilhelminaplein is het sluitstuk van de restauratie van de Vestingwerken van de stad ’s-Hertogenbosch.

Stichting Vestingwerken ’s-Hertogenbosch heeft zich twintig jaar lang hard gemaakt om de restauratie van de vestingwerken van de stad financieel te steunen. Dit deed zij door het bedrijfsleven in ’s-Hertogenbosch en omgeving over te halen om in financiële vorm bij te dragen aan de restauratie van de vestingwerken. De stichting zag het ook als haar opgave het maatschappelijk draagvlak voor de vestingwerken te verstevigen.

Met een financiële bijdrage aan het sluitstuk van de Vestingwerken, de voorgenomen herinrichting van het Wilhelminaplein met daarbij de herinnering aan de Pieckepoort, is het voor het bestuur van de stichting een juist moment om haar taak neer te leggen. De gemeente dankt de vele betrokkenen, bedrijven en particulieren, die mede zorgde voor een stevig draagvlak voor de vestingwerken en het belang daarvan voor de stad. Ter herinnering aan de Stichting Vestingwerken ’s-Hertogenbosch plaatsen we een natuurstenen bank op het plein. Voor de restauratie van de stadswallen en muren is een restauratievisie opgesteld: het ontwikkelingsplan ‘Versterkt Den Bosch’.

Het plan omvat de restauratieplannen van de Vestingwerken, maar gaat verder dan alleen het restaureren van aanwezige muren. Het project “Versterkt Den Bosch” zet in op het samengaan van oud en nieuw. De historie van de stad wordt gebruikt als inspiratiebron voor innovatieve oplossingen. Dit wordt 'De Bossche aanpak' genoemd.

Voor meer informatie over de restauratie van de vestingwerken, kijk op de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

Belangrijk in de herinrichting van het Wilhelminaplein zijn de volgende uitgangspunten:

  • Het gevoel dat je van buiten de stad binnenkomt in de middeleeuwse binnenstad. De voormalige Pieckepoort en omwalling herkenbaar maken met behulp van groene en culturele elementen.
  • Het creëren van een visuele verbinding vanuit Vught in de richting van de binnenstad

Werkzaamheden

De realisatie van het plan bestaat uit 3 fases. In de eerste fase zijn de pleintjes aan de binnenstadszijde in hun definitieve vorm gerealiseerd. Ook zijn er beukenhagen geplaatst die het voormalige poortgebouw visualiseren. Het verharde plein bevat natuurstenen keien en bomen. Denk aan een natuursteen band om het verharde plein, het wachtershuisje, en het zitelement op het plein. 

Laatste fase

In de laatste fase worden als herinnering aan de Pieckepoort de funderingen van het voormalige poortgebouw en de vestingmuren deels opgemetseld. Op de vestingmuren worden de aarden wallen ook deels teruggebracht. Naast de poort en omwalling wordt ook het ravelijn herkenbaar gemaakt. Het ravelijn is een verdedigingswerk dat voor de stadspoort was gelegen. De planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend.