Fietsenstalling West

Uitbreiding aantal fietsparkeerplekken

We vinden het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen, leven en werken in ’s-Hertogenbosch. Bereikbaarheid gaat hier samen met schoon en slim vervoer voor iedereen. Daarom stimuleren wij het fietsgebruik. Ook het zorgen voor voldoende fietsparkeervoorzieningen bij gratis fietsenstallingen hoort hierbij. We doen dit om voor reizigers de overstap van het ene naar het andere (schone) vervoersmiddel zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken. En zo reizigers te stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Het huidige aantal stallingsplekken aan de westzijde van het Centraal Station (kant Paleiskwartier) voldoet niet meer. Daarom is een uitbreiding van de fietsenstalling noodzakelijk. 

Schetstekening fietsenstalling West

Schetstekening fietsenstalling West

Waar werken we aan?

Op dit moment zijn er 390 stallingsplekken aan de westzijde van het station. Op lange termijn is er behoefte aan een fietsenstalling voor ongeveer 1500 fietsen. Om de komende jaren aan de groei te voldoen is op korte termijn een fietsenstalling van 800 fietsen nodig. Daar werken we nu aan.

Er komt een nieuwe tweelaagse fietsenstalling op de plek van de huidige stalling aan het Leonardo da Vinciplein. Het aanbestedingstraject is afgerond. De aannemer Hegeman Bouw en Infra aan de slag met het voorbereiden van het werk. We zijn het eerste kwartaal van 2024 gestart met de werkzaamheden zodat de stalling deze zomer in gebruik kan worden genomen.

Tijdelijke afsluiting fietsenstalling

Om de nieuwe fietsenstalling te kunnen bouwen, moeten we de huidige stalling op het Leonardo da Vinciplein tijdelijk afsluiten. Achtergebleven fietsen of fietsen die tijdens de werkzaamheden verkeerd worden gestald, worden tijdelijk naar het fietsdepot gebracht (Hedikhuizerweg 3). Kijk op de website van Verloren of gevonden of uw fiets hier staat. Typ in de zoekbalk uw voorwerp en de plaatsnaam Den Bosch.

Op dit moment is het niet meer mogelijk om hier uw fiets te stallen. We adviseren u in de tussentijd de fietsenstalling aan de centrumzijde van het station te gebruiken.

Een aantrekkelijk stationsgebied

De uitbreiding van het aantal stallingsplekken is één van de korte termijnmaatregelen in het programma MIRT A2 Deil-Vught. Dat programma richt zich (onder andere) op het aantrekkelijk maken van het gebruik van de trein ten opzichte van de auto. De groei van het aantal fietsers zorgt dat de uitbreiding van de fietsenstalling nu noodzakelijk is Op de lange termijn zijn er nog meer stallingsplekken nodig. Dit nemen we mee in de ontwikkelingen van het vernieuwen van het Centraal Station.

Schetstekening fietsenstalling West