Stadsmuur

De Waterpoort aan het Herman Moerkerkplein was oorspronkelijk een onderdeel van de eerste ommuring van de stad. Deze stadsmuur werd in het begin van de dertiende eeuw gebouwd. De muur omsloot niet veel meer dan de huidige Markt en de omgeving. Er werden drie landpoorten gebouwd bij de hoofdwegen en twee waterpoorten bij de waterwegen.

Via de waterpoorten werd het water van de Aa en de Dommel aan de zuidoostzijde de stad in- en aan de noordzijde uitgeleid. De stroom die door de ommuurde stad werd geleid, was in de oudste periode de stadshaven. De Diezetak die door de stad werd geleid werd later de “Marktstroom” genoemd.

In de veertiende eeuw was de veel ruimere stadsmuur klaar. Hierdoor werden grote delen van de eerste stadsmuur overbodig en gesloopt. Enkele muurdelen, poorten en torens bleven gespaard. Ze werden gebruikt als bouwmuur of herbestemd. Zo ook de beide torens van de Waterpoort.