Bodemsanering Onderwijsboulevard

We gaan de komende jaren de bodem ter plekke van de Onderwijsboulevard en ten westen daarvan saneren. Dit gebeurt volledig ondergronds via biologische sanering. Dat is een methode waarbij het bodemleven de aanwezige verontreiniging omzet in onschadelijke stoffen. Hiervoor gaan we de komende maanden de saneringsinstallatie aanleggen.

Hoe is de verontreiniging ontstaan?

Ter plaatse van de Onderwijsboulevard en aan de westkant daarvan is sprake van een grondwaterverontreiniging. Deze verontreiniging is in het verleden ontstaan door bedrijfsactiviteiten op het vroegere bedrijventerrein de Wolfsdonken (huidig Paleiskwartier). Door lekkage vanuit de riolering is de verontreiniging onder de Onderwijsboulevard terechtgekomen en vandaar uit verder verspreid. Vanuit het oogpunt van algemene milieuzorg gaat de gemeente de verontreiniging aanpakken. De verontreiniging levert geen risico’s op voor de gezondheid van bewoners.

Wat is het voor verontreiniging?

Het gaat zogenaamde vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl). Dergelijke stoffen zaten in ontvettings- en schoonmaakmiddelen die vroeger door verschillende bedrijven op de Wolfsdonken gebruikt werden. De verontreiniging zit in de ondergrond, op meer dan 4 meter diepte.
De verontreiniging levert geen risico’s op voor de gezondheid van bewoners.

Wie is verantwoordelijk voor de aanpak van de verontreiniging?

De overheid is volgens de Wet Bodem verantwoordelijk voor de aanpak van de verontreiniging. De gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat de verontreiniging aanpakken vanuit het oogpunt van algemene milieuzorg en heeft Mourik opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren.

Welke overlast geven de werkzaamheden?

We informeren direct omwonenden vooraf over de werkzaamheden en welke overlast zij hiervan kunnen ondervinden.

Lees hieronder de bewonersbrieven:

Bewonersbrief 10 augustus 2022 Bewonersbrief 12 juli 2022 Bewonersbrief 4 juli 2022

Informatie over de werkzaamheden

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Bo Stempher, Omgevingsmanager van Mourik Infra, per mail via bo@trafficandmore.nl of telefonisch via 06-51 53 05 84.