Buslijnen Onderwijsboulevard

Een deel van de buslijnen van de Oranjeboulevard wordt verplaatst naar de Onderwijsboulevard. Dit sluit aan op de aangenomen motie (pdf) waar het college is verzocht de buslijnen in de Spoorzone redelijk te verdelen. Er reden in het verleden bussen over de Onderwijsboulevard. Het idee was eerst om de Onderwijsboulevard als campus in te richten zonder gemotoriseerd verkeer. Daarom zijn alle buslijnen verlegd naar de Oranjeboulevard. Een knip of afsluiting van de Onderwijsboulevard is naar aanleiding van een uitgebreide verkeersproef (Living Lab) in 2019 nu niet meer aan de orde. De weg blijft open voor gemotoriseerd verkeer. Daarom is een betere verdeling van busverkeer over de Oranjeboulevard en Onderwijsboulevard mogelijk.

Om de Onderwijsboulevard goed geschikt te maken voor busverkeer, nemen we in overleg met Arriva en de provincie maatregelen. Dat maakt de doorstroming van bussen op de Onderwijsboulevard beter. De bus zal in de Onderwijsboulevard ook stoppen bij één halte. De maatregelen passen ruimtelijk binnen de toekomstige herinrichting van de Onderwijsboulevard.  

Arriva en de provincie Noord-Brabant bekijken de mogelijkheden om volgend jaar al gebruik te maken van de Onderwijsboulevard. We zetten ons daarom in om de benodigde maatregelen zo snel als mogelijk uit te voeren.  

Om welke buslijnen gaat het?

Het gaat om de streek- en scholierenlijnen die een begin- of eindpunt hebben in de regio ten westen van Den Bosch. Het verleggen van de buslijnen die een ander begin- of eindpunt hebben, bijvoorbeeld richting Vught, ligt niet logisch in de route om via de Onderwijsboulevard te rijden en daarom worden deze lijnen niet verlegd. 

De Directlijnen richting Waalwijk (lijn 300 en 301) blijven gebruik maken van de Koningsweg, omdat dit de meest snelle verbinding is. 

Concreet is de verlegging aan de orde voor de volgende lijndiensten: 121 (Gorinchem), 135 (Wijk en Aalburg), 136 (Tilburg), 621 (Werkendam), 628 (Hank), 639 (Udenhout), 643 (Boxtel), 800 (Efteling).

Welke maatregelen worden er genomen?

  1. Er wordt een ingreep gedaan bij de rotonde Simon Stevinweg en de Onderwijsboulevard. Het is daar niet altijd duidelijk of fietsverkeer afslaat of oversteekt, maar in beide gevallen gebruiken ze de rotonde. Dit zorgt voor onnodige stops. Om die reden worden fietsers, komende vanuit de Simon Stevinweg richting de Onderwijsboulevard, verder van rotonde geplaatst met een nieuw fietspad. Zij maken bij het afslaan geen gebruik meer van de rotonde. Voor de andere afslaande bewegingen is geen vrije ruimte om dit te realiseren.
  2. Er wordt een voorrangsregeling ingesteld op de kruisingen van de Onderwijsboulevard. Op dit moment geldt de regel rechts-voorrang, waar nog rekening moet worden gehouden met de fietsers op het fietspad. Voor sommigen is de voorrangssituatie niet duidelijk en ook voor de bus geeft dat oponthoud. Daarom worden de kruisingen voorzien van zogeheten inritconstructies.
  3. Uiteindelijk komt er één plek waar voetgangers oversteken ter hoogte van de Avans en het nieuwe Avans-gebouw, waar het voetgangersverkeer wordt verzameld. Deze maatregel is al meegenomen bij het ontwerp van de toekomstige herinrichting.

Welke halte wordt in gebruik genomen?

De halte bij de Westerparklaan wordt weer in gebruik genomen. De halte bij het Mercatorplein niet. We kijken daarbij naar een goede balans van het aantal haltes en de snelheid van de dienstregeling. Meer haltes zorgen voor een groter bereik, maar maken de dienstregeling ook minder snel. De halte bij het Mercatorplein ligt dichtbij het station. In dat gebied wordt al goed openbaar vervoer aangeboden. Met de halte Westerparklaan kunnen we een hoop reizigers tegemoet komen. In de omgeving van de halte zijn er bewoners, scholieren en reizigers naar het toekomstige evenementenplein.

De streeklijnen rijden op dit moment een omleidingsroute tussen de Onderwijsboulevard en het Jeroen Bosch ziekenhuis via de Vlijmenseweg. Daarom blijven de streeklijnen voorlopig bij de huidige halte Onderwijsboulevard aan de Vlijmenseweg stoppen waar ze toch al langs rijden.

Wanneer vindt de wijziging plaats?

De wijziging zal pas aan de orde zijn als de bovengenoemde maatregelen zijn uitgevoerd. We streven ernaar om de maatregelen zo snel als mogelijk in te voeren. De verwachting daarbij is dat de maatregelen medio 2024 zijn uitgevoerd. Hierna dient de vervoerende partij haar dienstregeling erop aan te passen.

Heeft het nog invloed op het nieuwe ontwerp van de Onderwijsboulevard?

In principe gaan de beoogde maatregelen goed samen met het nieuwe ontwerp voor de Onderwijsboulevard. Er zal een kleine aanpassing nodig zijn in het ontwerp ter hoogte van de Westerparklaan. Hier zal ruimte moeten worden gemaakt voor een halte. Deze wijziging zal meegenomen worden bij het verder uitwerken van plannen. De herinrichting van de Onderwijsboulevard zal pas plaatsvinden na de bouw van de nieuwe Avans-locatie en het Palazzo-gebouw.