Q&A Deelvervoer

Deelvervoer

Wat is de visie van de gemeente ’s-Hertogenbosch op deelvervoer?

We streven naar een (deel)mobiliteitssysteem dat een volwaardig en integraal onderdeel vormt van het toekomstige mobiliteitssysteem van ’s-Hertogenbosch. Volwaardig betekent dat iedere Bosschenaar en alle bezoekers gebruik kunnen maken van deelmobiliteit. Iedereen moet toegang hebben tot deelmobiliteit. We waken daarom dat ook mensen met een kleinere portemonnee toegang krijgen tot deze diensten, in alle wijken en kernen en specifiek woon- en werkgebieden waar openbaar vervoer geen of onvoldoende een optie is. Ook dienen individuele deelmobiliteitsdiensten -op termijn- verbonden te worden tot één samenhangend netwerk. Dat heet ook wel Mobility as a Service, ofwel MaaS.

Meer informatie staat in het beleidskader deelvervoer (pdf).

Biedt de gemeente zelf deelvervoer aan?

Nee, de gemeente ’s-Hertogenbosch biedt zelf geen deelvervoer aan maar stelt wel de openbare ruimte beschikbaar aan marktpartijen. Om ervoor te zorgen dat dit in goede banen wordt geleid hebben we een beleidskader deelmobiliteit (pdf) opgesteld. Daarin staat hoe de gemeente om wil gaan met het aanbod van deelvervoer.

Met iedere aanbieder van deelvervoer worden afspraken gemaakt door een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Bijvoorbeeld over de aantallen deelvoertuigen, maar ook waar deze gestald mogen worden, hoe omgegaan moet worden met meldingen en handhaving. Op termijn gaat de gemeente  een vergunningenstelsel inrichten voor aanbieders.

Waar kan ik terecht voor het melden van overlast van deelvervoer?

Voor het melden van overlast verwijzen wij naar de aanbieders van deelvervoer. Zij kunnen het snelst zorgen dat de problemen opgelost worden. De contactgegevens van alle aanbieders staan op deze pagina.

Heeft u anderzijds vragen of meldingen over deelmobiliteit, kunt ook contact opnemen met de gemeente. Dat kan via het online meldingsformulier openbare ruimte.

Wat doet de gemeente om overlast tegen te gaan?

Aanbieders van deelmobiliteit in de openbare ruimte moeten zich melden bij de gemeente. De gemeente heeft afspraken met aanbieders vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Hierin is onder andere opgenomen hoeveel voertuigen een aanbieder mag aanbieden en in welke gebieden. Ook zijn afspraken gemaakt over handhaving en monitoring. De gemeente is continue in gesprek met de aanbieders om overlast van deelvervoer te vermijden.  

Wat doen de aanbieders van deelvervoer om overlast tegen te gaan?

Aanbieders zijn door de afspraken verplicht om overlast te voorkomen en op te lossen binnen afgesproken tijden. Dat doen zij door het opvolgen van meldingen en handhaven. Eventueel kan een aanbieder boetes opleggen aan gebruikers en bij veelvuldige overlast toegang weigeren tot hun dienst. Aanbieders werken aan innovaties om overlast te voorkomen en op te lossen. Hiervoor zijn zij in gesprek met de gemeente.

Waarom staat de gemeente deelvervoer toe?

Deelmobiliteit biedt veel kansen om vervoer te verduurzamen, inclusiever te maken en mensen meer vervoerskeuzes te bieden, aanvullend op de eigen fiets, het openbaar vervoer en de auto. Deelmobiliteit biedt kansen voor zowel de transitie naar duurzame mobiliteit; voor de woningbouwopgave en de klimaatopgave. Uit onderzoek blijkt ook dat groei van deelmobiliteit leidt tot een afname van eigen autobezit en automobiliteit. Dat betekent dat er minder voertuigen nodig zijn om in dezelfde mobiliteitsvraag te voorzien. Dit verkleint het aantal benodigde parkeerplaatsen en bespaart ruimte. De bespaarde ruimte kan vervolgens worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verbeteren van de leefbaarheid van gebieden, stedelijke verdichting en woningbouw of de klimaatopgave om hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Deelfiets

Welke partijen bieden deelfietsen aan in de gemeente ’s-Hertogenbosch?

In de gemeente ’s-Hertogenbosch bieden nu drie partijen deelfietsen aan. Dat zijn: Bravo fiets, Bondi City en GO-Sharing. Bekijk de website van Bravo fiets, website van Bondi City en website van GO-Sharing.

Hoe kan ik gebruik maken van een deelfiets?

Om gebruik te maken van een deelfiets is een account of abonnement nodig. Voor meer informatie over het gebruik van de deelfietsen kunt u terecht op de website van de aanbieders. Bekijk de website van Bravo fiets, website van Bondi City en website van GO-Sharing.

