Samen Gezond ‘s-Hertogenbosch

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch hebben recht op meer gezonde en gelukkige jaren. Als gemeente zien we dat de gezondheidsverschillen tussen mensen in de samenleving groot zijn. Deze verschillen vinden wij onaanvaardbaar groot. Met het programma Samen Gezond ‘s-Hertogenbosch stimuleren we een gezonde leefstijl en meedoen in de samenleving. We zorgen voor een leefomgeving die uitnodigt om vaker gezonde keuzes te maken. Zodat de gezonde keuze, de makkelijke keuze wordt. Dit doen we niet alleen maar juist met veel verschillende partners in onze gemeente.

De kracht van bewoners zelf

Om de verschillen in gezondheid te verkleinen, richten we ons vooral op de wijken waar inwoners een minder goede gezondheid hebben. En met succes! Samen met inwoners gaan we in gesprek. Zodat een gezonde leefstijl nog makkelijker en aantrekkelijker wordt. Een paar voorbeelden: 

Benieuwd geworden naar het uitgebreide programma? Lees dan de brochure.

Brochure Samen Gezond 's-Hertogenbosch (pdf)

         

Logo Van NeynselLogo ATO scholenkring   Logo Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs   Logo 'S-PORT    Logo Cello

De pdf's op deze pagina voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf's te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier.