Noorderplas

De beschoeiing en damwanden aan de aan de noordelijke en oostelijke kant van de Noorderplas zijn aan vervanging toe. Dat is de kant van het Palermopad en Polsbroek. De oevers verzakken en dienen weer verstevigd te worden. In plaats van het vervangen van de damwand en beschoeiing, willen wij waar mogelijk een natuurvriendelijke oever aanleggen. 

Hoe gaan we dat doen?

Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever halen we de beschoeiing of damwand weg en maken we een helling. Zo ontstaat er een oever met een geleidelijke overgang van water naar land. Op sommige plekken lukt dit niet helemaal. Dan is er niet genoeg ruimte om zo’n oever aan te leggen, of de golfslag is te sterk waardoor de oever niet stabiel blijft. We verstevigen de oever door stenen te gebruiken. Het blijft ondanks de stenen een goede voedingsbodem voor begroeiing.

Natuurvriendelijke oevers

We hebben als gemeente de taak om de openbare ruimte zoveel mogelijk ecologisch en duurzaam in te richten, waarbij we rekening houden met biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat langs de oevers verschillende bloeiende plantsoorten gaan groeien. Dit zorgt voor een belangrijk leef-, broed en rustgebied voor verschillende diersoorten, zoals bijvoorbeeld vlinders, reptielen en jonge vissen. Daarnaast zorgt de investering in het groen ook voor een prettige, gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

Aangepaste ontwerp

Op maandag 11 juli hebben wij op de inloopbijeenkomst de eerste plannen voor de oevers van de Noorderplas met omwonenden gedeeld en hun reactie hierover gevraagd. We hebben op en na de bijeenkomst veel reacties ontvangen. Deze gaan vooral over het zicht op de plas, de toegankelijkheid en de veiligheid. We zijn met enkele bewoners persoonlijk in gesprek gegaan en hebben met de voorzitter van de wijkraad gesproken. Met de verschillende wensen en belangen zijn we terug gegaan naar de tekentafel. Naar aanleiding van de reacties hebben we het plan aangepast.

Belangrijkste aanpassingen

In het aangepaste ontwerp gaan we op een aantal locaties damwand terugplaatsen. Dit doen we langs het Palermopad en langs de Polsbroek ter hoogte van de Kwartierenlaan. Voor het eiland (Palermopad) was eerst het plan om een natuurvriendelijke oever met stenen aan te leggen. Nu brengen we voor een groot deel damwand terug aan. Ook leggen we 4 nieuwe visstekken aan. Zo zorgen we ervoor dat vissen op verschillende plekken rondom de Noorderplas mogelijk blijft, ook voor mensen met een beperking. 

Het is niet zeker of er rietkragen gaan groeien langs de oevers. Maar mocht dit wel het geval zijn, dan passen we het maaibeleid aan voor de Noorderplas. We maaien dan 1 of 2 keer per jaar, zodat rietkragen (als ze hier gaan groeien) nooit hoger dan 2 meter worden. Zo voorkomen we dat het zicht op de plas veel minder wordt.

Download het aangepast ontwerp (pdf)