Herinrichting Herman Moerkerkpark

Het Herman Moerkerkplein is vrijwel de enige plek in ’s-Hertogenbosch waar in de openbare ruimte restanten van de eerste stadsmuur uit de 13de eeuw zichtbaar zijn. Met de herinrichting zorgen we er voor dat de 13de eeuwse waterpoort en stadsmuur weer zichtbaar en beleefbaar zijn. De cultuurhistorische plek geeft straks de ruimte voor bijvoorbeeld kleinschalige culturele activiteiten.

De eerste stadsmuur

De restanten van de waterpoorttoren zijn geconserveerd. Dit betekent dat het huidige verval is gestopt. Het ontbrekende deel van de toren brengen we op een eigentijdse manier terug waardoor de vorm van de toren de oude hoefijzervorm terug krijgt. De vlonders rond de waterpoorttoren verwijderen we voor een deel, waardoor de toren weer grotendeels in het water staat. De 13de eeuwse stadsmuur wordt opnieuw opgebouwd op zijn oude fundering.

De tuin rond het huis “Regentenkamer” is omgevormd tot een openbaar parkje dat afloopt van het huidige straatniveau naar het middeleeuwse maaiveld. Het grenst aan het water van de Groote Stroom. In de bestrating van het huidige pleintje laten we de contouren zien de Marktstroom, een  verdwenen Diezetak. We restaureren de oude originele tuinmuur aan de zijde van de parkeergarage welke de middeleeuwse verkaveling aangeeft. In de tweede fase is de Groote Stroom over een lengte van ongeveer 15 meter opengelegd aan de zijde van het Gasthuiskwartier.

Van plein naar park

Het gebied wordt groener. Hiermee realiseren we meer natuur in de stad. Bomen zijn niet alleen belangrijk voor de sfeer in de straat, maar ze houden ook water vast bij hevige regenval en geven schaduw bij hitte. Ook helpt het de biodiversiteit, doordat bijvoorbeeld dieren kunnen schuilen in het groen. De plek verbindt de historische plek met een nieuw stukje stad, het Gasthuiskwartier. Het  wordt als het ware een groene entree. Het plein, gunstig gelegen voor de zon en langs het water, groeit zo uit tot een park, met een intiem en rustig karakter.

Subsidie

De restauratie en herbestemming van het Herman Moerkerkpark wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant. De subsidie is verstrekt uit de regeling ‘Provinciaal milieu en waterplan Noord-Brabant, klimaatbewuste zoetwatervoorziening Deltaplan Hoge Zandgronden’. Met de toekenning van de subsidie bedenken we hoe we in een verdichte binnenstad rekening kunnen houden met het veranderende klimaat. We zorgen voor zogenaamde ‘klimaatadaptieve’ maatregelen, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen van stromend water, het verwijderen van bestrating en de aanplant van bomen.

Logo Provincie Noord-Brabant

Schets van Hans van Heeswijk architecten van Herman Moerkerkpark.

Schets van Hans van Heeswijk architecten van Herman Moerkerkpark.

Schets van Hans van Heeswijk architecten van Herman Moerkerkpark.

Downloads