Living Lab

Paleiskwartier

Dit jaar bestaat het Paleiskwartier 25 jaar. In het Paleiskwartier wordt geleefd, gewerkt, gerecreëerd en gestudeerd. De mooie mix van functies brengt leven in de wijk. De wijk is in 25 jaar een voorbeeld geworden voor nieuwe ontwikkelingen in bestaand gebied.

Bereikbaarheid verbeteren

Op een aantal plekken in de wijk moet de bereikbaarheid en het verblijf in openbare ruimte beter. Dit is een complexe opgave. Want los van de ruimte spelen vele (tegengestelde) belangen. Met traditionele planvorming kan de voorbereiding ervan, jaren in beslag nemen.

Voor het Paleiskwartier werken we aan de volgende ambities, die we in samenhang bekijken:

  • De wens om de Onderwijsboulevard veiliger en groener te maken en daarmee ruimte te maken voor verblijven; 
  • De wens om bij het Leonardo Da Vinciplein meer ruimte te maken voor verblijven en stationsontwikkelingen;
  • De doorstroming op Magistratenlaan verbeteren

Om deze doelen te halen zijn we voornemens verkeersproeven in Paleiskwartier uit te voeren.

Living lab

Door deze proeven willen we verschillende verkeerssituaties uitproberen en testen. Dit doen we in plaats van een uitgebreid planvormingsproces. Zo’n uitprobeer-traject noemen we een Living Lab. Het testen gebeurt met tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals borden, hekken en markering.

Hoe pakt de gemeente het Living Lab aan?

We voeren een aantal experimenten uit. De gemeente heeft hiervoor voorstellen gemaakt met een selectie van direct-belanghebbenden. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, nood- en hulpdiensten, justitie. Zodra de voorstellen voldoende concreet zijn, worden deze verder gecommuniceerd. Zo wordt er bijvoorbeeld een inloopavond georganiseerd.

Tijdens de proeven bekijken we goed wat het verkeer doet. Hoe de verblijfruimte wordt beoordeeld. Wat het betekent voor de bewoners en de ondernemers, et cetera.

Daarvoor wordt ook een digitale enquête gebruikt om input op te halen en is door iedereen in te vullen.

Alle input vanuit de omgeving verwerken we in een rapport. Dit rapport leggen we voor aan het gemeentebestuur. Zij maken de uiteindelijke keuze (waarbij niets doen uiteraard ook een keuze is).  

Een verkeerskundig bureau rekent de varianten door op de haalbaarheid. Dit gebeurt voordat we de maatregelen uitvoeren. Na de testen halen we de maatregelen van de weg af en herstellen we de ‘oude’ situatie weer.

Wanneer gaat het plaatsvinden?

Het is de bedoeling om verkeerstesten en bijbehorende maatregelen dit jaar nog uit te voeren. De proeven zijn van tijdelijke aard. Als de proefperiode van start gaat, horen we graag van iedereen feedback. Op basis van de evaluatie van de proeven besluit het gemeentebestuur in 2020 over een eventuele definitieve inrichting.

We houden u via deze pagina op de hoogte.  

Inloopavond

De inloopavond is gepland op donderdag 26 september tussen 19.00u en 21.00u bij de Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215 in het Grand Café. We geven dan een toelichting op de proeven die we willen doen en de achtergrond van het project. Iedereen is welkom.