De kracht van DeK stichting

Jos Merkx en Pjotr van Leeuwen studeerden beiden in 2019 af van de AKV St. Joost in Den Bosch. Om jonge beeldend kunstenaars ruimte en publiek te bieden, organiseren ze sinds 2019 een residentie in Café de Rooie Haen. Tegen een kleine vergoeding werken en exposeren jonge kunstenaars vier weken in het café. In 2021 richtten ze samen DeK stichting op. En recent organiseerden ze DeK expo. Een grote expositie in het centrum van de stad met werken van acht startende makers.

Wat wilden jullie bereiken met Dek Expo?

We wilden meer doen dan de residentieplekken voor startende makers. En we merkten dat de bestaande expositiemogelijkheden in de stad niet echt voorzien in de behoeften van makers die een middelgroot podium zoeken. Het was lastig om een geschikte locatie te vinden voor de meer dan 100 werken. We wilden een professionele opzet in een ruimte met veel vrijheid om de werken goed tot hun recht te laten komen. En dat alles in het centrum van de stad. Dat vonden we uiteindelijk in de combinatie van Theater Artemis & Pand 18.

In deze expositie hebben we acht jonge makers getoond. Zij hebben allemaal een residentie afgerond. En in hun werk laten ze zien rijp te zijn voor een volgende stap in hun carrière.

We bieden deze makers een podium. Daarnaast willen we er met dit soort initiatieven aan bijdragen dat het publiek (gratis) kunst kan bezichtigen in de stad. En zo de toegankelijkheid van kunst vergroten.

Dat klinkt alsof jullie nog meer ambities hebben?

We willen hier zeker een vervolg aan geven. We zouden graag jaarlijks een grote expositie organiseren. Daarom gaan we met alle betrokkenen in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen uitbouwen en professionaliseren.

We dragen jonge makers een warm hart toe en zijn trots op wat we hebben bereikt. Met dit soort initiatieven laten we zien dat we echt iets toevoegen. Daarom gaan we ook proberen structureel subsidie te krijgen van de gemeente.

Voor deze eerste expositie hebben jullie een projectsubsidie ontvangen van de gemeente. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

We hebben eerst gekeken wat we nodig hadden en wat dat zou gaan kosten. Toen we dat duidelijk hadden zijn we gaan praten met de gemeente en andere subsidiegevers. We wilde weten of het haalbaar was, ook omdat we het belangrijk vinden dat iedereen realistisch betaald krijgt. We hebben van verschillende organisaties subsidies en sponsoring ontvangen. Onder andere vanuit het Pop-up fonds van de gemeente.

Als iemand anders een idee heeft en zo'n project wil opzetten. Wat is nodig om dat tot een succes te maken?

Begin vroeg, begroot tijd en geld realistisch en schrijf je plannen duidelijk op. Het is best een lastig pad als je het nog niet kent. Maar je moet eigenlijk gewoon beginnen met schrijven, bellen en afspraken maken. En overleg met de gemeente, zij kunnen je echt helpen.

Meer informatie?

Heb jij ook een goed idee voor een cultureel project? Kijk dan op de gemeentelijke website. Daar lees je hoe de we interessante plannen en projecten steunen.

Wil je snel iemand van de gemeente spreken over een project of voor een andere vraag? Meld je aan voor het digitale inloopspreekuur.