Denk mee over een toekomstbestendig Bosch Centraal

Het ontwikkelen van een nieuwe stationsomgeving waar iedereen graag verblijft, doen we natuurlijk niet alleen! We doen dit in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, waaronder de inwoners van de stad, reizigers, omwonenden en gebruikers van het station, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de directe omgeving. Op verschillende momenten en op verschillende manieren benaderen we deze doelgroepen om te horen wat hun ideeën zijn. Deze inzichten zijn erg waardevol bij de uitwerking van een Bosch Centraal waar zoveel mogelijk mensen blij mee zijn en van kunnen profiteren. Elke inbreng is zeer welkom en helpt ons een stationsgebied te ontwikkelen waar we in de toekomst samen van kunnen profiteren. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen én de momenten/manieren om mee te denken.

Besluitvorming

Om passende besluiten te kunnen nemen, vindt de projectorganisatie het belangrijk om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de geluiden en belangen in de samenleving. Inwoners weten namelijk als geen ander wat er in hun buurt, wijk of dorp speelt en daar willen we gebruik van maken. Een goed participatieproces met inwoners en andere belanghebbenden is belangrijk voor een zorgvuldig afgewogen besluitvormingsproces.

Wat staat al vast?

Om het stationsgebied toekomstbestendig te maken, hanteren we een aantal uitgangspunten. Zo moet de reizigerscapaciteit van het station worden vergroot, komen er meer fietsenstallingen en blijft het busstation aan de centrumzijde van de stad.  

WAAROVER KON JE ZOAL MEEDENKEN?

In de aanloop naar de Nota Kansrijke Oplossingen hebben we via fysieke bijeenkomsten én een online platform (najaar 2023) verschillende vragen gesteld over de beleving van het huidige station en de stationsomgeving. Hierbij werden de volgende vragen gesteld: ‘Wat vind jij van belang bij de ontwikkeling van een nieuwe stationsomgeving?’, ‘Welke plekken in de stationsomgeving vind je prettig?’,  ‘Wat wil je graag behouden’ en ‘Wat zou je graag anders zien in de toekomst?’  Antwoorden op deze vragen leverde waardevolle input op van de omwonenden en gebruikers over de beleving bij het station, op de perrons en in de directe omgeving van het station.

WAAROVER KUN JE ZOAL MEEDENKEN?

Momenteel wordt er achter de schermen druk gewerkt aan het concept Nota Voorkeursalternatief. Aan de hand van de Nota Kansrijke Oplossingen worden de verschillende oplossingsrichtingen beoordeeld en afgewogen met als resultaat kansrijke en niet-kansrijke oplossingen. Deze Kansrijke Oplossingen worden meegenomen in de volgende fase richting het Voorkeursalternatief. Bij de uitwerking van het Voorkeursalternatief horen wij ook graag wat de omgeving en gebruiker van het station en directe omgeving vindt. We houden je daarom graag op de hoogte van de ontwikkelingen van het ontwerpproces. Eind juni zullen wij je informeren over de stand van zaken waarbij je de mogelijkheid hebt je reactie met ons te delen. In het najaar, wanneer het concept Voorkeursalternatief verder is uitgewerkt, volgt er opnieuw een participatiemoment. Via deze pagina houden we je op de hoogte over de invulling hiervan.

Benieuwd naar wat er met jouw bijdrage gebeurt?

Een goede terugkoppeling van wat er met jouw inbreng gebeurt, zowel tijdens als na het participatietraject, vinden wij erg belangrijk. Op de pagina Bosch Centraal en in de digitale nieuwsbrief Spoorzone houden we je op de hoogte van het ontwerpproces en de keuzes die er in de toekomst gemaakt worden, onderweg naar een toekomstbestendig stationsgebied.

Het participatieverslag in het kader van de Nota Kansrijke Oplossingen (najaar 2023) is klaar. In dit verslag hebben we de opgehaalde inbreng verwerkt. Lees het participatieverslag en ontdek de informatie die hier in staat.

Heb je nog vragen/opmerkingen? Stuur een bericht via het digitaal contactformulier.

Getekend door Yvonne Courage

Uitleg schetstekening (van links naar rechts)

Parallel aan de uitwerking van de kansrijke oplossingen voor het toekomstige ontwerp van het station en de stationsomgeving Bosch Centraal, werd ook een participatieronde ingericht om de ervaring en kennis uit het gebied en van de gebruikers van het station op te halen. Deze kennis is gebundeld in deze publiekssamenvattingsschets. Van links naar rechts volgt een omschrijving van de schets.

Links in het beeld is het busstation met een bus getekend, deze is verscholen achter een rij bomen en groen. Ook op het dak staan er bomen, waar twee mensen op deze fijne wachtplek wachten, met een paraplu in de hand.

In de verte staan wat mensen te wachten op het perron, met vlak achter hen een bankje en bomen met groen. Erachter zie je een hijskraan, die de bredere passerelle die is voorzien op het station, ophijst. De roltrappen aan de voorzijde van het station komen recht op een rond plein uit, met rechts van de roltrappen de typerende toren, met een grote klok en hangend groen. De meningen lijken verdeeld, sommige vinden de toren “vet mooi” en anderen vinden hem lelijk. Op het plein bij de toren wordt muziek gespeeld via een piano, passeert een dame in rolstoel en kijkt een koppel, wandelend door het groene, autoluwe gebied, naar de Gouden Draak.

Centraal in de afbeelding staat een mens met op zijn handen een hoge toren aan fietsen. Hij vraagt “waar mogen de fietsen?” want daar lijkt nu weinig ruimte voor in de omgeving van het station. Via de passerelle, waar een jongen en meisje verliefd op elkaar afrennen, komen we bij de achterzijde van het station. Twee roltrappen met ernaast een nieuwe toren, met klok en NS logo, waar mensen op het dakterras vertoeven, midden in het groen. Ze kijken uit op het plein aan de achterzijde (Davinci plein) waar een man en vrouw snel doorlopen omdat ze een onveilig gevoel hebben. De vis die onderdeel uitmaakt van de fontein geeft aan dat het hier wel wat gezelliger mag, op dit plein. Een meisje met hoed en bosje bloemen vindt dat een goed idee. Achter haar is het erg druk met kruisend verkeer van een bus, auto en fietsen. Het creëert een chaotische situatie.

Achter het kruisend verkeer zien we een tunnel met twee wegen die onder het spoor doorgaan. Een man met helm plaatst een hekwerk met de vraag deze wegen af te sluiten. De dame ernaast houdt haar oren dicht, “wat een herrie hier” roept ze. Naast haar staat een grote tafellamp, die de tunnel bijschijnt. Deze wordt namelijk vaak als donker ervaren. Op het station zelf, boven de wegen, zie je de historische perronkappen en mensen die ernaar wijzen, zittend op een bankje “wow! Mooi" zeggen ze. Rechts hiervan loopt iemand over een nieuwe brug “lekker snel zo”, wordt er gezegd.