Sprout

SPROUT en stedelijk mobiliteitsbeleid SPROUT is een samenwerking van 29 Europese partners, zoals universiteiten, onderzoeksinstituten en steden. De laatste jaren groeit het aandeel van ‘nieuwe mobiliteitsdiensten’ in steden, zoals deelauto’s, deelfietsen, elektrische steps en nieuwe vormen van voertuigen in diverse steden in Europa. Deze nieuwe initiatieven worden vaak vanuit markt of samenleving geïnitieerd. De veranderende stedelijke mobiliteitsomgeving vormt een grote uitdaging voor mobiliteitsbeleid in steden. SPROUT wil het stedelijk mobiliteitsbeleid ondersteunen door op basis van praktijkervaringen innovatieve oplossingen toe te passen en zo het toekomstig lokaal beleid mee te sturen. Hierbij geldt dat de transitie naar duurzame stedelijke mobiliteit een tweede-gemene deler is: alle steden kennen een min of meer gelijke opgave: klimaat, leefbaarheid en inclusieve mobiliteit. Als hoofdstad van Noord-Brabant nemen we deel aan dit driejarig onderzoekprogramma en leggen we de focus op het leren van deelmobiliteitsinitiatieven en slimme schone bevoorradingsinitiatieven.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch vormt hierin een validatiestad wat betekent dat we bestaande initiatieven beoordelen. Het programma ging van start in september 2019 en loopt drie jaar, tot en met 2021.

Terug naar duurzame mobiliteit
Terug naar overzicht