Transitievisie Warmte

In 2045 wil de gemeente dat ’s-Hertogenbosch een klimaat neutrale stad is. Dat betekent dat we als stad evenveel uitstoten als dat er weer opgenomen wordt. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig, want 2045 klinkt nog ver weg maar om op tijd de doelen te halen zullen we nu aan de slag moeten.

Om in 2045 klimaatneutraal te zijn zullen we moeten kijken naar alternatieven voor aardgas, huizen zullen beter geïsoleerd moeten worden en er zullen op meer plekken in de gemeente zonnepanelen en windmolens moeten komen voor de opwek van groene stroom. Om te kijken welke stappen we als gemeente met onze partners en inwoners moeten nemen de komende jaren, hebben we een Transitievisie Warmte gemaakt. Hierin hebben we een analyse gemaakt van de opgave waar we als ’s-Hertogenbosch mee te maken krijgen op het gebied van de energietransitie. 

In deze Transitievisie Warmte hebben we ook een aantal standpunten opgesteld die we belangrijk vinden bij tijdens dit hele proces. Zo moet een alternatief voor aardgas betrouwbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. In zeven buurten gaan we de komende jaren onderzoek doen naar de mogelijkheden van een collectief warmtenet zodat deze buurten mogelijk gezamenlijk van het gas af kunnen. 

Bekijk hieronder de volledige Transitievisie Warmte en lees waar we ons als gemeente de komende jaren op focussen.  

Transitievisie Warmte (pdf)