Zero Emissie Stadslogistiek ’s-Hertogenbosch: Een routekaart naar 2025

ʼs-Hertogenbosch gaat voor een leefbare gemeente waarin alle vervoer slim, schoon en veilig is.  Schone en slimme bevoorrading van onze binnenstad is hierbij een belangrijk thema. We werken hierin actief samen met verschillende partijen en stakeholders op het gebied van bevoorrading. We hebben onze gezamenlijke ambitie en de daarbij behorende acties vastgelegd.  “Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek.  

Wethouder Ufuk Kâhya: “We hebben een prachtige binnenstad. Met mooie steegjes, monumentale gebouwen en veel bewoners, winkeliers, bedrijven en horeca. Om te zorgen dat iedereen hier fijn kan wonen, leven en werken, gaan we voor schone bevoorrading. Dus zonder uitstoot en met minimale geluidsoverlast. Ook willen we optimale bevoorradingsstromen. Met zo min mogelijk hinder van vrachtwagens en bestelbussen in de openbare ruimte. Onze uitdaging blijft om steeds de balans te zoeken tussen de bereikbaarheid van de binnenstad en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen maar zetten we hier, samen met 30 partners, onze schouders onder.”

Met onze schone en slimme stadslogistiek lopen we voorop in Nederland. In het begin van 2021 is het besluit genomen om een zero-emissiezone in te voeren per maart 2025. In de tussentijd stimuleren we duurzame logistiek volop.

Op 15 oktober 2021 ondertekenden gemeente ‘s-Hertogenbosch en 30 partners de Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek. 

Lees het hele plan met routekaart (pdf oktober 2021)

Bovenstaande pdf voldoet (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier

Aansluiten bij de Bossche Green Deal? Neem contact op via het digitaal contactformulier.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Lees de laatste editie.

Inschrijven