Denk mee over een toekomstbestendig Bosch Centraal

Het ontwikkelen van een nieuwe stationsomgeving waar iedereen graag verblijft, doen we natuurlijk niet alleen! We doen dit in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, waaronder de inwoners van de stad, reizigers, omwonenden en gebruikers van het station, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de directe omgeving. Op verschillende momenten en op verschillende manieren benaderen we deze doelgroepen om te horen wat hun ideeën zijn. Deze inzichten zijn erg waardevol bij de uitwerking van een Bosch Centraal waar zoveel mogelijk mensen blij mee zijn en van kunnen profiteren. Elke inbreng is zeer welkom en helpt ons een stationsgebied te ontwikkelen waar we in de toekomst samen van kunnen profiteren. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen én de momenten/manieren om mee te denken.

Besluitvorming

Om passende besluiten te kunnen nemen, vindt de projectorganisatie het belangrijk om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de geluiden en belangen in de samenleving. Inwoners weten namelijk als geen ander wat er in hun buurt, wijk of dorp speelt en daar willen we gebruik van maken. Een goed participatieproces met inwoners en andere belanghebbenden is belangrijk voor een zorgvuldig afgewogen besluitvormingsproces.

Wat staat al vast?

Om het stationsgebied toekomstbestendig te maken, hanteren we een aantal uitgangspunten. Zo moet de reizigerscapaciteit van het station worden vergroot, komen er meer fietsenstallingen en blijft het busstation aan de centrumzijde van de stad.  

Waarover kon/kun je zoal meedenken?

In de aanloop naar de Nota Kansrijke Oplossingen (najaar 2023) hebben we via fysieke bijeenkomsten én een online platform verschillende vragen gesteld over de beleving van het huidige station en de stationsomgeving. Wat vind jij van belang bij de ontwikkeling van een nieuwe stationsomgeving? Welke plekken in de stationsomgeving vind je prettig? Wat wil je graag behouden en wat zou je graag anders zien in de toekomst? Allemaal waardevolle input over jouw beleving bij het station, op de perrons en in de directe omgeving van het station.

Benieuwd naar wat er met jouw bijdrage gebeurt?

Een goede terugkoppeling van wat er met jouw inbreng gebeurt, zowel tijdens als na het participatietraject, vinden wij erg belangrijk. Op de pagina Bosch Centraal en in de digitale nieuwsbrief Spoorzone houden we je op de hoogte van het ontwerpproces en de keuzes die er in de toekomst gemaakt worden, onderweg naar een toekomstbestendig stationsgebied.

Momenteel zijn we bezig met het participatieverslag in het kader van de Nota Kansrijke Oplossingen (najaar 2023). In dit verslag verwerken we de opgehaalde inbreng.

Heb je nog vragen/opmerkingen? Stuur een bericht via het digitaal contactformulier.

Getekend door Yvonne Courage