Woensdag 28 oktober

Het evenement vindt plaats op het Stadskantoor, Wolvenhoek 1 in ’s-Hertogenbosch. De side events vinden elders in de stad, bij één van onze partners, plaats.

09.00 - 09.45 uur 4ever DigiClever

Lionsclub ’s-Hertogenbosch Bastion verstrekt 160 tot 180 Chromebooks voor alle brede scholen in ’s-Hertogenbosch. Het geld voor de Chromebooks is bijeengebracht op De Bossche Haringparty 2019 en met subsidie van de gemeente. Daarnaast hebben leveranciers een bijdrage geleverd. Hiermee leveren ze een structurele bijdrage aan digitaal onderwijs voor kansarme kinderen.

Aanmelden

10.00 - 11.00 uur Een Kindercollege over Data Science! 

Professor Eric Postma en professor Max Louwerse vertellen alles over robots, kunstmatige intelligentie en andere digitale veranderingen en aspecten. Wat is dat nou precies, Data Science? Gaan robots de wereld veranderen? Hoe reageren wij daar als mensen op en wie heeft uiteindelijk de langste adem? De mens of de machine? In het kindercollege worden de kinderen uitgedaagd hierover mee te praten en na te denken. 

Leeftijd: groep 7 en 8. Het kindercollege wordt live gestreamd naar alle basisscholen in Den Bosch.

Aanmelden

11.00 – 12.00 uur in gesprek met kinderen (groep 7 en 8) over data

Hoe denken kinderen in de leeftijd van 10 – 12 jaar over het gebruik van data, wat vinden zijn dat wel en wat niet mag?
Eva Willems leidt het gesprek.

12.00 – 14.00 uur Data & Crime, veiligheid

12.00 – 12.45 uur Rondetafelgesprek Veiligheid door toegepaste tech

Sessie over tech toepassingen als oplossing voor veiligheid gerelateerde uitdagingen gedurende de COVID-19 crisis. De Nationale Politie brengt bezoekers op de hoogte met voorbeelden uit de praktijk, waaronder solo surveillance en Blue Force Tracking. Daarnaast zullen onze experts een inkijk geven in de toepassingen van nieuwe technologieën, waaronder het gebruik van wearables.
Deelnemers rondetafel:

 • Kol. Nicole de Wolf (Hoofd Algemeen Overleg Commando Landstrijdkrachten, Landmacht)
 • Karlo Hering (senior consultant, Versatec)
 • Marc Wiebes (Innovatiemanager, Nationale Politie)
 • Kenny Pool (Digital Transformation Expert, Dell)

Gespreksleider: Irene van Kemenade, Koninklijke Marechaussee.

12.50 – 13.45 uur: JADS Lecture Crime – Giuseppe Cascavilla (Postdoc Researcher at JADS) (engelstalige lecture)

Giuseppe Cascavilla is a PostDoc researcher at the Eindhoven University of Technology, Jheronimus Academy of Data Science, in s'Hertogenbosch, The Netherlands. Giuseppe Cascavilla completed his Ph.D. in Sapienza - University of Rome in 2018 with a thesis "Privacy Issues in Online Social Networks". His research interests lie mainly in cyber criminal activities monitoring in surface-deep-dark web, protection of cyber physical spaces, user profiling from social media activities, reidentification of personal emotions. Giuseppe Cascavilla is actually involved in the projects ANITA, PRoTECT, VISOR, and Cyber Physical Spaces Protection of Rotterdam Harbor where he is an active contributor and researcher.

Aanmelden

14.30 – 15.30 uur Energiesystemen van de toekomst – wat is de rol van ICT en data?

Hoe zorgen we voor betaalbare en betrouwbare energie, waarbij ICT en gebruik van data een belangrijke rol spelen. Na een korte inleiding van namens JADS over energiesystemen gaan de tafelgasten met elkaar en met het publiek o.l.v. Serge van den Berg (partner, Het EnergieBureau) in gesprek over energiesystemen van de toekomst. 
Inleiding door Thomas Castelijns, senior Data Scientist Enexis Netbeheer BV

Tafelgasten:

 • Mike van der Geld, wethouder Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur, gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Steven Twigge, Switch Energy
 • Tijn Swinkels, co-founder en CTO Dens

Aanmelden

15.45 – 17.30 uur Slimme mobiliteit. Hoe zetten we data in voor slimmer, duurzamer en efficiënter verkeer en vervoer

Moderator Rob Nijskens, Senior strateeg stadsontwikkeling, data en digitalisering, Gemeente ’s-Hertogenbosch.

