Bedrijventerrein-verenigingen

Gebied overstijgende belangen

Op elk bedrijventerrein in ’s-Hertogenbosch is een vereniging actief die de belangen van de ondernemers op dat terrein behartigd. Voor de overstijgende belangen, lobby en overleg hebben de verenigingen hun krachten gebundeld via VNO-NCW ‘s-Hertogenbosch.

Website van VNO-NCW ‘s-Hertogenbosch 
E-mailadres VNO-NCW

Beveiliging

De coördinatie van de beveiliging op de bedrijfsterreinen gebeurt door de Stichting Beveiliging 's-Hertogenbosch e.o. (SBB). In deze stichting zitten vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen, politie en gemeente. Via de stichting wordt de collectieve surveillance van diverse terreinen geregeld.

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen
Secretariaat: mw. Ellen Luijks – Schramade

Website van SBB 
E-mailadres SBB 

Verenigingen per bedrijventerrein

Samenwerkingsverband De Rietvelden - De Vutter (RIVU)
Secretariaat: mw. J. Werkhoven

Website van RIVU 
E-mailadres RIVU

 

vereniging van Rosmalense Ondernemers (vRO)​
Secretariaat: mw. Ellen Luijks-Schramade

Website van vRO 
E-mailadres vRO

Ondernemersvereniging De Herven
Secretariaat: mw. Ellen Luijks-Schramade

Website van Ondernemersvereniging De Herven
E-mailadres Ondernemersvereniging De Herven

Cooperatie Bedrijvenpark De Brand
Secretariaat: mw. Ellen Luijks-Schramade

Website van Cooperatie Bedrijvenpark De Brand
E-mailadres Cooperatie Bedrijvenpark De Brand

Spoorzone Connect
Secretariaat: mw. Karin Mooren

Website van Spoorzone Connect 
E-mailadres Spoorzone Connect

Cooperatie Bedrijventerreinen Empel UA
Secretariaat: mw. Ellen Luijks-Schramade

Website van Cooperatie Bedrijventerreinen Empel UA
E-mailadres Cooperatie Bedrijventerreinen Empel UA

Ondernemersvereniging De Pettelaar
Secretariaat: mw. Ellen Luijks-Schramade

Website van Ondernemersvereniging De Pettelaar
E-mailadres Ondernemersvereniging De Pettelaar

Nulandse ondernemersvereniging (NOV Nuland)
Inlichtingen: dhr Geert van den Bosch

Website van NOV Nuland
E-mailadres NOV Nuland

Ondernemersvereniging Bedrijfsparken High Tech, Maaspoort & Treurenburg
Secretariaat: mw. Ellen Luijks-Schramade

Website van HTMT
E-mailadres HTMT

Ondernemersvereniging Vinkel
Secretariaat: mw. A. v.d. Donk

Website van Ondernemersvereniging Vinkel
E-mailadres Ondernemersvereniging Vinkel

Parkmanagement De Terp Nuland
Voorzitter: dhr. Frank van Gullik

Website van Parkmanagement De Terp Nuland 
E-mailadres Parkmanagement De Terp Nuland