Transferium Deutersestraat

Het groenste transferium van Nederland ligt in ’s-Hertogenbosch. In het transferium is plaats voor 1100 auto’s en 240 fietsen. Het is bedoeld voor bezoekers van de binnenstad, werknemers van het nabijgelegen Jeroen Bosch Ziekenhuis en voor natuurliefhebbers die erop uit willen trekken in natuurgebied de Moerputten of de Gement. In veel opzichten een groene start van je bezoek aan ’s-Hertogenbosch!

Samen met verschillende (natuur)organisaties en bewoners is nagedacht hoe we van dit transferium het ‘groenste’ transferium van Nederland konden maken. Door regenwater op te vangen, bijenhotels te bouwen, zonnepanelen op het dak te plaatsen, enzovoorts. De transferiumgarage is dan ook de ‘groenste’ garage van Nederland in de breedste zin van het woord.

Batterij voor de stad

De 1500 zonnepanelen op het dak van het gebouw leveren twee keer meer energie op dan dat de parkeergarage gebruikt. Deze energie slaan we op en gebruiken we op een slimme manier voor bijvoorbeeld het opladen van fietsen, auto’s en transferiumbussen. Het transferium is daarmee een batterij voor de stad.

Groene gevel

De gevel van het transferium is over een paar jaar helemaal begroeid met wintergroene klimplanten. Deze zorgen ervoor dat er zo min mogelijk licht en geluid naar buiten uitstraalt. Daarnaast vangen de planten het gehele jaar fijnstof af. De verschillende plantsoorten zijn ook een goede verblijfplaats voor allerlei soorten insecten. Rond het transferium zijn ook wadi’s aangelegd om het regenwater op te vangen. Er zijn allerlei soorten struiken en (vruchtdragende) bomen geplant. En er is een bijenmengsel ingezaaid. Het transferium heeft het ‘gebiedslabel A’ van NL Greenlabel ontvangen. Bekijk 'gebiedslabel A' op de website van NL Gebiedslabel.

Tweede leven voor Bossche bomen

Om ervoor te zorgen dat ook kleine dieren hun plekje weten te vinden rond het transferium is de hulp van Milieu-leerlingen van het Helicon MBO ingeroepen. Zij schreven een adviesrapport over waar bijenhotels, vogelhuizen en vleermuiskasten aan moeten voldoen als ze komen te hangen aan de transferiumgarage. Studenten van het Koning Willem I College bouwden vervolgens deze dierenverblijven. Het hout dat de leerlingen gebruikten is onder andere van bomen die zijn gekapt voor de bouw van het transferium. Nadat ze zijn gekapt zijn ze geschonken aan Stichting Stadshout Den Bosch.

Samen groen bouwen

Al in de aanbestedingsfase zijn aannemers uitgedaagd op het gebied van duurzaamheid. Aannemer Ballast Nedam, die het transferium bouwde, heeft de hoogste trede op de CO2-prestatieladder. Deze ladder is een instrument voor bedrijven om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. De aannemer deelt kennis transparant en zoekt actief met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. In alle fases van het bouwproces.

P+R Transferium Deutersestraat is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid. 

Logo OPZuid Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland