Elektrische deelscooters

Sinds de zomer is GO Sharing ook in Den Bosch! Er rijden 100 elektrische deelscooters rond in onze gemeente. Deelmobiliteit is sterk in opkomst. We zetten hier als gemeente steeds meer op in. De gedachte is dat door zero emissie deelmobiliteit aan te bieden bewoners meer keuze hebben aan duurzame vervoermiddelen, naast lopen, fietsen en bus. De 100 scooters staan verspreidt over de wijken en kernen binnen een zogeheten ‘servicegebied’. Dat is een digitaal gebied waarbinnen scooters gestald en opgehaald mogen worden. Uitgesloten zijn parken en een deel van de binnenstad waar scooters al verboden was. In feite gelden dezelfde verkeersregels voor de deelscooters als reguliere scooters en fietsen: veilig gebruik, veilig stallen met inachtname van de algemene verkeersregels.

De scooters zijn ‘smart’, en dat wil zeggen dat GO Sharing kan zien waar ze zich bevinden, waar ze gestald staan, wie de laatste gebruiker is en doordat er juist een digitaal servicegebied is, is afmelden op plekken waar dat niet mag onmogelijk. Er zit ook een snelheidsbegrenzer op van 25 km/uur, dezelfde snelheid als e-bikes hebben. Doordat de scooters onder de categorie snorfiets vallen, is geen helm benodigd. Wel dienen gebruikers een rijbewijs te hebben. Gebruikers dienen zich aan te melden via de GO Sharing app en hun rijbewijs te uploaden. Bij onjuist gebruik neemt Go Sharing maatregelen: waarschuwing, boete of blokkeren van de account.

Website van GO Sharing
Terug naar duurzame mobiliteit
Terug naar overzicht