15.45 - 16.30 uur Versnellen? Data-gedreven logistiek in Zuid-Nederland!

Het gaat goed met de logistiek en economie in Zuid-Nederland. Dat heeft gevolgen voor de economische bereikbaarheid, de leefbaarheid en het milieu. Waar de logistieke sector verantwoordelijk wordt gehouden voor een deel van het bereikbaarheidsprobleem, geeft zij zelf aan ook onderdeel te willen zijn van de oplossing.
Logistiek ondernemers verwachten de meeste impact binnen de sector van: samenwerken, data delen en de doorvertaling naar relevante inzichten om de dienstverlening te verbeteren. SmartwayZ.NL en Logistics Community Brabant zetten daarom in op een data-gedreven aanpak om de dialoog tussen logistieke bedrijven en wegbeheerders te verbeteren. Kern van de oplossing is het samenbrengen van logistieke, bereikbaarheid- en ruimtelijke data om daarmee knelpuntanalyses in het logistieke proces te identificeren en optimaliseren. Naast het slim organiseren van het logistieke proces, is er ook veel aandacht voor een betere doorstroming van het verkeer, minder brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot.

Janneke Nijsing (SmartwayZ.NL) en Joost de Kruijf (LCB) verzorgen een Data Talk met diverse voorbeelden van data-toepassingen in de logistiek, zoals Transport Radar (Route42) en Atlas De Leefbare Stad (LCB).

16.45 – 17.30 uur Rondetafelgesprek over: slimme mobiliteit, de stad als living lab, inzet onderzoeksresultaten door beleidsmakers, naar innovatieve toepassingen 

Tafelgasten o.a.:

 • Ufuk Kâhya, wethouder duurzame mobiliteit, talentontwikkeling en welzijn gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Dorien Lathouwers, Mede-initiatiefnemer 073elektrisch
 • Mariska Slots, Mobiliteitsontwikkelaar Zuid Nederland, Regiodirectie Zuid NS
 • Marianne Linde, directeur Duurzame Stad gemeente Tilburg, lid netwerk SmartwayZ.NL

Aanmelden

(IM)POSSIBLE BODIES: (virtuele) expositie + programma

(IM)POSSIBLE BODIES is een interactieve ervaringstentoonstelling over cyborgs, data en kunstmatige intelligentie, op locatie in ’s-Hertogenbosch én online, van 23 oktober tot 1 november. Cyborgs zijn versmeltingen tussen mens en machine. Door protheses en implantaten, smartphones en digitale twins zijn we alllemaal cyborgs. Maar hoe ziet onze toekomst met steeds meer nieuwe technologieën eruit? Duik in de multidimensionale ervaring van (IM)POSSIBLE BODIES en ontdek wat het betekent om cyborg (en om mens) te zijn!

• Tentoonstelling met augmented reality (AR), interactieve virtual reality (VR)-installaties en bewegende sculpturen.  (entree)

• Digitale kunstwerken in een meeslepende virtuele ervaring, online via de laptop en via een speciale app (gratis).

• AR City tour via VVV. (gratis)

• Uitgebreid contextprogramma. (gratis)

DIGITAAL ERFGOED – BIG DATA UIT HET VERLEDEN

Locatie: Het Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4, 's-Hertogenbosch
Welke kansen bieden ‘big data uit het verleden’? Hoe kan erfgoed een inspiratiebron zijn voor de toekomst? Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Na een periode van grootschalige digitalisering is het nu tijd om de digitale collecties te gebruiken. Door slimme verbindingen tussen collecties tot stand te brengen kunnen gebruikers ieder object in een veel rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. Daar ligt de maatschappelijke winst.

Sprekers uit het erfgoedveld delen hun kennis en ervaringen op gebied van digitaal erfgoed, waarna er tijd is voor vragen en antwoorden. We sluiten de middag af met het startsein van de Den Bosch Time Machine en de ondertekening van het Manifest Digitaal Erfgoed Nederland.

