's-Hertogenbosch klimaatneutraal

De gemeente heeft de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Dat wil zeggen dat we dan duurzaam wonen en werken: zonder negatieve invloed op het klimaat. Samen met bedrijven, organisaties en bewoners gaan we aan de slag om die duurzame stad te bouwen. Daarbij komen naast energiebesparing en duurzame energie ook thema’s als vervoer, inkopen, groen, water en een gezonde leefstijl in beeld.

Het behalen van de 2050-doelstelling vraagt om inzet van iedereen. Zo moeten we accepteren dat het stadsbeeld en het landschap veranderen als we inzetten op duurzame energie. Gemeente 's-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Daarvoor moet nog veel gebeuren. Tegelijk gebeurt er al veel, en verwachten we veel van nieuwe ontwikkelingen. 

Bekijk de animatie wat ons nog te doen staat voor een klimaatneutraal 's-Hertogenbosch.

Meer informatie op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Terug naar overzicht