Annapark

De gemeente werkt aan ‘een groter, sterker Annapark’. Daarbij geldt dat we het park kwalitatief willen verbeteren, een passende invulling willen geven aan woningbouw en dit zo veel mogelijk in goed overleg willen doen met bewoners in de omgeving.

Hierover was op woensdagavond 25 november 2020 een digitale bewonersbijeenkomst. Stedenbouwkundig en onafhankelijk bureau SpaceValue gaf daarbij een presentatie over hoe zij de locatie bekijken. Het bureau is gespecialiseerd in het combineren van dialoog en planvorming, en ze werken veel met ruimtelijke verbeeldingen. Vragen die aan bod kwamen, waren onder andere wat het park nu is, welke dromen er voor de plek zijn, wat het park in de toekomst kan worden en hoe kan het gaan dienen als het groene hart van de wijk.

Tijdens de bewonersavond waren er vier deelsessies waarin in kleinere groepen met bewoners werd doorgepraat over de mogelijkheden en wensen. Daarvan zijn een aantal weergaves gemaakt. Als je het verslag van de bewonersavond nog een keer wil nalezen kan dat door het verslag (pdf) te downloaden.

Heeft u vragen over dit project, wilt u de presentatie nog een keer nalezen of bent u benieuwd naar de weergaves? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.