Ontwikkeling Stationsgebied

Landelijk, regionaal en gemeentelijk wordt nagedacht en geïnvesteerd in de toekomst van openbaar vervoer. Dat geldt ook voor het station van ’s-Hertogenbosch en haar omgeving. We onderzoeken de komende jaren wat de gewenste richting is voor dit stationsgebied. Dat doen we samen met partijen zoals het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincie Noord-Brabant, NS en ProRail.

Station ’s-Hertogenbosch is een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer. Landelijk, regionaal én lokaal. We willen dat ’s-Hertogenbosch een bereikbare en leefbare stad en gemeente is en blijft. Voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook vinden we het belangrijk dat ‘s-Hertogenbosch een sterke positie behoudt, met onze ligging tussen Amsterdam en de regio Eindhoven. 

Wethouder Ufuk Kâhya: “Tegelijk zien we de aantallen reizigers per fiets, regionaal openbaar vervoer en trein nog steeds toenemen. Het station groeit uit zijn jasje. En de behoefte van reizigers verandert naar snel en gemakkelijk kunnen overstappen tussen verschillende manieren van vervoer. Van bus naar trein, of juist van de trein naar de fiets. Daarbij wordt het station een plek waar reizen, werken en recreëren bij elkaar komen. Een plek die voor iedereen goed toegankelijk is, en waar we schone en slimme mobiliteit met elkaar verbinden.” 

Afspraken met partners

Inmiddels hebben het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincie Noord-Brabant,  gemeente ’s-Hertogenbosch en NS afspraken gemaakt over het doorlopen van het onderzoek naar het toekomstig stationsgebied. Ook is er een eerste zicht op bekostiging als er uit dat onderzoek een haalbaar plan ontstaat. 

Twee fasen van uitvoering: 2030 en 2040

Met ProRail gaan we diverse onderzoeken uitvoeren. Dat doen we voor twee fasen van uitvoering. De eerste uitvoeringsfase richt zich op 2030. Het gaat daarbij om het station zelf en de direct aansluitende omgeving, zoals de voorpleinen. De tweede fase richt zich op 2040 en meer op het gebied er omheen, zoals het busstation en mogelijkheden om dichter bij het station te kunnen bouwen. Het heeft immers een centrale ligging in de stad en is van betekenis voor de ontwikkelingen in de Spoorzone. We vinden het daarom belangrijk om breder te kijken naar het gehele gebied.