Wat wij doen

In gemeente ‘s-Hertogenbosch vinden we het belangrijk dat niet al het regenwater in het riool terecht komt. En dat water weg kan zakken tussen tegels en bestrating. Daar waar mogelijk nemen we daarvoor maatregelen. We dagen ontwerpers uit tot vernieuwende oplossingen.

De Groote Wielen en Haverleij

Foto van een vijver met hemelwater in de Groote Wielen.

Foto van regenpijp en afvoer van water.

In nieuwe woonwijken maken we al meteen oplossingen voor de gevolgen van hevige regenval. Het zijn manieren waarmee het water boven de grond weggeleid wordt. Op die manier hebben bewoners zo min mogelijk last van bijvoorbeeld ondergelopen straten. En bijkomend voordeel is dat het water niet direct in het riool verdwijnt.

Foto van een straat in de Groote Wielen waar drie kinderen op de fiets zitten.

Foto van hemelwater in de Groote Wielen.

’s-Hertogenbosch West

De waterberging in ’s-Hertogenbosch West is aangelegd om tijdelijk grote hoeveelheden regenwater op te slaan. Dit voorkomt bij hevige regen verdere wateroverlast in de wijk.

Schutskamp en Kruiskamp

We hebben in de wijken Schutskamp en Kruiskamp grootschalig afgekoppeld. Het gaat in totaal om 550 woningen. Het afkoppelen houdt hier in dat het regenwater nu niet in het riool terecht komt, maar in een speciaal ‘schoonwater-riool’. Dit water stroomt naar een oppervlaktewater in de buurt.

Groene daken

In ’s-Hertogenbosch zijn al meer dan 130 groene daken aangelegd. Ze houden het water vast wanneer het hard regent. En daarnaast ziet het er ook nog eens mooi uit. De gemeente geeft er bovendien subsidie voor. Begin 2018 telde ’s-Hertogenbosch al zo’n 40.000 vierkante meter aan groene daken.

Foto van een groen dak op meerdere schuren naast elkaar.

Eikendonkplein

In Nederland legden we met het Eikendonkplein een van de eerste waterpleinen aan. Bij zware regenval vangt het plein het regenwater van de daken en stoepen op. Na de regenbui stroomt het water dan weer langzaam weg. Hierdoor houden de aanwonende bewoners droge voeten. Én het plein is bij droog weer een mooie plek voor kinderen om te spelen of om te zitten of te wandelen.

Foto van het Eikendonkplein.

Transferium Zuid

De parkeerplaatsen van transferium Zuid hebben waterdoorlatende tegels. Dat heeft een aantal voordelen. Zo kan het regenwater eenvoudig in de bodem wegzakken. Hiermee wordt het grondwater aangevuld en het riool ontlast. En daardoor wordt wateroverlast daar ter plekke voorkomen.

Foto van de parkeerplaats Transferium Zuid.