Evenementenplein Paleiskwartier

Het Paleiskwartier is een bruisende wijk, bedoeld als modern stadscentrum naast de historische binnenstad. Wonen en ontspanning gaan hier goed samen. Daarom wil de gemeente een evenementenplein toevoegen aan het Paleiskwartier. Dit plein is een plek van ontmoeting en tijdens evenementen komt daar extra vermaak bij. Cultuur, ontmoeting, sport en bourgondisch genieten gaan hand in hand op het Residentieplein.  

Proces tot eerste evenementen

Op dit moment bereiden we een bestemmingsplanwijziging voor. Dit doen we in samenspraak met de omgeving en direct belanghebbenden rondom het toekomstige evenementenplein. Na de vaststelling van het bestemmingsplan volgen er nog veel meer stappen die de kaders voor evenementen bepalen: 

  • Evenementenbeleid: dit geldt voor alle evenementen ongeacht locatie in de gemeente; 
  • Evenementenkalender: dit is de jaarlijkse verdeling van alle evenementen op alle locaties in de openbare ruimte; 
  • Locatieprofiel: specifiek voor elke locatie gebruiksregels over o.a. verkeer en geluidsrichting. Maar ook praktische informatie over voorzieningen en hoe omgeving te betrekken; 
  • Evenementenvergunning: per evenement worden voorschriften op het gebied van veiligheid, openbare orde, volksgezondheid en milieu gegeven. 

Participatieproces bestemmingsplanwijziging

In het najaar van 2022 hebben we belanghebbenden opgeroepen om actief mee te denken over het gebruik van het toekomstige plein. Hierna hebben we aan het begin van de zomer in 2023 een nieuwe informatieavond georganiseerd waarin we belanghebbenden hebben laten zien wat we met de reacties hebben gedaan. Op basis van deze laatste informatieavond wordt momenteel het definitieve voorstel uitgewerkt.  

Hoe gaat het nu verder?

Wij werken de ideeën voor het gebruik als evenementenplein verder uit in een ontwerp bestemmingsplan. Hierover neemt het college van Burgemeester en Wethouders naar verwachting in het najaar 2023 een besluit. Wij verwachten het ontwerp bestemmingsplan daarna ter inzage te kunnen leggen. Dit is een aparte (bestemmingsplan)procedure waarop een ieder de mogelijkheid heeft om te reageren. Het besluit dat de gemeente over het bestemmingsplan van dit plein neemt, vindt u op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving speelt. De verwachting is dat de oplevering en het gebruik van het plein pas plaatsvinden, nadat de nieuwbouw van appartementencomplex Palazzo klaar is. Dat is naar verwachting in de 2e helft van 2025. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. Hier vindt u misschien antwoord op uw vragen.

Vraag en antwoord