Duurzaamheidsjaarverslag ’s-Hertogenbosch 2019

OP WEG NAAR EEN AANTREKKELIJKE, LEEFBARE EN DUURZAME GEMEENTE

Samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch! Dat is onze slogan sinds de vaststelling van onze duurzaamheidsvisie door de Bossche gemeenteraad in 2019. Inmiddels zetten we flinke stappen om onze duurzaamheidsambities voor 2050 te realiseren. Samen met inwoners, bedrijven en andere partners werken we aan:

  • Een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving;
  • Een CO2-neutrale gemeente;
  • Waardebehoud van grondstoffen;
  • Duurzame mobiliteit.


Lees hier het Duurzaamheidsjaarverslag ’s-Hertogenbosch 2019 (PDF)
Lees hier de CO2-rapportages - Gebiedsgerelateerde carbon footprint (PDF)
Terug naar overzicht

Klik op de onderstaande figuren uit het jaarverslag om deze te vergroten (opent in apart venster):