Living Lab

Dit jaar bestaat het Paleiskwartier 25 jaar. In het Paleiskwartier wordt geleefd, gewerkt, gerecreëerd en gestudeerd. De mooie mix van functies brengt leven in de wijk. De wijk is in 25 jaar een voorbeeld geworden voor nieuwe ontwikkelingen in bestaand gebied.

Bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren

Op een aantal plekken in de wijk moet de bereikbaarheid en het verblijf in openbare ruimte beter. Dit is een complexe opgave. Want los van de ruimte spelen vele (tegengestelde) belangen. Met traditionele planvorming kan de voorbereiding ervan, jaren in beslag nemen.

Voor het Paleiskwartier hebben we de volgende ambities, die we in samenhang bekijken:

 • De wens om de Onderwijsboulevard veiliger en groener te maken en daarmee ruimte te maken voor verblijven; 
 • De wens om bij het Leonardo Da Vinciplein meer ruimte te maken voor verblijven en stationsontwikkelingen;
 • De doorstroming op Magistratenlaan verbeteren

Om deze doelen te halen zijn we voornemens verkeersproeven in Paleiskwartier uit te voeren.

Living Lab

Door deze proeven willen we verschillende verkeerssituaties uitproberen en testen. Dit doen we in plaats van een uitgebreid planvormingsproces. Zo’n uitprobeer-traject noemen we een Living Lab. Het testen gebeurt met tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals borden, hekken en markering.

Hoe pakt de gemeente het Living Lab aan?

We voeren een aantal experimenten uit. De gemeente heeft hiervoor voorstellen gemaakt met een selectie van gebruikers. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, nood- en hulpdiensten, justitie.

Tijdens de proeven bekijken we goed wat het verkeer doet. Hoe de verblijfruimte wordt beoordeeld. Wat het betekent voor de bewoners en de ondernemers, et cetera.

Daarvoor wordt ook een digitale enquête gebruikt om input op te halen en is door iedereen in te vullen.
Alle input vanuit de omgeving verwerken we in een rapport.

Een verkeerskundig bureau rekent de varianten door op de haalbaarheid. Dit gebeurt voordat we de maatregelen uitvoeren. Na de testen halen we de maatregelen van de weg af en herstellen we de ‘oude’ situatie weer.

Hoe zien de verkeerstesten er uit?

In de proefperiode is de Onderwijsboulevard voor het autoverkeer dicht tussen de Kraaikampen en de Jonkerstraat. Deze verkeersluwe ruimte wordt gebruikt voor sociale activiteiten. Om sluipverkeer te voorkomen wordt tijdens de proeven op 2 plekken een afsluiting geplaatst waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is. Tijdens de eerste proef wordt deze knip gemaakt in de Hugo de Grootlaan aan de Onderwijsboulevardzijde. Tijdens de tweede proef ligt de knip in de Statenlaan. Ook plaatsen we verkeerslichten op de kruising Hugo de Grootlaan - Magistratenlaan om te kijken of we daarmee de doorstroming kunnen verbeteren. Hieronder ziet u een schematische weergave van de proeven.

Afbeelding van verkeersproeven en afsluiting Onderwijsboulevard

Er is gekeken om ook een proef uit te proberen op de Leeghwaterlaan, maar dit bleek lastig uitvoerbaar te zijn met tijdelijke verkeersmaatregelen.

Wanneer gaat het plaatsvinden?

De proeven worden in de volgende periode gehouden:

 • Onderwijsboulevard dicht, tussen Jonkerstraat en Kraaikampen + knip in de Hugo de Grootlaan 
  Dinsdag 22 oktober t/m donderdag 21 november
   
 • Onderwijsboulevard dicht, tussen Jonkerstraat en Kraaikampen + knip in de Statenlaan
  Vrijdag 22 november t/m donderdag 19 december 2019

Testperiode

De proeven duren in totaal 8 weken. Deze periode wordt gebruikt om beide varianten te evalueren. We houden er rekening mee dat weggebruikers in de eerste weken altijd moeten wennen aan een gewijzigde verkeerssituatie.

Geen omleidingen

We passen bewust geen omleidingen toe. We willen zien hoe het verkeer zich aan de nieuwe situatie aanpast op eigen kracht.

Enquête

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Wat gaat goed, wat niet? En wat vindt u van het idee?
Uw input is belangrijk voor ons. Vanaf de eerste proef vindt u op deze pagina een digitale enquête.

Vul de enquête in

Evaluatie

De proeven doen we om de testen wat de effecten zijn. Hiervoor verzamelen we data: Het is belangrijk dat we de juiste data verzamelen. Tijdens de proeven halen we de volgende data op:
Per fase halen we ervaringen op van gebruikers (digitale enquête);
We observeren de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op meerdere locaties;
Dat doen we ook voor de oversteekbaarheid van langzaam verkeer op meerdere locaties;
We meten reistijden via GPS-technologie;
We berekenen omrijtijden door de afsluiting;
We halen informatie uit verkeerslichten (netwerkniveau);

We plaatsen aanvullende tellussen op de volgende locaties:
Onderwijsboulevard noord
Spiegeltuin
Leeghwaterlaan
Copernicuslaan
Christaan Huygensweg
Statenlaan
Hugo de Grootlaan

Vervolg

Na de testperiode verzamelen en analyseren we de data. We verwachten daar begin 2020 klaar mee te zijn. De effecten die we hebben gezien, worden met de omgeving gedeeld. Dat doen we via deze website en tijdens een informatiemoment. We verwachten begin 2020 een definitief besluit te kunnen nemen.

Meer informatie?

Meer info? Hebt u een vraag of opmerking? Mail deze dan naar livinglab@s-hertogenbosch.nl