Programma
12.00 uur ontvangst gasten in het besloten horeca-deel

13:00 – 13:10 uur Opening door dagvoorzitter Jan de Wit. Introductie op programma, sprekers en huishoudelijke mededelingen.

13:10 uur – 13:40 uur Keynote: Julia Noordegraaf
Julia Noordegraaf is hoogleraar Digitaal Erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam, bestuurslid Time Machine Europe en werkt aan de Amsterdam Time Machine.

13:45 – 14:05 uur Liesbeth Keijser
Liesbeth Keijser is projectleider Digitalisering bij het Nationaal Archief en projectleider van het project: De ijsberg zichtbaar maken. Een project van het Nationaal Archief.

14:10 – 14:30 uur Netwerk Digitaal Erfgoed: domein Bruikbaar (n.n.)
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.

14:35 – 14:50 uur Vragen en antwoorden

14:50 – 15:20 uur Pauze

15:25 – 15:45 uur Joks Jansen, Vooruit naar vroeger! Erfgoed als richtingwijzer voor de toekomst
Joks Janssen is stedenbouwkundige en werkzaam als senior adviseur-onderzoeker bij PON/Telos, Tilburg University en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de periode 2010-2018 was hij hoogleraar ruimtelijke planning en erfgoed aan Wageningen University.

15:50 – 16:10 uur Iason Jongepier, Antwerp Time Machine
Iason Jongepier is onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen.

16:15 – 16:30 uur Vragen en antwoorden

16:35 – 17:00 uur Dieke Wesselingh, Den Bosch Time Machine
Dieke Wesselingh is hoofd van de gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

17:00 – 17:30 uur Ondertekening Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed door Huib van Olden, wethouder van o.a. erfgoed, gemeente ’s-Hertogenbosch. Ondertekening intentieverklaring Den Bosch Time Machine en toetreding netwerk Time Machine Europe met videoboodschap Frederic Kaplan.

17:30 – 18:30 uur Borrel gasten in het besloten horeca-deel

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van Erfgoed 's-Hertogenbosch.

Overheidsdag

Hoofdthema: Doorbraak van data
Doelgroep: Overheidsbestuurders en -professionals
Locaties: Provinciehuis(PH)
Datum:Woensdag 28 oktober
Tijd: Blok 1 09.30 – 12.30 en Blok 2 13.00 – 17.00 uur

Notulisten
1,5 meter samenleving: Hanna van Vuuren + Daniëlle van Biezen
Data en Gezondheid: Tessel Schouwink + Huib van Doorn + Daniëlle van Biezen (backup)
Veiligheid en Privacy: Rik Edelenbosch + Finn Visser + Hanna van Vuuren (backup).

Format Blok 1 Strategie / beleid

09.30 uur Inleiding door dagvoorzitter Marcel van Bijnen, Provinciesecretaris / Algemeen Directeur Provincie Noord-Brabant

09.50 uur Plenair
De doorbraak van data: Videoboodschap Staatssecretaris Ministerie van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops

Weerspiegeling op het delen van data voor publieke doelen en versnellen van besluitvorming met actuele gegevens: Marcel Thaens, chief information officer Provincie Noord-Brabant in gesprek met; 

 • Martin Tilstra, Inter Provinciaal Overleg (IPO)
 • Jaron Haas, Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Lex Slaghuis, VNG

10.30 uur Subsessie naar keuze parellel

a. Bestuurlijke afwegingen in het kader van veilig, effectief en efficiënt gebruik data. In relatie tot ethiek, grondrechten en digitalisering; Anne Schoenmakers IPO en Yvonne Dings IDA

b. Data voor 1,5 m samenleving

 • Josien Oosterhoff (Landelijk Operationeel Team – Corona Dashboards , IFV)
 • Jacques Zimmerman (PublicSonar – data monitoring tool dmv open bronnen)
 • Paul Oor (Conclusion – all-round expertise van o.a. signalering, digitale patiëntendossiers)

c. Visie op verantwoord open data gebruik; Lex Slaghuis, adviseur Data en Monitoring, VNG

