MIRT-verkenning

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT). Dit is een programma van de Rijksoverheid voor grote projecten op het gebied van spoor-, weg- en waterbouw. De Rijksoverheid werkt daarin samen met provincies, gemeenten en de vervoersregio’s. Een MIRT-procedure bestaat in totaal uit vier fasen: Initiatief & Voorbereiding, Verkenning, Planuitwerking en Realisatie.   

Waarom een MIRT-verkenning?

Het doel van de MIRT-verkenning is om met alle deelnemende partijen stapsgewijs en door onderzoek een oplossing te vinden voor de gezamenlijke opgave. De MIRT-verkenning voor het stationsgebied van ’s-Hertogenbosch heet Bosch Centraal. De deelnemende partijen zijn de gemeente ’s-Hertogenbosch, ProRail, provincie Noord-Brabant, NS en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Denk mee over Bosch Centraal!

De realisatie van Bosch Centraal is een meerjarig proces met meerdere tussenstations. Onderweg naar de bestemming vragen we je om mee te denken over een aantal belangrijke thema’s. Hieronder lees je meer over de tussenstations. Én over de momenten waarop je kan meedenken en je mening met ons kan delen. Na afloop van elke ‘meedenkfase’ verzamelen we alle reacties. De resultaten lees je onder meer op deze website én gebruiken we voor het vervolg van de MIRT-verkenning.

Tijdlijn MIRT-verkenning visueel weergegeven

 

 

 

2019 – 2022 Voorverkenning
Toekomstverkenning knooppuntontwikkeling
Ontwikkelingsperspectief

2022 – 2024 Verkenning
Kansrijke oplossingen
Najaar 2023: denk mee over belangrijke bouwstenen.
Voorkeursalternatief
Medio 2024: denk mee over het concept voorkeursontwerp.

2024 – 2027 Planuitwerking
Vanaf 2027: inspraak en zienswijzen op formeel planproces binnen de Omgevingswet. 

2027 – 2030 Planvoorbereiding
Rond 2030: start realisatie eerste fase.

Wil je meer weten over Bosch Centraal, de Bossche Spoorzone, de politieke besluitvorming of de MIRT-verkenning? Hieronder vind je relevante documenten die meer verdieping bieden:

Bovenstaande pdf's voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het niet om deze pdf's te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen je daarmee helpen. Neem hiervoor contact op via het digitaal contactformulier