Geleidelijke verplaatsing

Het woord ‘flexwonen’ past hier eigenlijk niet meer. Een groot deel van de woningen blijft hier namelijk maximaal 15 jaar. Bewoners krijgen in die gevallen een huurcontract tot de einddatum van de tijdelijke vergunning. Binnen 7 en 15 jaar verhuist een deel van de woonerven naar andere plekken in de Noordoosthoek of elders in de stad. Bewoners kunnen meeverhuizen als ze willen. Het grote voordeel is dat bewoners alle gelegenheid krijgen om met elkaar een band op te bouwen. Op deze plekken bouwen we dan nieuwe woningen die permanent blijven staan. Met deze nieuwe manier van gebiedsontwikkeling verandert het woongebied geleidelijk en is er geen harde scheiding meer tussen tijdelijke en permanente bebouwing.

Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2023 de eerste twee woonerven aangelegd worden met in totaal dertig houten woningen. De rest van de erven volgen dan later. 

Een aantal erven met in totaal zo’n 85 woningen in het noordwestelijke deel blijft permanent staan. Hieronder zie je om welke erven het gaat. 
 

Plattegrond erven met toelichting