Living Lab

De proeven zijn inmiddels afgelopen. De effecten die we hebben gezien delen we hier en via onderstaande film. Ben je benieuwd naar de uitgebreide resultaten? Die vind je hier

De conclusies van de proeven zijn als volgt:

 • De maatregelen brengen zowel voor- als nadelen met zich mee.
 • De afsluiting van de Onderwijsboulevard levert op het afgesloten gedeelte een groot veiligheids- en ruimtevoordeel op voor voetgangers en fietsers.
 • Maar afsluiten van de Onderwijsboulevard lijkt een te grote ingreep voor de doelen die worden nagestreefd. 
 • De verkeerseffecten zijn groot: extra verkeer op veel wegen, langere reistijden en een slechtere doorstroming op de Magistratenlaan.
 • Daarbij is nauwelijks draagvlak onder bewoners, ondernemers en andere gebruikers.
 • Een afsluiting van de Onderwijsboulevard heeft voor veel gebruikers te veel nadelen door verkeersdrukte, omrijden en slechte bereikbaarheid.
 • De verkeerslichten op de kruising Hugo de Grootlaan / Magistratenlaan zorgen voor minder vertraging op de Hugo de Grootlaan en worden ook door de omgeving gewaardeerd, maar de verkeerslichten hebben wel een negatieve invloed op de doorstroming op de Magistratenlaan. 

Het is niet meer mogelijk om een reactie te sturen.

Het advies is om op een andere manier te komen tot een andere inrichting van de Onderwijsboulevard. Vanuit de werkgroep en vanuit het belevingsonderzoek blijkt dat onder de betrokkenen steun blijft voor de doelen in het Paleiskwartier: een groenere en veiligere Onderwijsboulevard met ruimte voor langzaam verkeer en een betere doorstroming op de Magistratenlaan. Een gezamenlijk proces gericht op andere maatregelen en een andere inrichting kan op draagvlak rekenen. De betrokkenen hebben gevraagd om de situatie rondom het station en op de Leeghwaterlaan (waar om veiligheidsredenen in deze Living Lab geen maatregelen zijn getest) ook mee te nemen in het proces.

WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Door deze proeven wilden we verschillende verkeerssituaties uitproberen en testen. Dit deden we in plaats van een uitgebreid planvormingsproces. Zo’n uitprobeer-traject noemen we een Living Lab. Het testen gebeurt met tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals borden, hekken en markering.

HOE PAKTEN WE HET LIVING LAB AAN?

We voerden een aantal experimenten uit. De gemeente maakte hiervoor voorstellen met een selectie van gebruikers. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, nood- en hulpdiensten, justitie.

Tijdens de proeven bekeken we goed wat het verkeer doet. Hoe de verblijfruimte wordt beoordeeld. Wat het betekent voor de bewoners en de ondernemers, et cetera. Daarvoor werd ook een digitale enquête gebruikt om input op te halen en deze was door iedereen in te vullen.
Alle input vanuit de omgeving verwerkten we in een rapport.

Een verkeerskundig bureau rekende de varianten door op de haalbaarheid. Dit gebeurde voordat we de maatregelen uitvoerden. Na de tests haalden we de maatregelen van de weg af en herstelden we de ‘oude’ situatie weer.

HOE ZAGEN DE VERKEERSTESTEN ER UIT?

In de proefperiode was de Onderwijsboulevard voor het autoverkeer dicht tussen de Kraaikampen en de Jonkerstraat. Om sluipverkeer te voorkomen was tijdens de proeven op 2 plekken een afsluiting geplaatst waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk was. Tijdens de eerste proef maakten we deze knip in de Hugo de Grootlaan aan de Onderwijsboulevardzijde. Tijdens de tweede proef lag de knip in de Statenlaan. Ook plaatsten we verkeerslichten op de kruising Hugo de Grootlaan - Magistratenlaan om te kijken of we daarmee de doorstroming konden verbeteren. Hieronder ziet u een schematische weergave van de proeven.

Afbeelding van verkeersproeven en afsluiting Onderwijsboulevard

EVALUATIE

De proeven deden we om te testen wat de effecten zijn. Hiervoor verzamelden we data. Het gaat hierbij om de volgende data:

 • Per fase haalden we ervaringen op van gebruikers (digitale enquête);
 • We observeerden de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op meerdere locaties;
 • Dat deden we ook voor de oversteekbaarheid van langzaam verkeer op meerdere locaties;
 • We maten reistijden via GPS-technologie;
 • We berekenden omrijtijden door de afsluiting;
 • We haalden informatie uit verkeerslichten (netwerkniveau);
 • We plaatsten aanvullende tellussen op de volgende locaties:
  • Onderwijsboulevard noord
  • Spiegeltuin
  • Leeghwaterlaan
  • Copernicuslaan
  • Christaan Huygensweg
  • Statenlaan
  • Hugo de Grootlaan

MEER INFORMATIE?

Meer info? Hebt u een vraag of opmerking? Mail deze dan naar livinglab@s-hertogenbosch.nl.