Het wordt vanzelfsprekender om data open te maken; toch geeft de huidige situatie te zien dat de groei van (gemeentelijke) open data afvlakt. Er is echter veel animo voor open samenwerkingsprojecten en informeel delen, vanwege het concrete nut dat het burgers - en gemeenten zelf - brengt. Zo wist het ‘Open Stemlokalen’ project in één dag bijna een half miljoen burgers te informeren via Google en Facebook. Wanneer worden kansen van open data beter benut? Wat zijn de kosten, baten en risico’s en met welke randvoorwoorden moet je rekening houden om data verantwoord te delen?

d. Structureel bouwen aan het delen van data, Jelle Verburg; Data Team Overheid  

Het team van data.overheid.nl werkt aan verbeteringen in het delen van data. Onderwerpen die in de sessie aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de manier waarop je data kunt delen en hoe je her gebruikers bij dit proces betrekt. Uiteraard worden ook praktische tips meegegeven.

11.30 - 12.15 uur Terugkoppeling door sessie leiders in plenaire vorm en afsluiting door dagvoorzitter

Aanmelden

Format Blok 2 Operatie/praktijk

13.00 uur Inleiding door dagvoorzitter Marcel van Bijnen, Provinciesecretaris / Algemeen Directeur Provincie Noord-Brabant

13.15 uur Plenair

De doorbraak van data: Videoboodschap Staatssecretaris Ministerie van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops

Van strategie naar handelingsperspectief; de ontwikkeling van tools, Elisabeth vd Steenhoven, Public Matters                                           

14.00 uur Workshops naar keuze twee keer achter elkaar met een korte pauze

Sessie van 14.00 - 15.00 uur en 15.15 - 16.15 uur

 • Toolbox Data gedreven werken; workshopleider Simone Schoof, Leer- en Expertisecentrum Data (LED) - Let op! 1 sessie 14.00 - 15.00 uur

In de toolbox Datagedreven Werken treft u informatie, acties en tips van ervaringsdeskundigen die u op weg helpen bij het opzetten van een datagedreven project in uw organisatie. De toolbox biedt een vertrekpunt voor datagedreven werken en geeft met praktische handvatten richting aan de invulling van uw project. Tijdens de workshop wordt de toolbox verder toegelicht en wordt er dieper ingegaan op twee goede tools. Irma Walraven (Ministerie van OCW) zal dieper ingaan op de Data Governance Selfassesment tool en Nitesh Bharosa (Digicampus) zal vertellen over het ‘Paper Datadeling’ waar datadeling bij de overheid centraal staat.

 • Data: veiligheid & data, workshopleider; Elisabeth van der Steenhoven
  ​Paneldeelnemers:
 1. Kol. Nicole de Wolf (Defensie, Landmacht)
 2. Karlo Hering (Versatec – expert op gebied van veiligheid)
 3. Toine Dam (ICTU, City Deal Zicht op Ondermijning)
 4. Kenny Pool (Dell – gespecialiseerd in data management)
 5. Alex van Eesteren (Startpage - pionier op het gebied van privacy – zoekmachine
 • Data & gezondheid, workshopleider: Pieter Walraven
  Paneldeelnemers:
 1. Eric van der Maten (Iristrace – expert op data management in de zorg)
 2. Ronald Christiaans (Netwerk Digitale Simulaties)
 3. Voorzitter NFU
 4. Suzanne Bakermans (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

Energietransitie & data door VNG, Paul Suijkerbuijk

Op basis van wensen en input van gemeenten heeft de VNG de transitievisie Warmte viewer VNG. Dit instrument geeft inzicht in data die gemeenten helpt hun Transitievisie Warmte op te stellen. Die visie moeten gemeenten uiterlijk 2021 hebben vastgesteld. Met de viewer beschikken gemeenten op een laagdrempelige manier over een groot aantal open databronnen. Het gebruik van open data biedt gemeenten hoogwaardige inzichten zonder grote investeringen. Paul Suijkerbuijk van de VNG geeft een uitgebreide demonstratie van de viewer. Paul geeft met zijn kennis en ervaring op het gebied van (open) data sturing leiding aan het team dat de viewer heeft ontwikkeld;

16.30 uur Input voor data strategie van de overheid vanuit de workshops door de dagvoorzitter in samenwerking met Elisabeth van der Steenhoven

Aanmelden