Wijklaadplannen verder ontwikkeld

Alle inwoners van de gemeente zijn de afgelopen weken uitgenodigd om hun favoriete plek voor een laadpaal in hun wijk aan te geven via een digitale kaart. De komende jaren komen er namelijk steeds meer elektrische auto’s in onze gemeente. De gemeente stimuleert dit graag, want het draagt bij aan en schone en leefbare gemeente. 

Om elektrische auto’s op te laden, laten we de komende jaren meer laadpalen plaatsen bij openbare parkeerplekken in alle wijken en dorpen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Van 23 april tot en met 4 juni konden inwoners van de hele gemeente meedenken waar in hun wijk of buurt het beste laadpalen geplaatst kunnen worden. We hebben veel positieve reacties gehad en ook een aantal suggesties ter verbetering. We gaan nu alle inbreng bekijken. Daarna stellen we een definitief plan per wijk op. We verwachten dat het plan in september 2021 wordt vastgesteld. 

Op basis van dit plan laten we de komende jaren stapsgewijs de nieuwe laadpalen plaatsen. Dit gebeurt op basis van de verwachte behoefte. Dus hoe meer elektrische auto’s we verwachten, hoe meer laadpalen we plaatsen. 

Huidige aanpak plaatsing laadpalen 

Totdat de plannen per wijk zijn vastgesteld, blijven we onze huidige aanpak volgen. Een bewoner of werknemer binnen de gemeente kan een publieke laadpaal aanvragen. Een marktpartij kijkt, in samenwerking met de gemeente, of er een laadpaal gerealiseerd kan worden in de buurt van de aanvrager. Wilt u een publieke laadpaal aanvragen, kijk dan op www.s-hertogenbosch.nl/elektrischrijden voor meer informatie. 
Op welke locaties al laadpalen staan of binnenkort komen zie je op deze kaart

Plaatsing laadpalen in West en de binnenstad

Voor de wijken Binnenstad en West heeft de gemeente de plekken voor toekomstige laadpalen in december 2020 al vastgesteld. Bewoners hebben daarover in het najaar van 2020 kunnen meedenken. Ze zijn te vinden in deze kaart