De Paleisbrug

Een icoon voor 's-Hertogenbosch én een adres voor een zondags uitje

De Paleisbrug is ontworpen om het historische centrum van de stad en de Spoorzone van ’s-Hertogenbosch te verbinden, maar het is meer dan dat. De brug is een park en voetgangersbrug in één. De parkbrug zélf is niet alleen een prachtig gezicht. De brug biedt ook een prachtig uitzicht op het omliggende landschap van de Bossche Broek en de Gement.

Over de Paleisbrug

De 250 meter lange en 10 meter brede Paleisbrug heeft ruimte voor een lift, voetgangersstroken, planten, bomen, bankjes en verlichting, allemaal geïntegreerd in gevouwen Cortenstaal. De bruine roestkleur is het meest typische uiterlijke kenmerk van deze staalsoort. De planten worden belicht, evenals de bankjes en paden, waardoor de Paleisbrug een aangename plek is om te wandelen en te gaan zitten, zelfs 's nachts. In de zomer wordt warmte opgeslagen die in de winter wordt gebruikt voor de vloerverwarming. De vloerverwarming zorgt voor een lage temperatuur in het dek en de trap van de brug zodat er geen zout nodig is als het gaat vriezen. In de zomer blijft de lift aangenaam koel, dank zij grote ventilatoren die de koude onder de brug de lift in blazen.

Update liften 14-11-2023

Op 20 september is door de gemeenteraad het voorbereidingskrediet van €150.000,- toegekend voor een ontwerp en plan van aanpak voor de realisatie van twee verticale liften bij de Paleisbrug. Ook heeft de raad per motie het college gevraagd om een tijdelijke oplossing te bieden. Hieronder leest u meer over de voortgang.

Aanbesteding

Begin oktober is de aanbesteding gestart. De gemeente verwacht begin december de definitieve opdracht aan de bouwteampartner te kunnen verstrekken. Hierna wordt een bouwteam geformeerd. Het doel van het bouwteam is het opstellen van een uitvoeringsontwerp met bijbehorende begroting en een concrete uitvoeringsplanning. We verwachten begin januari 2024 meer te weten over het verloop en verdere planning. We zullen dan ook omwonenden weer informeren met een brief met de stand van zaken.

Tijdelijke oplossing

In de tussenperiode wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing. We zijn in gesprek met verschillende partijen over de realisatie van twee verticale liften in de buitenruimte. Er zijn gesprekken gaande met de eigenaren van de grond waar deze liften moeten komen.

Om voorbijgangers beter te informeren over de stand van zaken rondom de liften wordt de  mededeling ‘liften in storing’ aangepast. Ook worden de deuren van de lift aangekleed. En komt er een QR code die doorverwijst naar deze projectpagina.

Motie voetpad Vlijmenseweg  

Ook is per motie verzocht om te onderzoeken of langs de Vlijmenseweg een veilig voetpad kan worden gerealiseerd. Deze quick scan wordt momenteel uitgevoerd. Daarbij worden ook de gevolgen van aanpassingen voor de totale verkeerssituatie onderzocht.

Update liften 21-09-2023

Op 20 september heeft de gemeenteraad het aangevraagde voorbereidingskrediet van €150.000,- goedgekeurd. Dit bedrag wordt besteed om te komen tot een ontwerp en plan van aanpak voor de realisatie van twee verticale liften.

Wat er precies gedaan wordt met het geld wordt uitgelegd in het raadsvoorstel (pdf).

Update liften 19-09-2023

De liften bij de Paleisbrug zijn sinds december 2021 buiten gebruik. Uit onderzoek blijkt dat standaard reparaties niet mogelijk zijn, waardoor een inschatting van kosten ook lastig is. Het voorstel is nu om de huidige diagonale liften te verwijderen en verticale liften te plaatsen.

Raadsvoorstel

Het college heeft een voorstel naar de raad gestuurd om geld beschikbaar te stellen voor het ontwerpen van de verticale liften. Het raadsvoorstel is lezen op de website van Raadsinformatie ’s-Hertogenbosch. Op 20 september 2023 staat het voorstel op de agenda van de raadsvergadering. Als zij akkoord zijn met de kosten gaan we verder met de volgende fase: het maken van een ontwerp voor de verticale liften.

Tijdelijke oplossing

Het ontwerpen en realiseren van de nieuwe liften neemt tenminste 1,5 jaar in beslag. Dit heeft te maken met aanbestedingstermijnen en beperkte capaciteit bij liftenbouwers. Momenteel bekijken we of er haalbare en betaalbare tijdelijke oplossingen zijn, zodat iedereen in de tussentijd toch gebruik kan maken van de Paleisbrug. Er zijn veel suggesties vanuit bewoners en gebruikers van de liften ontvangen. De haalbaarheid van deze ideeën wordt door ons onderzocht.

Meer informatie

Heeft u ook ideeën voor een tijdelijke oplossing? Neem dan contact op met projectleider Menno ten Cate. Zijn telefoonnummer is (073) 615 9057. Of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier

Wilt u nieuws over de liften via e-mail ontvangen? Meld u dan aan.

Aanmelden

ARCHITECT MELS CROUWEL

"Vanwege de lengte van de brug en het spectaculaire uitzicht over de Gement, het inundatiegebied vanaf waar het Hollandse leger in 1629 de stad innam, is op de brug een verblijfsgebied gemaakt. Het park op de brug sluit aan op het uitzicht, maar ook op het groen langs de Dommel en het verblijfsgebied rondom de Hofvijver in het Paleiskwartier. Hiermee is ‘s-Hertogenbosch een unieke plek rijker."

Bekijk hier het boekje van de Paleisbrug (pdf)

Visual van Paleisbrug

TUINARCHITECT PIET OUDOLF

Visual van Paleisbrug

"De beplanting van de Paleisbrug is als een weelderig landschap. Elk jaargetijde heeft zijn eigen beleving. Van het voorjaar tot in de winter blijft de tuin aantrekkelijk. Niet alleen voor de bezoekers maar ook vogels, vlinders, bijen en insecten zullen zich daar thuis voelen."

Bekijk de film op YouTube