Restauratie Huis van Bosch

Verlaan & Bouwstra architecten maakt het ontwerp voor de restauratie van het rijksmonument ‘De Kleine Winst’. Dit pand aan de Markt 29 wordt het ‘Huis van Bosch’.

Door de eeuwen heen bleven veel originele onderdelen in het gebouw bewaard. De restauratie van het Huis van Bosch geeft straks een uniek kijkje in 8 eeuwen Bossche bouwhistorie. Verlaan & Bouwstra heeft deze historische gelaagdheid van het huis optimaal benut. Daarbij zetten zij in op een zo duurzaam mogelijke restauratie.

Het ontwerp restauratieplan houdt ook rekening met de wensen van de Stichting Jheronimus Bosch Centrum. Zij ontwikkelen een concept voor het woonhuismuseum 'Huis van Bosch'. Het Jheronimus Bosch Art Center gaat het woonhuismuseum exploiteren in samenwerking met de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.

Architect
Verlaan & Bouwstra architecten is specialist in de restauratie en herontwikkeling van erfgoed. Eerder maakten zij al een bouwkundige opname van het gebouw en een haalbaarheidsplan voor de restauratie. Zij hebben al diverse restauratieprojecten op hun naam staan, waaronder de herbestemming van kasteel Ruurlo tot Museum More. Daar lieten zij al zien in staat te zijn slimme oplossingen en nieuwe onderdelen te combineren met een historische omgeving.

Planning
De opdracht aan Verlaan & Bouwstra architecten is in oktober 2019 gegund. Inmiddels ligt er een ontwerp en is de aanbesteding voor een aannemer afgerond. Medio november 2020 is aannemingsbedrijf Nico de Bont gestart met de restauratie. Naar verwachting opent het Huis van Bosch eind 2021 de deuren.