Prestatieafspraak

De gemeente Den Bosch, de vier corporaties in Den Bosch en het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch (SHP) sloten in 2018 het Duurzaamheidsakkoord 2018-2025. Het akkoord gaat in op vier thema’s: Energie, Circulariteit, Klimaatadaptatie en biodiversiteit en Mens. De ambitie is dat in 2045 in ’s-Hertogenbosch de woonwijken (woningen én woonomgeving) volledig duurzaam zijn: CO2 - en energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. De inwoners van ’s-Hertogenbosch wonen bewust en duurzaam in een gezonde omgeving. In deze publicatie wordt het thema Circulariteit toegelicht.

Als je het over 'footprint' hebt....
Deze publicatie is één in de reeks ‘Bouwstenen energiebesparing in prestatieafspraken’, gemaakt in opdracht van Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Woonbond, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees hier het gehele rapport (PDF)
Terug naar overzicht