Evenementenplein Paleiskwartier

Het Paleiskwartier is een bruisende wijk, bedoeld als modern stadscentrum naast de historische binnenstad. Wonen en ontspanning gaan hier goed samen. Daarom wil de gemeente een evenementenplein toevoegen aan het Paleiskwartier. Dit plein is een plek van ontmoeting en tijdens evenementen komt daar extra vermaak bij. Cultuur, ontmoeting, sport en bourgondisch genieten gaan hand in hand op het Residentieplein.  

Participatieproces bestemmingsplanwijziging

In het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 hebben we belanghebbenden opgeroepen om actief mee te denken over het gebruik van het toekomstige plein. Naar aanleiding hiervan is het voorstel voor de invulling een aantal keren aangepast en is het voorstel nu definitief uitgewerkt in de vorm van een ontwerp bestemmingsplan.  

Hoe gaat het nu verder?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan evenemententerrein Paleiskwartier’ (NL.IMRO.0796.0002506-1301) ligt met ingang van 11 december 2023 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Via ‘vraag en antwoord’ kunt u lezen hoe dat werkt.  

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. 

Ook vindt u de stukken op onze gemeentelijke website of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden). 

Heeft u nog vragen?

Hieronder vindt u een ‘vraag en antwoord’ rubriek. Hier zijn ook de vragen aan toegevoegd die tijdens de omgevingsdialoog in het voorjaar 2023 door de bewoners zijn gesteld. Hier vindt u misschien ook antwoord op uw vragen.  

Vraag en antwoord