Living Lab

Dit jaar bestaat het Paleiskwartier 25 jaar. In het Paleiskwartier wordt geleefd, gewerkt, gerecreëerd en gestudeerd. De mooie mix van functies brengt leven in de wijk. De wijk is in 25 jaar een voorbeeld geworden voor nieuwe ontwikkelingen in bestaand gebied.

BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID VERBETEREN

Op een aantal plekken in de wijk moet de bereikbaarheid en het verblijf in openbare ruimte beter. Dit is een complexe opgave. Want los van de ruimte spelen vele (tegengestelde) belangen. Met traditionele planvorming kan de voorbereiding ervan, jaren in beslag nemen.

Voor het Paleiskwartier hebben we de volgende ambities, die we in samenhang bekijken:

 • De wens om de Onderwijsboulevard veiliger en groener te maken en daarmee ruimte te maken voor verblijven;
 • De wens om bij het Leonardo Da Vinciplein meer ruimte te maken voor verblijven en stationsontwikkelingen;
 • De doorstroming op Magistratenlaan verbeteren

Om deze doelen te halen hebben we in het najaar van 2019 verkeersproeven in Paleiskwartier uitgevoerd.

Living Lab

Door deze proeven willen we verschillende verkeerssituaties uitproberen en testen. Dit doen we in plaats van een uitgebreid planvormingsproces. Zo’n uitprobeer-traject noemen we een Living Lab. Het testen gebeurt met tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals borden, hekken en markering.

Hoe pakt de gemeente het Living Lab aan?

We voeren een aantal experimenten uit. De gemeente heeft hiervoor voorstellen gemaakt met een selectie van gebruikers. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, nood- en hulpdiensten, justitie.

Tijdens de proeven bekijken we goed wat het verkeer doet. Hoe de verblijfruimte wordt beoordeeld. Wat het betekent voor de bewoners en de ondernemers, et cetera.

Daarvoor wordt ook een digitale enquête gebruikt om input op te halen en is door iedereen in te vullen.
Alle input vanuit de omgeving verwerken we in een rapport.

Een verkeerskundig bureau rekent de varianten door op de haalbaarheid. Dit gebeurt voordat we de maatregelen uitvoeren. Na de testen halen we de maatregelen van de weg af en herstellen we de ‘oude’ situatie weer.

HOE ZAGEN DE VERKEERSTESTEN ER UIT?

In de proefperiode was de Onderwijsboulevard voor het autoverkeer dicht tussen de Kraaikampen en de Jonkerstraat. Om sluipverkeer te voorkomen was tijdens de proeven op 2 plekken een afsluiting geplaatst waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk was. Tijdens de eerste proef is deze knip gemaakt in de Hugo de Grootlaan aan de Onderwijsboulevardzijde. Tijdens de tweede proef lag de knip in de Statenlaan. Ook plaatsten we verkeerslichten op de kruising Hugo de Grootlaan - Magistratenlaan om te kijken of we daarmee de doorstroming konden verbeteren. Hieronder ziet u een schematische weergave van de proeven.

Afbeelding van verkeersproeven en afsluiting Onderwijsboulevard

 

EVALUATIE

De proeven doen we om te testen wat de effecten zijn. Hiervoor verzamelen we data. Het gaat hierbij om de volgende data:

 • Per fase halen we ervaringen op van gebruikers (digitale enquête);
 • We observeren de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op meerdere locaties;
 • Dat doen we ook voor de oversteekbaarheid van langzaam verkeer op meerdere locaties;
 • We meten reistijden via GPS-technologie;
 • We berekenen omrijtijden door de afsluiting;
 • We halen informatie uit verkeerslichten (netwerkniveau);
 • We plaatsen aanvullende tellussen op de volgende locaties:
  • Onderwijsboulevard noord
  • Spiegeltuin
  • Leeghwaterlaan
  • Copernicuslaan
  • Christaan Huygensweg
  • Statenlaan
  • Hugo de Grootlaan

VERVOLG

De proeven zijn inmiddels afgelopen. We zijn bezig met de analyse van de verzamelde data. We verwachten daar begin 2020 klaar mee te zijn. De effecten die we hebben gezien, worden met de omgeving gedeeld. Dat doen we via deze website en tijdens een informatiemoment.

Meer informatie?

Meer info? Hebt u een vraag of opmerking? Mail deze dan naar livinglab@s-hertogenbosch.nl