Bodemsanering Onderwijsboulevard

We gaan de komende jaren de bodem ter plekke van de Onderwijsboulevard en ten westen daarvan saneren. Dit gebeurt volledig ondergronds via biologische sanering. Dat is een methode waarbij het bodemleven de aanwezige verontreiniging omzet in onschadelijke stoffen. Hiervoor gaan we de komende maanden de saneringsinstallatie aanleggen.

Hoe is de verontreiniging ontstaan?

Ter plaatse van de Onderwijsboulevard en aan de westkant daarvan is sprake van een grondwaterverontreiniging. Deze verontreiniging is in het verleden ontstaan door bedrijfsactiviteiten op het vroegere bedrijventerrein de Wolfsdonken (huidig Paleiskwartier). Door lekkage vanuit de riolering is de verontreiniging onder de Onderwijsboulevard terechtgekomen en vandaar uit verder verspreid. Vanuit het oogpunt van algemene milieuzorg gaat de gemeente de verontreiniging aanpakken. De verontreiniging levert geen risico’s op voor de gezondheid van bewoners.

Wat is het voor verontreiniging?

Het gaat zogenaamde vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl). Dergelijke stoffen zaten in ontvettings- en schoonmaakmiddelen die vroeger door verschillende bedrijven op de Wolfsdonken gebruikt werden. De verontreiniging zit in de ondergrond), op meer dan 4 meter diepte.
De verontreiniging levert geen risico’s op voor de gezondheid van bewoners.

Wie is verantwoordelijk voor de aanpak van de verontreiniging?

De overheid is volgens de Wet Bodem verantwoordelijk voor de aanpak van de verontreiniging. De gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat de verontreiniging aanpakken vanuit het oogpunt van algemene milieuzorg en heeft Mourik opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren.

Welke overlast geven de werkzaamheden?

We informeren direct omwonenden vooraf over de werkzaamheden en welke overlast zij hiervan kunnen ondervinden.

Lees hieronder de bewonersbrieven:

Bewonersbrief 25 augustus 2022 (pdf) Bewonersbrief 10 augustus 2022 (pdf) Bewonersbrief 12 juli 2022 (pdf) Bewonersbrief 4 juli 2022 (pdf) Bewonersbrief 20 september 2022 (pdf)

Update werkzaamheden

Vanaf maandag 20 juni 2022 is Mourik Infra gestart op de Onderwijsboulevard met het werk voor deze grondwatersanering. Op verschillende locaties op en naast de Onderwijsboulevard hebben ze het grondwatersaneringssysteem aangelegd, bestaande uit bronnen en leidingwerk.
Hierna, in de zomervakantie, zijn ze verdergegaan met de aanleg van dit systeem op de scholenterreinen van het Koning Willem 1 College en het Van Maerlant College. Vervolgens is het systeem uitgebreid naar de Professor Keesomstraat, Buys Ballotweg, Concordialaan en een klein gedeelde van de Oude Vlijmenseweg. 

Laatste werkzaamheden aanleg 

In oktober 2022 verwachten ze het laatste gedeelte van het systeem aan te leggen in de Oude Vlijmenseweg en Concordialaan en plaatsen ze hierna de grondwatersaneringsinstallatie. Hiermee is de eventuele (verkeers-)overlast ook ten einde. 
Deze installatie komt in de grasstrook langs de Simon Stevinweg te staan, aan de kant van het Koning Willem 1 College. 

Biologische sanering

Naast de aanleg van de laatste leidingen voor het systeem, zijn ze op dit moment ook het grondwater aan het bemonsteren. Dit houdt in dat ze de huidige kwaliteit van het water meten. De komende jaren, ten tijde van de grondwatersanering, zullen ze door middel van peilbuizen de kwaliteit van het water blijven meten om de voortgang van de sanering te kunnen monitoren.

Informatie over de werkzaamheden

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Bo Stempher, Omgevingsmanager van Mourik Infra, per mail via bo@trafficandmore.nl of telefonisch via 06 - 51 53 05 84.