Geschiedenis Wilhelminaplein

De Pieckepoort (Pickepoort) of Vughterpoort was oorspronkelijk een middeleeuwse stadspoort en stond ongeveer in het midden van het Wilhelminaplein. In de volksmond  heette het ‘Heetmanplein’, een naam die het plein pas heeft gekregen toen het in de jaren ’60 van de vorige eeuw als verkeersplein werd ingericht. In 1390 komt de Vughterpoort in Het Bosch Protocol voor het eerst onder de naam 'Pieckepoort' voor. Het was de derde stadspoort die in de Vughterstraat werd gebouwd. Door kroniekschrijvers uit de 17e eeuw wordt de poort omschreven als één van de fraaiste poorten van het land.

Voor meer informatie kijk op de website van Erfgoed 's-Hertogenbosch.