Waar mag ik een deelfiets parkeren?

Voor deelfietsen gelden dezelfde verkeersregels als voor reguliere fietsen. Voor gebieden waar een reguliere fiets niet gestald mag worden, geldt dat ook voor deelfietsen. Deelfietsen moeten binnen de stallingsvakken voor fietsen worden geparkeerd. Daarnaast worden er door de aanbieders van de deelfiets servicegebieden ingesteld. Dat geeft aan waar je het deelvoertuig wel, en waar je het deelvoertuig niet mag parkeren. Deze gebieden zijn voor gebruikers zichtbaar in de app van de dienstverlener. De servicegebieden worden in samenspraak met de gemeente opgesteld en periodiek geëvalueerd. Indien ergens structureel overlast van stallen plaatsvindt, wordt tussentijds in samenspraak met de gemeente bekeken of het gebied aangepast moet worden. Op die manier werken aanbieders en gemeente continue aan verbetering van het stallingsgebied om overlast van stallen te voorkomen.

Mag iemand zomaar een deelfiets voor mijn deur parkeren?

De fietsen mogen in principe overal worden geparkeerd binnen de regels van de wegen verkeerswet, net als gewone fietsen. Ze mogen daarbij geen overlast veroorzaken. Daarnaast worden er door de aanbieders van het deelvervoer zogenaamde ‘servicegebieden’ ingesteld. Dat geeft aan waar je het deelvoertuig wel, en waar je het deelvoertuig niet mag parkeren.

Deelauto’s

Welke partijen bieden deelauto’s aan in de gemeente ’s-Hertogenbosch?

In de gemeente ’s-Hertogenbosch bieden nu vijf partijen deelauto’s aan. Dat zijn: Greenwheels, MyWheels, Amber Mobility, OnzeAuto en Goodmoovs. Bekijk de website van Greenwheels, website van MyWheels, website van Amber Mobility, website van OnzeAuto en website van Goodmoovs.

Hoe kan ik gebruik maken van een deelauto?

Om gebruik te maken van een deelauto is meestal een account of abonnement nodig. Voor meer informatie over het gebruik van de verschillende deelauto’s kunt u terecht op de website van de aanbieders. Bekijk de website van Greenwheels, website van MyWheels, website van Amber Mobility, website van OnzeAuto en website van Goodmoovs.

Deelscooters

Welke partijen bieden deelscooters aan in de gemeente ’s-Hertogenbosch?

In de gemeente ’s-Hertogenbosch bieden twee partijen deelscooters aan. Dat zijn Go-Sharing en Felyx. Voor informatie over het gebruik van een deelscooter kunt u terecht op de website van de aanbieders. Bekijk de website van GO-Sharing en de website van Felyx

Waar mag ik een deelscooter parkeren?

Voor deelscooters gelden dezelfde verkeersregels als voor reguliere scooters. Voor gebieden waar een reguliere scooter niet gestald mag worden, geldt dat ook voor deelscooters. Deelscooters moeten binnen de stallingsvakken voor scooters worden geparkeerd. Daarnaast worden er door de aanbieders van de deelscooter servicegebieden ingesteld. Dat geeft aan waar je het deelvoertuig wel, en waar je het deelvoertuig niet mag parkeren. Deze gebieden zijn voor gebruikers zichtbaar is de app van de dienstverlener.

Mag ik overal rijden met een deelscooter?

Nee. Voor deelscooters gelden dezelfde verkeersregels als voor reguliere scooters. Voor gebieden waar een reguliere scooter niet mag rijden, geldt dat ook voor deelscooters.

Mag iemand zomaar een deelscooter voor mijn deur parkeren?

De scooters mogen in principe overal worden geparkeerd binnen de regels van de wegen verkeerswet, net als gewone scooters. Ze mogen daarbij geen overlast veroorzaken. Daarnaast worden er door de aanbieders van het deelvervoer zogenaamde ‘servicegebieden’ ingesteld. Dat geeft aan waar je het deelvoertuig wel, en waar je het deelvoertuig niet mag parkeren. Deze gebieden zijn voor gebruikers zichtbaar in de app van de dienstverlener. De servicegebieden worden in samenspraak met de gemeente opgesteld en periodiek geëvalueerd. Indien ergens structureel overlast van stallen plaatsvindt, wordt tussentijds in samenspraak met de gemeente bekeken of het gebied aangepast moet worden. Op die manier werken aanbieders en gemeente continue aan verbetering van het stallingsgebied om overlast van stallen te voorkomen.

Wat doen de aanbieders om overlast te voorkomen?

De aanbieders van de deelscooters werken met een strafsysteem, indien gebruikers van de deelscooters de scooter verkeerd parkeren. De eerste keer krijgen zij een waarschuwing, de tweede keer een boete en de derde keer worden zij van de dienst verwijderd en kan de gebruiker geen gebruik meer maken van deze dienst.